Zpráva

Výsledky dotačního programu Program na podporu financování akcí s podporou EU - 1. skupina

Schválené dotace

Pořadové č. Žadatel Název projektu Operační program Specifický cíl Celkové uznatelné investiční náklady projektu  Podíl žadatele na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem Maximální výše  dotace z rozpočtu kraje Podíl dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem  Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem po odečtení dotace z rozpočtu kraje Časová použitelnost dotace Veřejná podpora v rámci smlouvy s OP Zůstatek alokace programu Popis projektu
1 Obec Neplachovice 00561193 Odkanalizování obce Neplachovice OPŽP 1.1. 79 443 127,77 Kč 36,25% 28 798 133,82 Kč 3 000 000,00 Kč 10,42% 25 798 133,82 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 45 000 000 Kč Odkanalizování obce Neplachovice a napojení obyvatel na novou ČOV. Výsledkem bude vyhovující jakost vody v drobných vodotečích a podzemní vody.
2 Obec Bratříkovice 00635600 Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu Bratříkovice OPŽP 5.1. 1 682 689,00 Kč 60,00% 1 009 613,40 Kč 807 000,00 Kč 79,93% 202 613,40 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 44 193 000 Kč Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu.
3 Obec Hlavnice 00635596 Snížení energetické náročnosti  objektů - obecní úřad, kulturní dům a pohostinství Hlavnice OPŽP 5.1. 8 965 614,00 Kč 60,00% 5 379 368,40 Kč 1 000 000,00 Kč 18,59% 4 379 368,40 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 43 193 000 Kč Snížení energetické náročnosti budov vytvářejících jeden celek (Obecní dům spojený s kulturním domem a pohostinstvím).
4 Obec Písečná 70632430 Splašková kanalizace Písečná - I.etapa OPŽP 1.1. 60 830 400,48 Kč 36,33% 22 097 919,78 Kč 3 000 000,00 Kč 13,58% 19 097 919,78 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 40 193 000 Kč Výstavba splaškové kanalizace o délce 7,3 km.
5 Obec Řepiště 00577031 Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa OPŽP 1.1. 48 854 712,86 Kč 36,25% 17 709 833,41 Kč 3 000 000,00 Kč 16,94% 14 709 833,41 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 37 193 000 Kč Výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod po 139 rodinných domů a dalších budovv obci Řepiště.
6 Obec Velké Heraltice 00300837 Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velké Heraltice OPŽP 5.1. 3 970 874,83 Kč 65,00% 2 581 068,64 Kč 1 000 000,00 Kč 38,74% 1 581 068,64 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 36 193 000 Kč Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy ve Velkých Heralticích a tím snížit konečnou spotřebu energie a zavést systém hospodaření s energií za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí.
7 Obec Osoblaha 00296279 Energetické úspory bytových domů Osoblaha IROP  2.5. 16 838 594,51 Kč 58,00% 9 766 384,82 Kč 1 000 000,00 Kč 10,24% 8 766 384,82 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 bloková výjimka 35 193 000 Kč Snížení energetické náročnosti budov č.p. 116, 117 a 131 v centru obce (36 bytových jednotek)
8 Obec Hodslavice 00297917 Odkanalizování obce Hodslavice OPŽP 1.1. 151 292 991,61 36,25% 54 843 709,46 Kč 3 000 000,00 Kč 5,47% 51 843 709,46 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 32 193 000 Kč Odkanalizování obce Hodslavice a napojení obyvatel na novou ČOV. Výsledkem bude vyhovující jakost vody v drobných vodotečích a podzemní vody
9 Obec Hlinka 00576107 IROP - Snížení energetické náročnosti bytových domů v Hlince IROP  2.5. 4 124 022,00 Kč 58,00% 2 391 933,00 Kč 1 000 000,00 Kč 41,81% 1 391 933,00 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 bloková výjimka 31 193 000 Kč Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 50, 51, 52, 53 a 54.
10 Obec Staré Heřminovy 00576077 Sběrný dvůr Staré Heřminovy. OPŽP 3.2. 4 172 338,23 Kč 15,00% 625 850,83 Kč 500 000,00 Kč 79,89% 125 850,83 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 30 693 000 Kč Přestavba staré nevyužívané haly na sběrný dvůr. Sběrný dvůr bude na základě meziobecní spolupráce sloužit pro tři obce: Staré Heřminovy, Jakartovice a Horní Benešov.
11 Obec Dívčí Hrad 00576115 Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě IROP  2.5. 6 378 253,00 Kč 68,50% 4 369 103,00 Kč 1 000 000,00 Kč 22,89% 3 369 103,00 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 bloková výjimka 29 693 000 Kč Zateplení obálky 4 bytových domů v centru obce Dívčí Hrad. Celkem se jedná o 29 bytových jednotek v nichž žije přibližně 90 obyvatel. 
12 Obec Těškovice 00535117 Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy včetně přístavby šaten - I. etapa - ODBORNÉ UČEBNY IROP  2.4. 10 121 166,00 Kč 10,00% 1 012 500,00 Kč 810 000,00 Kč 80,00% 202 500,00 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 28 883 000 Kč Modernizace výuky a rekonstrukce objektu základní školy včetně přístavby šaten a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání.
13 Obec Fryčovice 00296635 Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Fryčovice IROP  2.4. 3 976 401,00 Kč 10,00% 397 640,00 Kč 318 000,00 Kč 79,97% 79 640,00 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 28 565 000 Kč Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Fryčovice a jejího zázemí( včetně nábytku, IT, stavební úpravy k zajištění bezbariérovosti).
14 Obec Mokré Lazce 00300462 Odborné učebny ZŠ Mokré Lazce IROP  2.4. 2 597 305,80 Kč 9,97% 258 946,12 Kč 207 000,00 Kč 79,94% 51 946,12 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 28 358 000 Kč Vznik a modernizace vybavení odborných učeben a zajištění bezbariérovosti objektu základní školy
15 Obec Melč 00300420 Energetické úspory bytového domu č.p. 135 v Melči IROP  2.5. 3 318 055,00 Kč 68,50% 2 272 868,00 Kč 1 000 000,00 Kč 44,00% 1 272 868,00 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 bloková výjimka 27 358 000 Kč Energetické úspory bytového domu č.p. 135 v Melči. Jedná se o 6 bytových jednotek.
16 Obec Slavkov 00300667 Intenzifikace ČOV Slavkov OPŽP 1.1. 28 227 680,64 Kč 15,00% 4 234 152,10 Kč 3 000 000,00 Kč 70,85% 1 234 152,10 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 24 358 000 Kč .Zajištění důsledné likvidaceodpadních vod z urbanizovaného území, tedy o zajištění provozu ČOV
17 Město Klimkovice 00298051 ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice - Josefovice OPŽP 1.1. 19 163 112,08 Kč 15,00% 2 874 466,82 Kč 2 299 000,00 Kč 79,98% 575 466,82 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 22 059 000 Kč Vybudování nové oddílné kanalizační síťě v obci a nové ČOV na pozemku parc.č. 2101/2
18 Obec Pustá Polom 00300608 ČOV a kanalizace v obci Pustá Polom - II. etapa OPŽP 1.1. 35 311 691,59 Kč 36,25% 12 800 488,21 Kč 3 000 000,00 Kč 23,44% 9 800 488,21 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 19 059 000 Kč Dokončení výstavby splaškové kanalizace a napojení obce k centrálnímu čištění odpadních vod.
19 Obec Jeseník nad Odrou 00297976 Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou OPŽP 5.1. 4 380 987,00 Kč 65,00% 2 847 641,55 Kč 1 000 000,00 Kč 35,12% 1 847 641,55 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 bloková výjimka 18 059 000 Kč Snížení energetické náročnosti veřejné budovy zateplením. Jedná se o tělocvičnu s ubytovnou.
20 Městys Litultovice 00300381 Systém větrání s rekuperací tepla v objektu Základní školy Litultovice OPŽP 5.1. 935 155,00 Kč 30,00% 280 546,50 Kč 224 000,00 Kč 79,84% 56 546,50 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 17 835 000 Kč  Zajištění systému funkčního větrání pobytových místností v ZŠ podle Metodického pokynu OPŽP a zároveň zajistit splnění výchozí energetické bilance.   
21 Obec Třemešná 00296414 Sběrný dvůr Třemešná OPŽP 3.1. 4 556 984,00 Kč 15,00% 683 547,60 Kč 540 000,00 Kč 79,00% 143 547,60 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 17 295 000 Kč Výstavba nového sběrného dvora s třízením odpadů z důvodu snížení množství směsného komunílního odpadu a předcházení vzniku černých skládek.
22 Obec Sosnová 00296341 Snížení energetické náročnosti objektu společenského sálu Sosnová OPŽP 5.1. 1 959 577,00 Kč 60,00% 1 175 746,20 Kč 940 000,00 Kč 79,95% 235 746,20 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 16 355 000 Kč Snížení energetické náročnosti objektu společenského sálu Sosnová na parcele č. 250, 173/1 a 173/2.
23 Obec Tichá 00298476 Energetické úspory objektu č.p. 261, Tichá OPŽP 5.1. 3 463 475,00 Kč 60,00% 2 078 085,00 Kč 1 000 000,00 Kč 48,12% 1 078 085,00 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 15 355 000 Kč Energetické úspory objektu č.p. 261. Budova bude z větší části použita k sociálnímu bydlení.
24 Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 60045701 Rozšíření splaškové kanalizace v obci Hukvaldy OPŽP 1.1. 3 995 230,00 Kč 14,99% 598 857,00 Kč 479 000,00 Kč 79,99% 119 857,00 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 14 876 000 Kč Rozšíření splaškové kanalizace v obci Hukvaldy, která navazuje na vybudování kanalizace v obci v rámci projektu "Odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy" z roku 2014
25 Obec Šilheřovice 00300730 5.1a - Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL v obci Šilheřovice OPŽP 5.1. 5 885 169,00 Kč 60,00% 3 531 101,40 Kč 1 000 000,00 Kč 28,32% 2 531 101,40 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 bloková výjimka 13 876 000 Kč Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL v obci Šilheřovice formou snížení energetické náročnosti budovy.
26 Obec Janovice 00493619 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ v Janovicích OPŽP 5.1. 1 661 079,00 Kč 65,00% 1 079 701,35 Kč 863 000,00 Kč 79,93% 216 701,35 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 13 013 000 Kč  Dosažení energetických úspor v budově MŠ v Janovicích, které slouží jako dvoutřídní. Jedná se plnohodnotnou budovu mateřské školy s vlastní kuchyní s kapacitou 56 dětí.
Celkový stav k 9.5.2017 (žádost o dotaci/zůstatek alokace programu) 34 987 000 Kč
frame-scrollup