Zpráva

Výsledky dotačního programu Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského

krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017

Poskytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
05/17 KPVP 2/17 ADAM - autistické děti a my, z.s. 22867368 spolek Zážitkové workshopy s besedou "JAK POROZUMĚT AUTISMU. MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ LIDÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA" - - 116 200 68,85 80 000 neinvestiční 25
38/17 KPVP 1/17 ANGELMAN CZ, spolek 27041204 spolek Andělé mezi námi - - 80 000 70,00 56 000 neinvestiční 25
25/17 KPVP 2/17 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Společně k podpoře efektivní komunitní péče a destigmatizaci osob s duševním onemocněním 8840509 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015  110 000 68,18 75 000 neinvestiční 25
19/17 KPVP 4/17 Družstvo NAPROTI 28635574 družstvo Udržitelnost a rozšíření služeb Mléčného baru NAPROTI - bloková výjimka 600 000 50,00 300 000 neinvestiční 25
31/17 KPVP 5/17 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Jezdíme snadněji s Charitou - - 300 000 50,00 150 000 neinvestiční 25
15/17 KPVP 4/17 Charita Opava 43964591 církevní organizace Nákup VZV, lisu a sítotisku a snížení tepelné zátěže zaměstnanců v dílnách - bloková výjimka 622 250 48,21 300 000 investiční 25
11/17 KPVP 3/17 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Target - podporované zaměstnávání - - 787 272 25,40 200 000 neinvestiční 25
12/17 KPVP 4/17 JINAK, o. p. s. 01606085 obecně prospěšná společnost Tréninková JINAKavárna - bloková výjimka 567 400 50,00 283 700 neinvestiční 25
06/17 KPVP 3/17 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Podporované zaměstnávání zrakově postižených II. 1440607 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015 296 000 67,57 200 000 neinvestiční 25
35/17 KPVP 4/17 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 společnost s ručením omezeným Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - bloková výjimka 5 538 000 5,42 104 000 neinvestiční 25
196 000 investiční
26/17 KPVP 1/17  Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Modrý přístav - - 149 200 53,62 80 000 neinvestiční 25
21/17 KPVP 4/17 TRIANON, z.s. 26621908 spolek Rozvoj sociálního podnikání v TRIANONU - bloková výjimka 2 863 700 10,48 300 000 investiční 25
40/17 KPVP 5/17 UnikaCentrum, z. ú. 25902148 ústav Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí - - 446 400 36,11 161 200 neinvestiční 25
23/17 KPVP 4/17 Venkovská škola Bludička, z. s. 27043916 spolek Mobilní salaš - bloková výjimka 436 800 48,79 89 700 neinvestiční 25
123 400 investiční
32/17 KPVP 2/17 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Setkání u Oblouku 4298794 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03170/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 56 228 67,40 37 900 neinvestiční 25
17/17 KPVP 2/17 MENS SANA, z. ú. 65469003 ústav PROLOMENÍ TICHA - - 280 000 22,54 63 100 neinvestiční 24
Celkem 2 800 000
z toho neinvestiční dotace 1 880 600
investiční dotace 919 400

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací

Poř. č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 41/17 KPVP 4/17 UnikaCentrum, z. ú. 25902148 ústav Rozšíření Masérského centra v Karviné bloková výjimka 189 920 49,92 94 800 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 28/17 KPVP 2/17 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Rozumíme si? - - 114 800 69,69 80 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 10/17 KPVP 4/17 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Udržitelnost výrobních programů a dodávaných služeb, které umožní vhodné prac. uplatnění OZP - bloková výjimka 600 000 50,00 55 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
245 000 investiční
4. 24/17 KPVP 4/17 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Nové příležitosti a podpora udržitelnosti OZP - zaměstnanců tréninkové kavárny KC Liptovská v Opavě - bloková výjimka 650 500 38,43 250 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
5. 09/17 KPVP 4/17 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Udržitelnost výrobních programů a rozvoj dodávaných služeb chráněných dílen - bloková výjimka 340 000 50,00 170 000 investiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6. 33/17 KPVP 4/17 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Pracujeme se Spirálou - Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách - bloková výjimka 2 726 437 10,86 296 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
7. 20/17 KPVP 3/17 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Podporované zaměstnávání v Aktivačním a motivačním středisku - - 286 000 69,93 200 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8. 29/17 KPVP 4/17 YMCA Orlová 26651181 spolek KŮL CENTRUM - bloková výjimka 813 520 27,88 226 800 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
9. 22/17 KPVP 2/17 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Podpora osob s duševním onemocněním v Charitním domě Salvator Krnov 9564778 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 47 500 66,32 31 500 neinvestiční 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
10. 34/17 KPVP 5/17 PRAPOS, z. s. 27011283 spolek Přeprava handicapovaných osob - - 417 000 35,25 147 000 neinvestiční 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
11. 30/17 KPVP 4/17 PUNTIK s. r. o. 04319192 společnost s ručením omezeným Dobrý směr - bloková výjimka 1 439 192 20,85 300 000 neinvestiční 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
12. 36/17 KPVP 4/17 VIZ - CENTRUM "spolek" 26658437 spolek Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst - udržitelnost služeb organizace VIZ - CENTRUM - bloková výjimka 600 000 50,00 300 000 neinvestiční 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
13. 16/17 KPVP 3/17 SEN 45 plus, s.r.o. 01395149 společnost s ručením omezeným Rozjeď s námi sociální podnikání - - 264 000 64,58 170 500 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
14. 02/17 KPVP 1/17 ADAM - autistické děti a my, z.s. 22867368 spolek Rodičovské skupiny s odbornou podporou - - 148 500 53,87 80 000 neinvestiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
15. 39/17 KPVP 4/17 Ing. Marcela Šafránková 42083346 fyzická osoba podnikající HEPO dílna - bloková výjimka 839 675 25,37 213 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
16. 03/17 KPVP 1/17 ADAM - autistické děti a my, z.s. 22867368 spolek Individuální a krizové intervence s psychologem - - 142 400 56,18 80 000 neinvestiční 15 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
17. 37/17 KPVP 1/17 Rodinný obzor, z. s. 66182522 spolek Spolu to zvládneme - - 80 000 70,00 56 000 neinvestiční 13 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
18. 13/17 KPVP 3/17 Tichý svět, o.p.s. 26611716 obecně prospěšná společnost "Zpřístupnění trhu práce pro osoby se sluchovým postižením" 4385424 pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. 9. 2016 671 300 19,96 134 000 neinvestiční 13 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
19. 08/17 KPVP 3/17 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s. 01854071 obecně prospěšná společnost Chráněné pracovní místo Škola života - - 559 600 25,02 140 000 neinvestiční 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
20. 07/17 KPVP 5/17 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek 66933579 spolek ALDIO - alternativní doprava imobilních osob - - 841 000 11,89 100 000 neinvestiční 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
21. 04/17 KPVP 2/17 Svépomocná společnost Mlýnek, z. s. 01821504 spolek awe - - 135 200 47,04 63 600 neinvestiční 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.

Neposkytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Důvod neposkytnutí dotace
01/17 KPVP 3/17 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Podporované zaměstnávání zrakově postižených 235 300 69,70 164 000 neinvestiční Porušení podmínek programu - žádost doručena před termínem sběru žádostí.
14/17 KPVP 3/17 BVÚ-Centrum pro volný čas a pomoc mládeži z. s. 44938519 spolek "Zvyšování uplatnění handicapovaných osob na trhu práce prostřednictvím sebezaměstnání v oblasti IT" 290 700 68,80 200 000 neinvestiční Porušení podmínek programu, dotace požadována na neuznatelný náklad - občerstvení a stravování účastníků.
18/17 KPVP 3/17 MENS SANA, z. ú. 65469003 ústav PODPORA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 1 330 000 22,56 300 000 neinvestiční Porušení podmínek programu - překročena požadovaná výše dotace (dle programu max. 200 tis. Kč).
27/17 KPVP 2/17 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Ženský klub 115 000 69,57 80 000 neinvestiční Porušení podmínek programu - žádost o dotaci neobsahuje povinný indikátor naplnění účelu projektu.
frame-scrollup