Zpráva

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
06/16 NAPK 1/16 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Aktivitou k prevenci - Na lumpárny nemám čas! 4400465 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015 89 450 49,75 44 500 neinvestiční 25
01/16 NAPK 3/16 Nová šance, z.s. 65497961 spolek Tématické semináře pro osoby ve VTOS, po VTOS a osoby bez přístřeší - - 114 280 69,74 79 700 neinvestiční 24
08/16 NAPK 1/16 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Jde to i jinak 6583055 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 158 100 49,34 78 000 neinvestiční 24
10/16 NAPK 1/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Se zdravým životním stylem v POHODĚ 4203571 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 112 000 50,00 56 000 neinvestiční 24
11/16 NAPK 1/16 Charita Odry 62351052 církevní organizace Letní pobytový tábor 9732434 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 109 140 49,94 54 500 neinvestiční 24
12/16 NAPK 1/16 Sbor Církve adventistů sedmého dne Třinec 64122786 církevní organizace Letní tábor, víkendové a jednodenní akce pro děti a mladistvé ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci komunitního centra "Most přátelství" - - 121 000 50,00 60 500 neinvestiční 24
14/16 NAPK 2/16 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Probační program K2 a resocializační program pro dospělé - - 157 320 42,84 67 400 neinvestiční 24
15/16 NAPK 1/16 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Chaloupka 2016 - Pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy - - 140 000 35,71 50 000 neinvestiční 24
16/16 NAPK 1/16 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Volnočasové aktivity SRNM Rýmařov - - 156 000 50,00 78 000 neinvestiční 24
13/16 NAPK 2/16 RUBIKON Centrum, z.s. 60446871 spolek PUNKT rodina (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.) - - 70 172 69,97 49 100 neinvestiční 21
07/16 NAPK 1/16 BVÚ-Centrum pro volný čas a pomoc mládeži z.s. 44938519 spolek Zpřístupnění společenských, kulturních a sportovních aktivit rizikovým a neorganizovaným dětem a mládeži v roce 2016 - - 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 12
Celkem 697 700

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016

Č. žádosti Kód dot. titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
18/16 NAPK 3/16 Centrum inkluze o.p.s. 29461545 obecně prospěšná společnost Řekni ne, kyberšikaně! - 45 000 70,00 31 500 neinvestiční 15 Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem. V daném dotačním titulu nelze podporovat aktivity zaměřené na téma prevence zneužívání moderních technologií realizované ve školách a školských zařízeních. V rámci základního posuzovaného ukazatele projektu "Odůvodnění žádosti (potřebnosti projektu)" dosáhnul projekt 0 bodů.
17/16 NAPK 3/16 Astrid, o.p.s. 28594622 obecně prospěšná společnost INFORMACEMI K LEPŠÍMU ŽIVOTU - 120 500 66,39 80 000 neinvestiční 11 Nedosažení minimálního počtu bodů k podpoře projektu.
02/16 NAPK 1/16 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Tábor snů 1827220 6857051 8803706 165 000 48,48 80 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu (žádost realizována na aktivity tří pověřených sociálních služeb).
03/16 NAPK 1/16 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Prázdninové proměny 8846615 5923005 158 800 49,94 79 300 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu (žádost realizována na aktivity 2 pověřených sociálních služeb).
04/16 NAPK 1/16 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace "Dobrodružství s Kometou" 1304507 63 000 55,56 35 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu (překročena max. %spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu).
05/16 NAPK 3/16 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 22831738 spolek Zkvalitnění poradenských služeb SOS MaS, z. s., vzdělávání a osvěta v oblasti prevence trestné činnosti páchané na seniorech - Informační kampaň pro seniory NEOTVÍREJTE!!! - 114 000 70,00 79 800 neinvestiční - Žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením (podána v eurosložce).
09/16 NAPK 1/16 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek Kometa 2016 - 160 000 50,00 80 000 neinvestiční - Část projektu realizována mimo území MSK (realizace pobytové akce v Liberci).
19/16 NAPK 3/16 SENIORS 22832254 spolek Seniorská prevence - 60 800 69,90 42 500 neinvestiční - Nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad hrazený z dotace (stravování).
frame-scrollup