Zpráva

Výsledky dotačního Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017

Schváleno Zastupitelstvem kraje dne 22. 12. 2016 usnesením č. 2/95.

Poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Identifikátor sociální služby Druh sociální služby Schválená výše návratné finanční výpomoci (v Kč) Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1. CENTROM z.s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice 4049883 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 185 000 číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
2. CENTROM z.s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 116 000 číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
3. CENTROM z.s. 69610371 spolek Bydlení s doprovodným sociálním programem 8799032 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 515 000 číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
4. Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba BRÁNA - integrační klub 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 129 000 číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
5. Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 106 000 číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
6. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z.s. 26640601 spolek Služba následné péče "Pavučina" 8717410 služby následné péče 197 000 číslo smlouvy 03053/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
7. EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 380 000 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
8. EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 58 000 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
9. EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Terénní programy Eurotopia 1903454 terénní programy 29 000 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
10. EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Modrá kočka 2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 135 000 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
11. EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU - Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál 4321462 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 75 000 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
12. EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov 6743224 odborné sociální poradenství 130 000 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
13. EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Opava 6898771 odborné sociální poradenství 65 000 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
14. Futra z.s. 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 135 000 číslo smlouvy 03309/2015/SOC ze dne 3. 12. 2015
15. Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace  Charitní středisko "Kometa" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 222 000 číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
16. Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace  Charitní středisko sociální rehabilitace 1848801 sociální rehabilitace 85 000 číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
17. Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace  Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 183 000 číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
18. Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace  Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 72 000 číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
19. Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace  Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 71 000 číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
20. Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace  Charitní dům bl. Matky Terezy - nízkoprahové denní centrum 3830743 nízkoprahová denní centra 117 000 číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19.10.2015
21. Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace  Charitní dům bl. Matky Terezy - noclehárna 9726424 noclehárny 117 000 číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19.10.2015
22. JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna JINAK 2025647 sociálně terapeutické dílny 300 000 číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
23. KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava - Sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 283 000 číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10.12.2015
24. KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava - Sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 451 000 číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10.12.2015
25. KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín - Sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 162 000 číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10.12.2015
26. KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Frýdek - Místek - Sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 135 000 číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10.12.2015
27. "Máš čas?", z.s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 172 000 číslo smlouvy 02881/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
28. MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace MENS SANA o.p.s. 7876721 sociální rehabilitace 900 000 číslo smlouvy 02968/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
29. MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace MIKASA 2892829 sociální rehabilitace 58 000 číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
30. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 70100691 spolek Návrat dítěte do rodiny 9826431 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 137 000 číslo smlouvy 03451/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
31. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 70100691 spolek Návrat do společnosti 8278408 terénní programy 344 000 číslo smlouvy 03451/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
32. PRAPOS, z.s. 27011283 spolek PRAPOS STD KROKY  8014263 sociálně terapeutické dílny 414 000 číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
33. Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy - Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy 293 000 číslo smlouvy 03171/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
34. SALUS o.p.s. 25851403 obecně prospěšná společnost Domov pro matky a děti v nouzi - Salus o.p.s. 7352759 azylové domy 297 000 číslo smlouvy 03316/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
35. Sdružení sociálních asistentů, z.s. 26642638 spolek Poradenské a mediační centrum 5196788 odborné sociální poradenství 406 000 číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
36. Sdružení sociálních asistentů, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 363 000 číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
37. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE 5344963 odborné sociální poradenství 215 000 číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
38. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost KLUB-KO 2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 176 000 číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
39. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 9760673 terénní programy 322 000 číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
40. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 3256866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 480 000 číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
41. UnikaCentrum, z.ú. 25902148 ústav UnikaCentrum, z.ú.  5721362 Sociální rehabilitace 457 000 číslo smlouvy 03579/2015/SOC ze dne 23. 12. 2015
42. Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Tým Hnízdo - Čiriklano Kher 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 600 000 číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
43. Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Hrušov 1827220 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 520 000 číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
44. Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 499 000 číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
45. Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Zárubek 6857051 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 400 000 číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
46. Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Pomocná ruka 4358396 terénní programy 330 000 číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
47. Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Sociálně právní poradna 4221164 odborné sociální poradenství 387 000 číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
48. Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Terénní programy organizační jednotky Helpale o.s. Vzájemné soužití 3687518 terénní programy 508 000 číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
Součet 12 731 000

Neposkytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Identifikátor sociální služby Druh sociální služby Schválená výše návratné finanční výpomoci (v Kč) Důvod neposkytnutí návratné finanční výpomoci
1. AVE, z.s. 65468431 spolek STŘEP - Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež 2825803 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 nedodržena podmínka programu - nebyla podána žádost o dotaci v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
2. CENTROM z.s. 69610371 spolek Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice 4688048 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 nedodržena podmínka programu - nebyla podána žádost o dotaci v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
3. CENTROM z.s. 69610371 spolek Poradna Vítkovice 8964874 odborné sociální poradenství 0 nedodržena podmínka programu - nebyla podána žádost o dotaci v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
4. Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům 2810272 azylové domy 0 nedodržena podmínka programu - nebyla podána žádost o dotaci v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
5. ITY z.s. 01821351 spolek ITY 5948525 Odlehčovací služby 0 nedodržena podmínka programu - nepodporovaný druh sociální služby
6. Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. 47812052 obecně prospěšná společnost Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 6399348 kontaktní centra 0 nedodržena podmínka programu - žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením
7. Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organiace SAS Tunnel 2231574 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 nedodržena podmínka programu - podány dvě žádosti v jedné obálce, neoprávněný žadatel z hlediska právní formy
8. Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organiace NZDM TUNNEL V 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 nedodržena podmínka programu - podány dvě žádosti v jedné obálce, neoprávněný žadatel z hlediska právní formy
Součet 0
frame-scrollup