Zpráva

Výsledky dotačního programu Program na podporu financování akcí s podporou EU - 5. skupina

5. skupina - poskytnutí dotace
Pořadové č. Žadatel Název projektu Skupina Operační program Specifický cíl Celkové uznatelné investiční náklady projektu Podíl žadatele na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu dle podmínek operačního programu Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem dle podmínek operačního programu Maximální výše dotace z rozpočtu kraje Podíl dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem Uhradí ze svých zdrojů v % Podíl požadované dotace na celkových uznatelných nákladech projektu Dotace z OP 1. splátka - 50% Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem po odečtení dotace z rozpočtu kraje Časová použitelnost dotace Veřejná podpora v rámci smlouvy s OP Zůstatek alokace programu/požadavek náhradních projektů Popis projektu
37 Obec Leskovec nad Moravicí 00296155 Recyklace odpadů v obci Leskovec nad Moravicí 5. skupina OPŽP 3.2. 2 160 334,00 Kč 15,00 % 324 050,10 Kč 259 000,00 Kč 79,93 % 3,01 % 11,99 % 85,00 % 129 500,00 Kč 65 050,10 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 ne 1 700 000 Kč Účelem projektu je zkvalitnění a zlepšení nakládání s odpady v souladu s programem odpadového hospodářství MSK
  Požadavek - 5. skupina 259 000 Kč  
5. skupina - náhradní projekty
Pořadové č. Žadatel Název projektu Skupina Operační program Specifický cíl Celkové uznatelné investiční náklady projektu Podíl žadatele na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu dle podmínek operačního programu Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem dle podmínek operačního programu Maximální výše dotace z rozpočtu kraje Podíl dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem Uhradí ze svých zdrojů v % Podíl požadované dotace na celkových uznatelných nákladech projektu Dotace z OP 1. splátka - 50% Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem po odečtení dotace z rozpočtu kraje Časová použitelnost dotace Veřejná podpora v rámci smlouvy s OP Zůstatek alokace programu/požadavek náhradních projektů Popis projektu
39 Obec Horní Město 00296015 Rekonstrukce ČOV Horní Město 5. skupina OPŽP 1.1. 21 475 600,00 Kč 36,25 % 7 784 900,00 Kč 3 000 000,00 Kč 38,54 % 22,28 % 13,97 % 63,75 % 1 500 000,00 Kč 4 784 900,00 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 bloková výjimka -1 300 000 Kč V rámci realizace projektu je navržena rekonstrukce stávající ČOV. V zásadě se jedná o likvidaci stávajících ČOV1 a ČOV2 a výstavbu nové centrální ČOV Horní Město umístěné na pozemku parc. č. 608/1 v k.ú. Horní Město
40 Obec Libhošť 72086718 Protipovodňová opatření obce Libhošť 5. skupina OPŽP 1.4. 2 481 041,00 Kč 30,00 % 744 312,30 Kč 595 000,00 Kč 79,94 % 6,02 % 23,98 % 70,00 % 297 500,00 Kč 149 312,30 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 ne -1 895 000 Kč Účelem projektu je realizace preventivních protipovodňových opatření spočívajících v instalaci lokálního varovného systému a digitalizaci povodňového plánu.
41 Obec Pražmo 00576999 Energeticky úsporná opatření bytového domu č. p. 93, Pražmo 5. skupina IROP 2.5. 8 771 687,00 Kč 62,79 % 5 507 578,46 Kč 1 000 000,00 Kč 18,16 % 51,39 % 11,40 % 37,21 % 500 000,00 Kč 4 507 578,46 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 bloková výjimka -2 895 000 Kč Předmětem projektu je bytový dům, který byl postaven v roce 1935. Objekt je obdélníkového tvaru s rozměry 19,4 m × 8,1 m a valbovou střechou. Budova je částečně podsklepená a má 3 nadzemní podlaží (3. NP tvoří valbová střecha s využitým podkrovím). Vstup do objektu je na severní straně budovy.
  Požadavek náhradních projektů 4 595 000 Kč  
5. skupina - neposkytnutí dotace
Pořadové č. Žadatel Název projektu Skupina Operační program Specifický cíl Celkové uznatelné investiční náklady projektu Podíl žadatele na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu dle podmínek operačního programu Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem dle podmínek operačního programu Maximální výše dotace z rozpočtu kraje Podíl dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem Uhradí ze svých zdrojů v % Podíl požadované dotace na celkových uznatelných nákladech projektu Dotace z OP 1. splátka - 50% Výše spolufinancování uznatelných investičních nákladů projektu žadatelem po odečtení dotace z rozpočtu kraje Časová použitelnost dotace Veřejná podpora v rámci smlouvy s OP Popis projektu
38 Obec Hněvošice 00300071 Přístavba, stavební úpravy a změna užívání správní budovy
na ulici Opavská 18 v Hněvošicích
5. skupina OPŽP 5.1. 2 360 704,00 Kč 60,00 % 1 416 423,00 Kč 1 000 000,00 Kč 70,60 % 17,64 % 42,36 % 40,00 % 500 000,00 Kč 416 423,00 Kč 1. 1. 2017 - 30. 6. 2023 ne Cílem projektu jsou změny systému vytápění a celkové zateplení objektu s cílem zlepšení energetických vlastností objektu, čehož bude dosaženo realizací těchto opatření: zateplení obvodového pláště, výměna otvorových prvků, zateplení stropů a střechy budovy a výměna zdroje tepl
frame-scrollup