Zpráva

Výsledky dotačního řízení Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017

Poskytnutí dotace

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/183 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ uvedeným žadatelům:

(v Kč)
poř. č. IČO žadatel dotační titul právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % výše dotace*) zahájení projektu**) ukončení projektu**) bodové hodnocení (max. počet bodů = 60)
20 00373249 Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 1 příspěvková organizace Biodiverzita - to jsme i my neinvestiční 215 000 149 000 69,30% 149 000 1.1.2017 15.12.2017 47,00
8 00845451 Statutární město Ostrava 2 obec Lidé lidem 2017 neinvestiční 250 000 150 000 60,00% 150 000 1.3.2017 30.9.2017 46,33
5 62351346 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Kopřivnice 1 spolek FESTIVAL MEDU a PÍSNIČKY - včelařské dny v muzeu neinvestiční 254 000 149 900 59,02% 149 900 1.1.2017 10.11.2017 46,00
6 47657901 ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 1 spolek Vzdělávání v oblasti ochrany přírody v DPP neinvestiční 199 600 139 700 69,99% 139 700 1.2.2017 30.11.2017 45,33
25 00300063 Město Hlučín 2 obec Hlučín naše město neinvestiční 162 000 90 000 55,56% 90 000 1.1.2017 15.12.2017 44,33
22 22909672 ENVIKO, z.s. 1 spolek Příroda Moravskoslezského kraje - Ptačí oblast Beskydy neinvestiční 210 000 147 000 70,00% 147 000 1.3.2017 30.11.2017 43,33
21 00300535 Statutární město Opava 2 obec Opava - osvětové kampaně 2017 neinvestiční 148 000 88 800 60,00% 88 800 1.2.2017 30.11.2017 42,67
34 00297534 Statutární město Karviná 1 obec Den Země neinvestiční 223 000 133 800 60,00% 133 800 3.4.2017 30.6.2017 40,67
45 00298468 Město Štramberk 1 obec Sluneční stezka na Bílou horu - I. etapa investiční 379 200 150 000 39,56% 150 000 1.4.2017 30.11.2017 39,67
47 00296139 Město Krnov 2 obec Udržitelná mobilita Krnov 2017 investiční 200 000 120 000 60,00% 120 000 1.2.2017 15.12.2017 39,33
43 27023818 Místní akční skupina Opavsko z.s. 2 spolek Opavsko jede čistě neinvestiční 37 000 25 900 70,00% 25 900 1.3.2017 30.11.2017 38,33
investiční 68 000 47 600 70,00% 47 600
4 26582741 ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu, z.s. 1 spolek Pojďte ven aneb Questing - poznávání místního dědictví v přírodě neinvestiční 215 000 150 000 69,77% 150 000 1.2.2017 30.11.2017 37,33
49 00600695 Obec Zbyslavice 1 obec Naučná stezka Zbyslavice - interaktivně neinvestiční 250 000 150 000 60,00% 150 000 1.4.2017 30.11.2017 35,67
9 00300144 Město Hradec nad Moravicí 1 obec Podpora environmentálního vzdělávání, Hradec nad Moravicí neinvestiční 37 000 22 200 60,00% 22 200 1.4.2017 1.12.2017 35,00
investiční 100 000 60 000 60,00% 60 000
30 00297569 Město Bohumín 1 obec Bohumínská stezka za ekopokladem neinvestiční 246 660 147 900 59,96% 147 900 1.5.2017 30.11.2017 34,67
Celkem 3 194 460 1 921 800 1 921 800

*) U žádostí, jejichž požadovaná výše dotace nebyla v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny, byla v souladu se čl. VII odst. 5 podmínek dotačního programu požadovaná výše dotace upravena po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.

**) Časová použitelnost dotace odpovídá období od zahájení projektu do 16. dne od ukončení projektu (dle schválené smlouvy o poskytnutí dotace)

Pořadník náhradních žadatelů

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/183 rozhodlo o náhradních žádatelích.

(v Kč)
poř. č. IČO žadatel dotační titul právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % výše dotace*) zahájení projektu**) ukončení projektu**) bodové hodnocení (max. počet bodů = 60)
31 00635499 Obec Rohov 1 obec Naučná stezka Rohov - Sudice - Krzanowice "Příroda za rohem Rohova neinvestiční 6 000 3 000 50,00% 3 000 1.1.2017 15.12.2017 33,67
investiční 293 000 147 000 50,17% 147 000
1 64629881 Spolek Hájenka, z.s. 1 spolek Interpretace vybraných geolokalit Národního geoparku Podbeskydí neinvestiční 123 400 86 300 69,94% 86 300 1.3.2017 15.12.2017 33,00
10 27772888 ŠOV Třanovice, o.p.s. 1 obecně prospěšná společnost Zelené centrum 2017 neinvestiční 204 800 143 000 69,82% 143 000 20.1.2017 30.11.2017 32,67
42 00296112 Obec Karlovice 2 obec Společně plánovat a rozvíjet Karlovice II. - plán rozvoje obce, Den obce Karlovice a Festival Karlovická kosa, plnění kritérií MA 21 v kategorií "D" neinvestiční 250 000 150 000 60,00% 150 000 1.2.2017 15.12.2017 32,33
11 02216019 Tábor U Kateřiny Štramberk, z.s. 1 spolek Pohádková stezka Libotínka neinvestiční 202 500 141 750 69,98% 141 700 1.2.2017 31.10.2017 32,00
24 04696611 IC Petrovice u Karviné, z.s. 1 spolek Na dědině neinvestiční 167 000 117 000 69,23% 117 000 1.3.2017 15.12.2017 31,33
2 47999764 Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace 1 příspěvková organizace V Jablunkově - na kole a koloběžce - to jde lehce! neinvestiční 214 000 149 800 70,00% 149 800 1.7.2017 30.11.2017 30,33
35 05374146 Balónek z.s. 1 spolek Náš kraj nám není lhostejný neinvestiční 123 000 86 000 69,92% 86 000 1.3.2017 30.11.2017 29,33
26 27144569 Glopolis, o.p.s. 1 obecně prospěšná společnost Filmový festival Země na talíři neinvestiční 243 000 79 000 32,51% 79 000 1.3.2017 1.12.2017 28,67
12 26621908 TRIANON, z.s. 1 spolek Ekohraní v TRIANONU! neinvestiční 397 000 138 000 34,76% 138 000 2.1.2017 15.12.2017 24,67
Celkem 2 223 700 1 240 850 1 240 800

*) U žádostí, jejichž požadovaná výše dotace nebyla v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny, byla v souladu se čl. VII odst. 5 podmínek dotačního programu požadovaná výše dotace upravena po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.

**) Časová použitelnost dotace odpovídá období od zahájení projektu do 16. dne od ukončení projektu (dle schválené smlouvy o poskytnutí dotace)

Neschválené žádosti

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/183 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ uvedeným žadatelům:

(v Kč)
poř. č. IČO žadatel dotační titul právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % výše dotace zahájení projektu/časová použitelnost od ukončení projektu/časová použitelnost do pozn.
3 00298077 Město Kopřivnice 2 obec "Společně za zdravím" neinvestiční 25 000 150 000 60,00% 150 000 23.1.2017 10.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. X odst. 7 dotačního programu (neúplná žádost - chybí část nákladového rozpočtu)
7 00296643 Statutární město Frýdek-Místek 2 obec Den Země 2017 neinvestiční 137 300 82 200 59,87% 82 200 1.1.2017 15.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - zajištění energií)
13 4927940 Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. 1 spolek Environmetnální vzdělávání jako nástroj podpory včelařství MSK neinvestiční 186 000 130 000 70,00% 130 000 1.2.2017 30.11.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - odvody FÚ)
14 00297488 Statutární město Havířov 2 obec Evropský týden mobility neinvestiční 375 000 150 000 40,00% 150 000 1.6.2017 31.10.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - občerstvení)
15 00297488 Statutární město Havířov 2 obec Den Země neinvestiční 208 000 124 800 60,00% 124 800 1.3.2017 31.11.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - občerstvení)
16 22840630 European Association Comenius 1 spolek Vzděláváním a výchovou k lepšímu životnímu prostředí neinvestiční 220 000 150 000 68,18% 150 000 1.2.2017 15.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - cestovné)
17 22670319 Auto*Mat. z.s. 2 spolek Do práce na kole 2017 neinvestiční 3 451 190 70 000 2,03% 70 000 1.1.2017 30.9.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - cestovné, mzdy, energie)
18 05232481 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 1 dobrovlný svazek obcí Den země pro novojičínsko a ekologický semínář neinvestiční 214 000 149 800 70,00% 149 800 1.3.2017 30.11.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - cestovné)
19 00297861 Město Fulnek 1 obec Ekologické aktivity ve Fulneku neinvestiční 120 000 72 000 60,00% 72 000 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. X odst. 7 dotačního programu (neúplná žádost - není určeno datum zahájení a datum ukončení projektu)
23 00845451 Statutární město Ostrava 3 obec Podpora projektu systém environmentálního managementu a certifikace dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy neinvestiční 300 000 180 000 60,00% 180 000 1.3.2017 15.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. X odst. 9 dotačního programu (druhá žádost stejného subjektu) a čl. VII odst. 1 dotačního programu (žádost nesplňuje stanovenou max. výši dotace - 150.000,- Kč)
27 00299847 Obec Bolatice 2 obec Podpora aktivit MA21 v obci Bolatice pro rok 2017 neinvestiční 324 325 150 000 46,25% 150 000 1.1.2017 31.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VII odst. 6 dotačního programu (termín ukončení projektu v rozporu s podmínkami programu) a čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - občerstvení
28 28551656 infinity-progress z.s. 1 spolek Karpatské dědictví neinvestiční 148 700 103 000 69,27% 103 000 1.2.2017 15.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. X odst. 7 dotačního programu (žádost neobsahuje požadované doklady o subjektu)
29 27029875 MAS Lašsko, z.s. 1 spolek Konference Pro půdu - pro život neinvestiční 107 000 74 000 69,16% 74 000 1.6.2017 30.11.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. X odst. 7 dotačního programu (neúplná žádost - chybí doklad o přidělení IČ, kopie smlouvy o zřízení běžného účtu)
33 22719351 Tichánek, z.s. 1 spolek Výstavba naučné stezky v obci Tichá "Poznej přírodu kolem sebe" neinvestiční 150 000 105 000 70,00% 105 000 1.4.2017 30.10.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. X odst. 7 dotačního programu (neúplná žádost - chybí příloha č. 2 - obecná část, chybí doklad o udělení IČ)
36 68308515 Okna - spolek při Wichterlově gymnáziu 1 spolek Výsadba stromů v Dolní oblasti Vítkovic (DOV) neinvestiční 103 928 71 500 68,80% 71 500 1.4.2017 30.4.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - catering)
37 21551375 Centrum volného času Mozaika Klimkovice 1 spolek S Mozaikou v souladu s přírodou neinvestiční 105 600 73 900 69,98% 73 900 1.2.2017 30.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VII odst. 6 dotačního programu termín ukončení projektu v rozporu s podmínkami programu
38 00296651 Město Frýdlant nad Ostravicí 1 obec Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentální poradenství neinvestiční 76 600 48 300 63,05% 48 300 15.8.2017 15.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VII odst. 2 dotačního programu (překročení max. výše dotace pro obce) a čl. X odst. 1 dotačního programu (nesoulad žádosti a přílohy č. 2 a nákladového rozpočtu, absence detailního popisu projektu)
39 28642996 Čisté nebe o.p.s. 1 obecně prospěšná společnost Ovzduší a !!! neinvestiční 202 700 140 700 69,41% 140 700 1.3.2017 31.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - cestovné a občerstvení) a čl. VII odst. 6 dotačního programu (nepřesné stanovení zahájení a ukončení realizace projektu)
40 75103397 ZO ČSOP ONYX 1 spolek Kozlovická ekoškola neinvestiční 200 000 140 000 70,00% 140 000 1.4.2017 31.10.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - občerstvení)
41 00601179 Městské informační a kulturní středisko Krnov 1 příspěvková organizace Podpora a propagace EVVO v mikroregionu Krnovsko neinvestiční 110 600 73 600 65,55% 73 600 1.1.2017 31.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VII odst. 6 dotačního programu (termín ukončení projektu v rozporu s podmínkami dotačního programu)
44 00300870 Město Vítkov 2 obec Aby se nám dobře žilo neinvestiční 200 000 120 000 60,00% 120 000 1.2.2017 31.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VII odst. 6 dotačního programu (termín ukončení projektu v rozporu s podmínkami dotačního programu)
32 00297721 Obec Bartošovice 1 obec Obnova Zámecké naučné stezky v Bartošovicích neinvestiční 110 000 59 400 54,00% 59 400 1.1.2017 15.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VII odst. 1 dotačního programu (žádost nesplňuje stanovernou min. výši dotace - 70.000,- Kč)
46 71179216 Sdružení obcí Hlučínska dobrovolný svazek obcí Den stromů na Hlučínsku neinvestiční 215 000 150 000 69,77% 150 000 15.6.2017 15.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - občerstvení)
48 24787701 Recyklohraní, o.p.s. 1 obecně prospěšná společnost Recyklohraní aneb Ukliďme si svět v Moravskoslezském kraji neinvestiční 176 300 123 300 69,94% 123 300 1.8.2017 15.12.2017 Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - čl. VIII odst. 2 dotačního programu (žádost obsahuje neuznatelné náklady - pohonné hmoty (energie)
Celkem 7 467 243 2 691 500 2 691 500

*) U žádostí, jejichž požadovaná výše dotace nebyla v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny, byla v souladu se čl. VII odst. 5 podmínek dotačního programu požadovaná výše dotace upravena po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.

**) Časová použitelnost dotace odpovídá období od zahájení projektu do 16. dne od ukončení projektu (dle schválené smlouvy o poskytnutí dotace)

frame-scrollup