Zpráva

Výsledky dotačního řízení

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016

Poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního titulu PSDP 1/16

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Požadovaná výše dotace (v Kč)  Schválená výše dotace (v Kč) Odůvodnění krácení požadavku na dotaci Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
49/16 PSDP 1/16 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA  8840509 odborné sociální poradenství 238 000 160 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
03/16 PSDP 1/16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Ostrava - Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 371 000 371 000  - číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 
04/16 PSDP 1/16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek - Místek, domov se zvláštním režimem 1946534 domovy se zvláštním režimem 400 000 400 000  - číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
05/16 PSDP 1/16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Ostrava 4862422 noclehárny 400 000 222 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
46/16 PSDP 1/16 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 260 700 156 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
57/16 PSDP 1/16 Centrum Anabell, z. s. 26606518 spolek Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 280 000 169 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 02971/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
16/16 PSDP 1/16 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 71 000 71 000  - číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
09/16 PSDP 1/16 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 400 000 400 000  - číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
10/16 PSDP 1/16 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Rodinná poradna 7533402 odborné sociální poradenství 386 000 386 000  - číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
13/16 PSDP 1/16 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 církevní organizace Domov pro seniory - domov sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory 198 000 198 000  - číslo smlouvy 03289/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
18/16 PSDP 1/16 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Domovinka pro seniory - denní stacionář 3342196 denní stacionáře 87 000 87 000  - číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
19/16 PSDP 1/16 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Pečovatelská služba Příbor 9602799 pečovatelská služba 80 000 80 000  - číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
20/16 PSDP 1/16 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Pečovatelská služba v rodinách 1435872 pečovatelská služba 349 000 349 000  - číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
48/16 PSDP 1/16 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Magnet 4400465 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 72 000 72 000  - číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
50/16 PSDP 1/16 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Modrá Kočka 2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 91 000 91 000  - číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
51/16 PSDP 1/16 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Opava 6898771 odborné sociální poradenství 90 000 89 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
17/16 PSDP 1/16 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 pečovatelská služba 167 000 167 000  - číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
08/16 PSDP 1/16 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba 351 000 269 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
33/16 PSDP 1/16 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní asistence 3710726 osobní asistence 330 000 310 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
39/16 PSDP 1/16 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 400 000 59 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
14/16 PSDP 1/16 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 400 000 335 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
15/16 PSDP 1/16 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 177 000 177 000       - číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
56/16 PSDP 1/16 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní pečovatelská služba v rodinách - Hlučín 8997579 pečovatelská služba 302 000 206 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
21/16 PSDP 1/16 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 241 000 176 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
36/16 PSDP 1/16 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Denní stacionář Charity Krnov 8049254 denní stacionáře 346 000 307 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
37/16 PSDP 1/16 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - noclehárna 9726424 noclehárny 400 000 400 000  - číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 
23/16 PSDP 1/16 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Michala Magone-nizkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 200 000 200 000  - číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
24/16 PSDP 1/16 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 149 000 149 000  - číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
25/16 PSDP 1/16 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 400 000 335 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
26/16 PSDP 1/16 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 400 000 400 000  - číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
27/16 PSDP 1/16 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 400 000 400 000  - číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
28/16 PSDP 1/16 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 400 000 400 000  - číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
30/16 PSDP 1/16 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Františka - noclehárna 3646854 noclehárny 277 000 277 000  - číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
06/16 PSDP 1/16 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 294 000 218 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
32/16 PSDP 1/16 Laskovská Nataša 47831758 fyzická osoba podnikající Domov pro seniory LADA 7184059 domovy pro seniory 235 000 235 000  - číslo smlouvy 03450/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
02/16 PSDP 1/16 MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 394 000 394 000  - číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
34/16 PSDP 1/16 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé 8949406 odborné sociální poradenství 400 000 182 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 1) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 číslo smlouvy 02970/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
12/16 PSDP 1/16 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Odborné sociální poradenství pro sluchově postižené 3822643 odborné sociální poradenství 61 000 61 000  - číslo smlouvy 02761/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
53/16 PSDP 1/16 o.s. Filadelfie 26548518 spolek Nízkoprahový klub U-kryt 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 57 000 57 000  - číslo smlouvy 02887/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
45/16 PSDP 1/16 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 65 000 65 000  - číslo smlouvy 03056/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
38/16 PSDP 1/16 Sdružení sociálních asistentů, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 400 000 400 000  - číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
01/16 PSDP 1/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 151 000 151 000  - číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
29/16 PSDP 1/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 210 000 210 000  - číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
07/16 PSDP 1/16 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 83 000 83 000  - číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
Celkem 11 463 700 9 924 000    

Poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního titulu PSDP 2/16

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Registrační číslo Druh služby Požadovaná dotace v Kč Schválená dotace v Kč Odůvodnění krácení požadavku na dotaci Počet bodů Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon/Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností
40/16 PSDP 2/16 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutická komunita Renarkon, o.p.s. 3734845 terapeutická komunita 322 000 227 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 2) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 25 Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 28. 12. 2015
35/16 PSDP 2/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy 250 000 250 000 - 25 číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
22/16 PSDP 2/16 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. 47812052 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 6399348 kontaktní centra 220 000 220 000 - 24 č. smlouvy 03057/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
55/16 PSDP 2/16 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Centrum drogové pomoci 8008943 kontaktní centra 347 000 347 000 - 24 č. smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
11/16 PSDP 2/16 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav SLUNCE - služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 350 000 335 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 2) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 23 č. smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
52/16 PSDP 2/16 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 5144453 terénní programy 147 000 147 000 - 23 č. smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
42/16 PSDP 2/16 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 177 000 177 000 - 23 č. smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
43/16 PSDP 2/16 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 264 000 244 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 2) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 22 č. smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
44/16 PSDP 2/16 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Doléčovací centrum Renarkon, o.p.s. 1987447 služby následné péče 342 000 290 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 2) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 22 Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 28. 12. 2015
41/16 PSDP 2/16 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 2150312 terénní programy 214 000 199 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. bodu 2) Programu a dle "Způsobu výpočtu výše dotace v rámci dotačního Programu" schváleného ZK dne 23. 6. 2016 21 č. smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
Celkem 2 633 000 2 436 000

Neposkytnutí účelové dotace

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Požadovaná výše dotace (v Kč) Důvod neposkytnutí dotace Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
54/16 PSDP 1/16 Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5438350 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 249 000 Vyřazeno, nesplněna podmínka dotačního programu - minimální % podíl spolufinancování obce na oprávněné provozní ztrátě číslo smlouvy 03307/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
31/16 PSDP 1/16 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 4414004 denní stacionáře 100 000 Vyřazeno, nesplněna podmínka dotačního programu - minimální % podíl spolufinancování obce na oprávněné provozní ztrátě číslo smlouvy 02835/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
47/16 PSDP 1/16 Charita Jablunkov 26520923 církevní organizace Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením 4409186 denní stacionáře 290 000 Vyřazeno, nesplněna podmínka dotačního programu - minimální % podíl spolufinancování obce na oprávněné provozní ztrátě číslo smlouvy 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015

Způsob výpočtu výše dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016“ (PSDP)

Rada kraje usnesením č. 94/7362 ze dne 22. 3. 2016 rozhodla o vyhlášení dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016“ (dále jen „Program PSDP“) a schválila podmínky vyhodnocování žádostí o dotace a výpočtu výše podpory. Proces výběru žádostí a poskytování dotací se řídí výše uvedeným vyhlášeným Programem PSDP.

1. Způsob výpočtu dotace pro dotační titul PSDP 1/16 Dofinancování vybraných druhů sociálních služeb na r. 2016

Žádosti podané v rámci dotačního titulu PSDP 1/16 byly vyhodnoceny na základě výsledků dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ (dále jen PPSS 2016).

Základem pro výpočet dotace byl rozdíl mezi přiznanou dotací v rámci PPSS 2016 a optimálním návrhem dotace v uvedeném programu pro r. 2016. Výše podpory v tomto dotačním titulu byla vypočtena tak, aby v součtu s reálným návrhem v PPSS 2016 nepřekročila stanovený strop procentního navýšení reálného návrhu dotace přiznané v programu PPSS 2016 pro příslušnou třídu, vypočtené dle procenta průměrné dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu:

V závislosti na objemu požadavků, který činil 11.463.700 Kč, a přidělených finančních prostředků v rámci tohoto dotačního titulu, tj. 9.924.000 Kč, byl stanoven strop procentního navýšení reálného návrhu dotace přiznané v programu PPSS 2016, který byl odstupňován v závislosti na zařazení služby do stanovené třídy pro rok 2016:

Třída I 1,9
Třída II 1,75
Třída III + 0ⁱ 1,4
Třída IV 1,2
Třída V 1,1

Výše podpory pro konkrétní sociální službu byla dále limitována na úrovni:

  • požadavku na dotaci v dotačním titulu PSDP 1/16 – vypočtená dotace nesmí přesáhnout požadavek na dotaci
  • maximální výše poskytnuté dotace stanovená v tomto programu, tj. ve výši 400 tis. Kč

Takto stanovená dotace byla zaokrouhlena na celé tisícikoruny dolů. Výše popsaným způsobem výpočtu, bylo rozděleno 9.916.000 Kč, zbývající částka ve výši 8.000 Kč byla rozdělena mezi služby zařazené do tř. I a II, přičemž službám ve tř. I je navrhováno přidělit 2.000 Kč na jednotlivou službu a ve tř. II je navrhováno přidělit 1.000 Kč na jednotlivou službu. Tímto způsobem je navrženo rozdělení celé alokované částky ve výši 9.924.000 Kč.

2. Způsob výpočtu dotace pro dotační titul PSDP 2/16 Podpora sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence

Žádosti podané v rámci dotačního titulu PSDP 2/16 byly vyhodnoceny na základě výsledků dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“, dotačního řízení MPSV pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností (Program B) a dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v roce 2016 a s ohledem na dlouhodobou udržitelnost poskytované služby. Žádosti byly posouzeny dle Programu. Žádosti, které dosáhly minimálního počtu 12 bodů při věcném hodnocení, jsou navrženy k podpoře.

Výše dotace pro služby zařazené do krajské sítě se rovná rozdílu mezi součtem dotací poskytnutých v rámci dotačního řízení Moravskoslezského kraje na rok 2015 (Program protidrogové politiky kraje, Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v MSK a Program PPSS) a dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na rok 2015 a součtem dotace poskytnuté z PPSS 2016 a dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na rok 2016.

Výše dotace pro služby s nadregionální a celostátní působností se rovná rozdílu mezi součtem dotace v rámci dotačního řízení MPSV na podporu poskytování služeb s nadregionální a celostátní působností (Program B) v roce 2015, dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na rok 2015 a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu protidrogové politiky kraje na rok 2015 a součtem dotace poskytnuté v rámci dotačního řízení MPSV na podporu poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností (Program B) pro rok 2016 a dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na rok 2016.


ⁱ Třída 0 je stanovena pro služby, které byly v r. 2015 nově vzniklé, nově financované z veřejných zdrojů nebo financované z individuálních projektů MSK, tzn. nelze u nich provést výpočet pro zařazení do třídy, proto je zde počítáno s průměrnými hodnotami (jako ve tř. III).

frame-scrollup