Zpráva

Výsledky dotačního programu Program na podporu financování akcí s podporou EU - 4. skupina

Pořadové č. Žadatel Název projektu Skupina Operační program Specifický cíl Celkové uznatelné investiční náklady projektu Podíl žadatele na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu dle podmínek operačního programu Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem dle podmínek operačního programu Maximální výše dotace z rozpočtu kraje Podíl dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem po odečtení dotace z rozpočtu kraje Časová použitelnost dotace Veřejná podpora v rámci smlouvy s OP Zůstatek alokace programu Popis projektu
36 Obec Štramberk 00298468 Zásobování vodou lokality Libotín 4. skupina OPŽP 1.2. 9 765 971,71 Kč 36,25% 3 540 164,75 Kč 1 000 000,00 Kč 28,25% 2 540 164,75 Kč 1.1.2017 - 30.6.2023 ne 1 959 000 Kč Projekt má za cíl vybudovat vodovod pro zásobování lokality Libotín pitnou vodou
Celkový stav k 9. 2. 2019 (žádost o dotaci 1. až 4. kolo) 46 041 000 Kč
frame-scrollup