Zpráva

Výsledky dotačního řízení Drobné vodohospodářské akce pro roky 2017/2018

Schválené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/182 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 uvedeným žadatelům:

(v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od - do celkový počet bodů (max. 22) průměr
8 00298531 Veřovice obec Vodovodní řady pro dolní část obce Veřovice 29 149 760 5 000 000 17,15% 1.1.2017 15.9.2018 1.1.2017 - 15.10.2018 14 14 14
3 00298514 Trojanovice obec Zajištění odkanalizování odloučené lokality Trojanovice - Dílová 2 480 000 1 860 000 75,00% 1.1.2017 15.9.2018 1.1.2017 - 15.10.2018 13 13 13
6 00576875 Dolní Tošanovice obec Prodloužení vodovodu, lokalita Poloniny, Dolní Tošanovice 1 454 420 1 000 000 68,76% 15.6.2017 15.9.2018 15.6.2017 - 15.10.2018 13 12 12,5
4 00296104 Karlova Studánka obec Rekonstrukce vodovodu Karlova Studánka - uložení vodovodního řadu v délce 486 m (tzv. III. část) 347 150 260 300 74,98% 15.5.2017 15.9.2018 15.5.2017 - 15.10.2018 10 9 9,5
5 00296678 Hnojník obec Rekonstrukce s prodloužením vodovodního řadu Hnojník - Novákovice 3 679 851 2 700 000 73,37% 15.6.2017 15.9.2018 15.6.2017 - 15.10.2018 8 8 8
7 00296066 Janov obec Vodní zdroj pro město Janov 8 163 000 6 122 100 75,00% 1.6.2017 15.9.2018 1.6.2017 - 15.10.2018 8 8 8
9 00298387 Spálov obec Modernizace čistírny odpadních vod Spálov 1 514 867 1 130 000 74,59% 1.1.2017 15.9.2018 1.1.2017 - 15.10.2018 8 8 8
Celkem požadované dotace 18 072 400

Náhradní žádosti

Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2017/2018

(v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od - do celkový počet bodů (max. 22) průměr
2 00576921 Třanovice obec Splašková kanalizace v Třanovicích - řad C - 1. část 9 860 000 7 300 000 74,04% 1.8.2017 15.9.2018 1.8.2017 - 15.10.2018 8 7 7,5
11 00297054 Palkovice obec Palkovice dostavba kanalizace, IV. etapa, lokalita Osada 50 566 042 7 499 800 14,83% 1.1.2017 15.9.2018 1.1.2017 - 15.10.2018 7 7 7
Celkem požadované dotace 14 799 800

Neschválené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/182 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2017/2018 uvedeným žadatelům:

(v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech průměr bodového hodnocení pozn.
1 70305587 Ropice obec Ropice - vodovod lokalita Piwko, Widenka 2 550 000 1 912 500 75,00% 0 Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 1písm. f) podmínek dotačního programu - stavební povolení s doložkou právní moci
9 00300675 Služovice obec Stavební úpravy ČOV pro 225 EO Služovice 4 076 347 2 853 400 70,00% 0 Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 1písm. f) podmínek dotačního programu - stavební povolení s doložkou právní moci
frame-scrollup