Zpráva

Výsledky dotačního řízení Drobné vodohospodářské akce

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2016/2017

poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od - do celkový počet bodů (max. 18) průměr bodového hodnocení
4 00576000 Tvrdkov obec Rozšíření vodovodního řadu v obci Tvrdkov 1 366 682 1 366 682 956 700 70,00% 7.1.2016 15.9.2017 7.1.2016 - 15.10.2017 15 16 15,5
7 00576131 Ludvíkov obec Prodloužení vodovodu nad Stonožkou v obci Ludvíkov 895 400 895 400 626 700 69,99% 1.5.2016 15.9.2017 1.5.2016 - 15.10.2017 15 16 15,5
3 00298514 Trojanovice obec Zajištění zásobování vodou v lokalitě Trojanovice Ráztoka 3 000 000 3 000 000 2 250 000 75,00% 1.1.2016 15.9.2017 1.1.2016 - 15.10.2017 14 15 14,5
2 00577669 Bílá obec Novostavba vodovodního řadu 1 048 580 1 048 580 786 400 75,00% 1.4.2016 15.9.2017 1.4.2016 - 15.10.2017 14 14 14
6 00535974 Horní Lomná obec Dvě vrtané studny včetně propojovacího potrubí 786 500 650 000 487 500 75,00% 1.5.2016 15.9.2017 1.5.2016 - 15.10.2017 13 14 13,5
5 00297917 Hodslavice obec Vystrojení vrtu HVH2, včetně úpravny vody ve VDJ Hodslavice 4 738 500 3 904 800 2 928 600 75,00% 1.1.2016 15.9.2017 1.1.2016 - 15.10.2017 11 12 11,5
10 72086718 Libhošť obec Rozšíření vodovodu Libhošť - lokalita Obecník (Změna 1) 3 826 334 3 826 334 2 487 100 65,00% 1.1.2016 15.9.2017 1.1.2016 - 15.10.2017 10 10 10
11 00533947 Chlebičov obec Centrální kanalizace část I. - Horní část obce Chlebičov 6 782 178 6 782 178 5 086 600 75,00% 1.5.2016 15.9.2017 1.5.2016 - 15.10.2017 8 9 8,5
Celkem požadované dotace 15 609 600

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2016/2017

poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od - do celkový počet bodů (max. 18) průměr bodového hodnocení
8 00296953 Mosty u Jablunkova obec Rekonstrukce VDJ Centrum a PK Hájenka Mosty u Jablunkova 6 259 176 4 977 176 3 680 000 73,94% 1.4.2016 15.9.2017 1.4.2016 - 15.10.2017 7 8 7,5
1 00296678 Hnojník obec Rekonstrukce s prodloužením vodovodního řadu Hnojník - Novákovice 4 525 099 3 679 851 2 700 000 73,37% 1.1.2016 15.9.2017 1.1.2016 - 15.10.2017 6 7 6,5
Celkem požadované dotace 6 380 000

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2016/2017

poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech průměr bodového hodnocení pozn.
9 00296856 Kunčice pod Ondřejníkem obec Doplnění kanalizace A 30 v Kunčicích pod Ondřejníkem 905 080 748 000 560 900 74,99% 0 Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. VII. odst. 1 bod 1. podmínek dotačního programu - stavební povolení s doložkou právní moci
frame-scrollup