Zpráva

Výsledky dotačního programu Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva

Poskytnutí účelových dotací

Pořadí Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu 1. hodnotitel (počet bodů) 2. hodnotitel (počet bodů) Celkem body (průměr) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Výše poskytnuté neinvestiční dotace (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do
1. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Studentská 1768, Ostrava-Poruba, 708 00 Pulsující vodní paprsek - nový chirurgický nástroj 38 37 37,5 760 400 35% 264 600 65% 495 800 1. 6. 2016 - 30. 11. 2017
2. Fakultní nemocnice Ostrava státní příspěvková organizace 00843989 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba, 708 52 Robotický stretcher pro záchranu pacientů v traumatickém stavu jako elektromobilní resuscitační ministanice 36 33 34,5 590 000 16% 94 400 84% 495 600 1. 6. 2016 - 31. 12. 2016
3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 33 Kolokační centrum pro výzkum řídících, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.0 28 31 29,5 588 235 15% 88 235 85% 500 000 1. 10. 2016 - 30. 9. 2017
4. Fakultní nemocnice Ostrava státní příspěvková organizace 00843989 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba, 708 52 Datový sklad pro vědu a výzkum s návazností na datové analýzy klinických dat 32 20 26 352 900 15% 52 900 85% 300 000 1. 6. 2016 - 31. 5. 2017
5. Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Dvořákova 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava, 701 03 Protinádorová vakcína P1 31 20 25,5 562 320 15% 84 420 85% 477 900 1. 10. 2016 - 30. 9. 2017
                        Celkem 2 269 300  

Neposkytnutí účelových dotací

Pořadí Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Výše požadované neinvestiční dotace (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do Důvod vyřazení
1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 33 Podpora mezisektorových mobilit mezi VŠB-TUO a aplikační sférou 588 235 500 000 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 Neschválení projektu Radou pro inovace Moravskoslezského kraje
2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 33 Podpora prohlubování mezinárodních vazeb a kompetencí výzkumných pracovníků VŠB-TUO 588 294 500 000 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 Neschválení projektu Radou pro inovace Moravskoslezského kraje
frame-scrollup