Zpráva

Výsledky dotačního řízeníSeznam schválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 9. 2016 usnesením č. 21/2205 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci "Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016" uvedeným žadatelům:

Poř. číslo Evidenční číslo Kód programu Název žadatele Sídlo Statutární zástupce Právní forma žadatele Název projektu Cíl projektu Body Plátce DPH Charakter dotace Celkové plánované uznatelné náklady projektu (Kč) Požadovaná
výše dotace (Kč)
Podíl požadované dotace na celkových nákladech projektu (%) Náklady Navrhovaná výše dotace
1 - 2 8 III/16 02477220 Dětská ordinace Místek s.r.o. Politických obětí 119, 738 02 Frýdek Místek MUDr. Ludmila Nováková - jednatel s.r.o. Podpora primární péče Úhrada předatestačních stáží pro školence v oboru PLDD 9 ne neinvestiční 12 500 12 500 100,00% kurz Management soukromé praxe PLDD, Očkování v praxi PLDD, Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování, Základy ATB terapie v primární péči, Lékařská první pomoc, Radiační ochrana, Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislosti, Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 12 500
1 - 2 9 III/16 27776557 EM - MED s.r.o. Horymírova 2910/1, 700 30 Ostrava MUDr. Marie Manoušková, MUDr. Jiří Manoušek, Radana Adamková, MUDr. Petra Zámostná,
MUDr. Jan Zámostný - jednatelé
s.r.o. Podpora primární péče Doplnění odborných stáží v rámci specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství pro školence MUDr. Karolínu Vašicovou 9 ne neinvestiční 25 000 25 000 100,00% stáž Interní klinika, Klinika dětského lékařství, Gynekologicko - porodnická klinika 25 000
3-4 3 III/16 01675648 MUDr. Josef Ječmínek s.r.o. Polní 245, 747 35 Hněvošice Josef Ječmínek, Martina Ječmínková - jednatelé s.r.o. Podpora primární péče Příprava k atestaci z všeobecného lékařství pro dospělé 8 ne neinvestiční 70 000 70 000 100,00% Stáž chirurgie, ORL, ZZS, neurologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychiatrie, oftalmologie, dermatovenerologie, urologie, ortopedie, hygiena a epidemiologie, rehabilitace a fyzikální medicína, praktické lékařství pro děti a dorost, kurz Radiační ochrana, Novinky ve všeobecném praktickém lékařství, Lékařská první pomoc, Hygiena a epidemiologie, Prevence užívání návykových látek a léčba závislosti, Paliativní péče, Psychoterapie, Základy lékařské etiky,komunikace, managementu a legislativy, Diabetologie pro PL, EKG po PL, Pracovní lékařství, Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství 70 000
3 - 4 2 III/16 48810916 MUDr. Pavla Tvrdoňová Bratr. Veverkových 2874/1, 73301 Karviná - Hranice   FO Podpora primární péče Dotace bude určena na pokrytí platby za 160 dní stáže na dětském oddělení NsP Havířov ve výši 390,- Kč za jeden den stáže v období 1.4.-31. 12. 2016 8 ne neinvestiční 69 810 62 400 89,39% stáž na Dětském oddělení v délce 160 dní 62 400
5 - 7 4 III/16 29462550 GODMED CZ s.r.o. Hrabinská 2074/50d, 737 01 Český Těšín Mgr. Petr Rudzki,MUDr. Ywetta Rudzká - jednatelé s.r.o. Podpora primární péče Cílem je zajistit úhradu nákladů kurzů a stáží, stanovené platnými vzdělávacími programy v rámci postgraduálního vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství, na akreditovaných pracovištích 5 ne neinvestiční 47 600 47 600 100,00% stáž Anesteziologie a intenzivní medicína, Gynekologie a porodnictví, kurz Pracovního lékařství 47 600
5 - 7 5 III/16 29462550 GODMED CZ s.r.o. Hrabinská 2074/50d, 737 01 Český Těšín Mgr. Petr Rudzki,MUDr. Ywetta Rudzká - jednatelé s.r.o. Podpora primární péče Cílem je zajistit úhradu nákladů kurzů a stáží, stanovené platnými vzdělávacími programy v rámci postgraduálního vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství, na akreditovaných pracovištích. 5 ne neinvestiční 47 600 47 600 100,00% stáž Anesteziologie a intenzivní medicína, Gynekologie a porodnictví, kurz Pracovního lékařství 47 600
5 - 7 6 III/16 63024632 MUDr. Milan Mačák Mládí 724, 735 14 Orlová - Lutyně   FO Podpora primární péče Cílem projektu je zajistit úhradu kurzů a stáží, stanovené platnými vzdělávacími programy v rámci postgraduálního vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství, na akreditovaných parcovištích. 5 ne neinvestiční 29 450 29 450 100,00% stáž Anesteziologie a intenzivní medicína/chirurgie, kurz Psychoterapie pro VPL,Novinky ve VPL, Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislosti 29 450
                          301 960 294 550     294 550


Seznam neschválených projektů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 9. 2016 usnesením č. 21/2205 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci "Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2016" uvedeným žadatelům:

Poř. číslo Evidenční číslo Kód programu Název žadatele Sídlo Statutární zástupce Právní forma žadatele Název projektu Cíl projektu Plátce DPH Charakter dotace Celkové plánované uznatelné náklady projektu (Kč) Požadovaná výše dotace (Kč) Podíl požadované dotace na celkových nákladech projektu (%) Návrh důvod neposkytnutí
1 7 III/16 26859688 MUDr. Hájková, s.r.o. Kaštanová 729, 73934 Šenov MUDr. HELENA HÁJKOVÁ - jednatel s.r.o. Podpora primární péče Platba stáží a odborných kurzů rezidenta, RM 2016 ne neinvestiční 18 000 18 000 100,00% 0 nedodržení podmínek dotačního programu (nedodání veškerých podkladů týkajících se školence - nebyla předložena pracovní smlouva a doklad o zařazení do specializačního vzdělávání - probíhá výběrové řízení na školence)
2 1 III/16 26875012 Vesalius spol. s r.o. Slezská 336, 74731 Velké Hoštice MUDr. RADOMIL PLUSCHKE, MBA, jednatel s.r.o. Podpora primární péče Cílem je atestace rezidenta v oboru všeobecné praktické lékařství, příprava 3letá. Měřeným cílem je atestační zkouška z výše uvedeného oboru. je neinvestiční 88 900 70 000 78,74% 0 nedodržení podmínek dotačního programu (nedodání veškerých podkladů týkajících se školence - nebyla předložena pracovní smlouva a doklad o zařazení do specializačního vzdělávání - probíhá výběrové řízení na školence)
frame-scrollup