Zpráva

Výsledky dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016

Poskytnutí účelových dotací

usnesení ZK č. 21/2256

Poř.číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace neinvestice Kč Návrh dotace investice Kč Dotace celkem Kč Uznatelné náklady projektu Kč Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu Bodové hodnocení - 1. hodnotitel Bodové hodnocení - 2. hodnotitel Bodové hodnocení - průměr Bodové hodnocení panelu expertů Kumulativní čerpání alokace programu Kč
2 mcePharma s.r.o. společnost s ručením omezeným 27815773 Aplikovaný výzkum a vývoj multikomponentních a multifunkčních excipientů, pro použití ve výrobě pevných lékových forem 765 100,00 234 500,00 999 600,00 1 428 000,00 70,00% 1. 1. 2016 - 31. 8. 2017 82 83 82,5 ANO 14 000 400,00
5 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. akciová společnost 25877950 Výzkum a vývoj nových vysokotlakých nádob na vodík 705 900,00 275 000,00 980 900,00 1 961 800,00 50,00% 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 87 75 81 ANO 13 019 500,00
10 Lightdrop, s.r.o. společnost s ručením omezeným 28582292 Inteligentní osvětlovací systém pro efektivní kultivaci rostlin 999 900,00 0,00 999 900,00 1 428 429,00 69,99% 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 81 80 80,5 ANO 12 019 600,00
9 ORC recycling s.r.o. společnost s ručením omezeným 01979680 Energetické využití vedlejších produktů papírenské výroby 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 640 000,00 60,97% 1. 3. 2016 - 31. 8. 2017 78 77 77,5 ANO 11 019 600,00
4 YOUNG4ENERGY s.r.o. společnost s ručením omezeným 04083351 Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny 907 200,00 84 000,00 991 200,00 1 416 000,00 70,00% 1. 1. 2016 - 31. 8. 2017 83 70 76,5 ANO 10 028 400,00
17 Argutec, s.r.o. společnost s ručením omezeným 29453721 Kontrola bočního ostřihu 709 800,00 191 800,00 901 600,00 1 288 000,00 70,00% 1. 1. 2017 - 1. 6. 2017 77 70 73,5 ANO 9 126 800,00
23 TINT s.r.o. společnost s ručením omezeným 63323966 Inteligentní vrátnice - cloudové řešení pro evidenci vstupů do zabezpečených objektů 950 700,00 0,00 950 700,00 1 358 300,00 69,99% 3. 10. 2016 - 25. 8. 2017 83 63 73 ANO 8 176 100,00
24 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Výzkum podmínek efektivního využití abrazivního suspenzního paprsku při řezání materiálů 275 200,00 653 000,00 928 200,00 1 295 800,00 71,63% 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 59 83 71 ANO 7 247 900,00
15 Ingeteam a.s. akciová společnost 47673141 Vývoj automatizovaného pracoviště pro paletizaci dřeva s prokladem tahokovem 477 400,00 522 600,00 1 000 000,00 2 410 319,00 41,48% 1. 4. 2016 - 31. 12. 2016 72 64 68 ANO 6 247 900,00
11 4SafeDriving s.r.o. společnost s ručením omezeným 04166787 Uvedení na trh služby 4SafeDriving 700 000,00 0,00 700 000,00 1 000 000,00 70,00% 1. 7. 2016 - 31. 3. 2017 76 57 66,5 ANO 5 547 900,00
16 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK 975 000,00 0,00 975 000,00 1 251 950,00 77,87% 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 71 60 65,5 ANO 4 572 900,00
14 Varroc Lighting Systems, s.r.o. společnost s ručením omezeným 24304450 Zkvalitnění vývoje elektronických komponent do automobilového osvětlení 190 000,00 810 000,00 1 000 000,00 2 106 304,00 47,48% 1. 7. 2016 - 31. 6. 2017 71 59 65 ANO 3 572 900,00
7 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 Augmented Reality LAB (ARL) 520 000,00 480 000,00 1 000 000,00 1 250 000,00 80,00% 1. 7. 2016 - 31. 8. 2017 66 60 63 ANO 2 572 900,00
              12 427 100,00 19 834 902,00              

Neposkytnutí účelových dotací

Poř.číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Návrh dotace neinvestice Kč Návrh dotace investice Kč Dotace celkem Kč Uznatelné náklady projektu Kč Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu Délka trvání projektu Bodové hodnocení - 1. hodnotitel Bodové hodnocení - 2. hodnotitel Bodové hodnocení - průměr Bodové hodnocení panelu expertů
12 Ecofer, s.r.o. společnost s ručením omezeným 26877970 Vývoj prototypu kompresoru pro specifická technologická řešení 775 100,00 0,00 775 100,00 1 107 578,00 69,98% 1. 3. 2016 - 30. 6. 2017 75 55 65 NE
13 CGB laboratoř a.s. akciová společnost 25386735 Studium působení nanometrických částic na dna lidských spermií 579 700,00 0,00 579 700,00 982 800,00 58,98% 1. 8. 2016 - 31. 7. 2017 74 42 58 NE
3 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Výzkumný inkubátor sociální práce - cesta k rozvoji vědy a výzkumu na území Moravskoslezského kraje 799 000,00 0,00 799 000,00 999 700,00 79,92% 1. 10. 2016 - 31. 8. 2017 58 57 57,5 NE
20 Národní energetický klastr, z.s. zapsaný spolek 26580845 Využití kompresního tepla 889 000,00 0,00 889 000,00 1 270 000,00 70,00% 2. 5. 2016 - 31. 3. 2017 63 48 55,5 NE
6 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. obecně prospěšná společnost 25840886 Podnikání obcí v Moravskoslezském kraji 240 000,00 0,00 240 000,00 300 000,00 80,00% 1. 10. 2016 - 31. 8. 2017 71 35 53 NE
18 EDIacademy s.r.o. společnost s ručením omezeným 03818501 Vývoj didaktické pomůcky "matematické aplikace" ke zvýšení matematické a logické gramotnosti žáků ZŠ v rámci podpory technického vzdělávání budoucích generací 721 700,00 276 500,00 998 200,00 1 426 000,00 70,00% 1. 6. 2016 - 30. 6. 2017 52 52 52 NE
22 FLTC Europe a.s. akciová společnost 28612680 Testovací stanice elektronických zařízení včetně softwaru 594 500,00 55 300,00 649 800,00 928 500,00 69,98% 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 48 27 37,5 NE
1 Fakultní nemocnice Ostrava státní příspěvková organizace 00843989 Řešení laryngotracheálních stenóz 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 400 000,00 71,43% 1. 7. 2016 - 31. 8. 2017 0 69 34,5 NE
21 LKDV CZECH s.r.o. společnost s ručením omezeným 29463645 Výzkum energetického využití méně hodnotného zemědělského odpadu v rámci Moravskoslezského kraje 800 000,00 0,00 800 000,00 1 263 857,00 63,29% 5. 9. 2016 - 31. 8. 2017 49 20 34,5 NE
8. INFRA Industrial s.r.o. společnost s ručením omezeným 01413562 Projektový záměr INFRA 554 700,00 56 000,00 610 700,00 873 100,00 69,94% 31. 8. 2016 - 31. 8. 2017 29 19 24 NE
19 IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. zapsaný spolek 26543681 Revitalizace říčních břehů a náplavek jako nástroj estetizace veřejného prostoru jako jednotícího prvku měst 334 600,00 0,00 334 600,00 478 000,00 70,00% 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 17 13 15 NE
              7 676 100,00 11 029 535,00            
frame-scrollup