Zpráva

Výsledky dotačního řízení Příspěvky na ozdravné pobyty

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/1727 ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout dotace v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto dotačního programu.

Schválené žádosti č. 1

eviden. číslo žadatel adresa právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady maximální podíl dotace na uznatelných nákladech v % výše dotace po zaokrouhlení zahájení projektu/ časová použitelnost od ukončení projektu/časová použitelnost do počet účastníků
1 00562424 Obec Doubrava Doubrava č.p. 599, 73/5 33 obec ozdravný pobyt dětí předškolního věku neinvestiční 210 000 50,00% 105 000 1.10.2015 30.4.2017 30
2 00297658 Obec Stonava Stonava 730, 735 34 obec ozdravný pobyt dětí předškolního věku neinvestiční 504 000 50,00% 252 000 1.10.2015 30.4.2017 60
3 00845451 Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz náměstí Dr.E.Beneše 555/6, Ostrava, 702 00 obec ozdravný pobyt dětí předškolního věku neinvestiční 1 200 000 50,00% 600 000 1.10.2015 30.4.2017 421
4 00296759 Město Jablunkov Dukelská 144, Javblunkov, 739 91 obec ozdravný pobyt dětí předškolního věku neinvestiční 368 000 50,00% 184 000 1.10.2015 30.4.2017 44
5 00297577 Město Orlová Osvobození 796, 735 14, Orlová - Lutyně obec ozdravný pobyt dětí předškolního věku neinvestiční 204 400 50,00% 102 200 1.10.2015 30.4.2017 25
6 00845451 Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Přemyslovců 224/63, Ostrava, 709 00 obec ozdravný pobyt dětí předškolního věku neinvestiční 1 200 000 50,00% 600 000 1.10.2015 30.4.2017 140
7 00845451 Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bártovice Těšínská 87/281, Ostrava, 716 00 obec ozdravný pobyt dětí předškolního věku neinvestiční 1 200 000 50,00% 600 000 1.10.2015 30.4.2017 224
8 00845451 Statutární město Ostrava, Městský obvod Stará Bělá Junácká 127, Ostrava, 724 00 obec ozdravný pobyt dětí předškolního věku neinvestiční 210 000 50,00% 105 000 1.10.2015 30.4.2017 25
            Celkem 5 096 400   2 548 200     969

Schválené žádosti č. 2

eviden. číslo žadatel adresa právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady maximální podíl dotace na uznatelných nákladech v % výše dotace po zaokrouhlení časová použitelnost od časová použitelnost do počet účastníků
9 00845451 Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Bělá Mitrovická 100, Ostrava - Nová Bělá, PSČ 724 00 obec ozdravný pobyt dětí předškolního věku neinvestiční 126 000 50,00% 63 000 1.10.2015 31.5.2017 30
            Celkem 126 000   63 000     30
frame-scrollup