Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

schválené žádosti DT1

Poskytnutí investičních dotací - dotační titul 1
pořadí evidenční číslo projektu žadatel právní forma název projektu celkem bodů celkové uznatelné náklady projektu (Kč) podíl dotace na CUN (%) požadovaná dotace (Kč) kumulativní součet dotace (Kč) časová použitelnost dotace od - do de minimis
1 RRC/01/2016/DT1/55 Region Poodří svazek obcí 69581762 Bezpečná cyklistická doprava v Poodří 20 1 115 000 44,84% 500 000 500 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
2 RRC/01/2016/DT1/54 Kunín obec 00600733 Cyklostezka Kunín - Hladké Životice 20 495 000 44,85% 222 000 722 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
3 RRC/01/2016/DT1/7 Strahovice obec 00534668 Obecní víceúčelové kulturní a společenské zařízení 18 665 500 74,98% 499 000 1 221 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
4 RRC/01/2016/DT1/52 Bílá obec 00577669 Cyklostezka Bílá - Mezivodí 18 667 000 74,96% 500 000 1 721 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
5 RRC/01/2016/DT1/38 Karlova Studánka obec 00296104 Úpravy autobusového terminálu Hvězda Karlova Studánka 17 170 000 74,71% 127 000 1 848 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
6 RRC/01/2016/DT1/39 Sdružení obcí Rýmařovska svazek obcí 63024276 Úprava a rozšíření sběrných hnízd na Rýmařovsku 17 400 000 75,00% 300 000 2 148 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
7 RRC/01/2016/DT1/46 Svazek obcí "Morávka - Pražmo" svazek obcí 75145197 Chodník Morávka - Pražmo: projektová příprava 17 726 000 68,87% 500 000 2 648 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
8 RRC/01/2016/DT1/47 Smilovice obec 00576905 Projektová dokumentace pro vodovod Smilovice 17 620 000 74,19% 460 000 3 108 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
9 RRC/01/2016/DT1/13 Litultovice městys 00300381 Zpracování dokumentace projektu "Rekonstrukce chodníků podél I/46 v Litultovicích" 17 317 380 74,99% 238 000 3 346 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
10 RRC/01/2016/DT1/51 Řepiště obec 00577031 Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště 17 732 000 68,31% 500 000 3 846 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
11 RRC/01/2016/DT1/18 Jablunkov město 00296759 Dopravní terminál Jablunkov 17 900 000 55,56% 500 000 4 346 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
12 RRC/01/2016/DT1/6 Studénka město 00298441 Projektová dokumentace - Cyklostezka ve Studénce 17 600 000 75,00% 450 000 4 796 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
13 RRC/01/2016/DT1/43 Svazek obcí mikroregionu Hlučínska svazek obcí 70951047 Cyklostezka Dolní Benešov - Kozmice 17 400 000 74,75% 299 000 5 095 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
14 RRC/01/2016/DT1/49 Sdružení obcí povodí Morávky svazek obcí 68157631 Cyklotrasa Nošovice - Morávka: projektová příprava 17 1 623 000 30,81% 500 000 5 595 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
15 RRC/01/2016/DT1/2 Dolní Lomná obec 00535966 Cyklostezka údolím Lomné - III.etapa 16 660 000 75,00% 495 000 6 090 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
16 RRC/01/2016/DT1/53 Skřipov obec 00300659 Rekonstrukce a výstavba místních komunikací ve Skřipově a Hrabství 16 350 000 57,14% 200 000 6 290 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
17 RRC/01/2016/DT1/20 Lichnov obec 00296163 Lichnov - chodník 16 444 000 75,00% 333 000 6 623 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
18 RRC/01/2016/DT1/24 Baška obec 00296511 Aktualizace projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci na projekt "Rozšíření Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na úplnou základní školu" 16 664 000 75,00% 498 000 7 121 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
19 RRC/01/2016/DT1/12 Frýdlant nad Ostravicí město 00296651 Zhotovení PD pro přístavbu mateřské školy ul. Janáčkova 1444 Frýdlant n. O. 16 1 131 000 44,21% 500 000 7 621 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
20 RRC/01/2016/DT1/15 Metylovice obec 00535991 Cyklostezka Metylovice 16 695 000 71,22% 495 000 8 116 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
21 RRC/01/2016/DT1/44 Fryčovice obec 00296635 Vyhotovení PD na zvýšení bezpečnosti chodců v obci Fryčovice 16 600 000 75,00% 450 000 8 566 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
22 RRC/01/2016/DT1/26 Základní škola a mateřská škola Morávka příspěvková organizace 70942129 Zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na projekt vybudování učebny dílen 15 664 000 75,00% 498 000 9 064 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
23 RRC/01/2016/DT1/48 Dívčí Hrad obec 00576115 Projektová dokumentace - Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě 15 440 000 75,00% 330 000 9 394 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ano
24 RRC/01/2016/DT1/42 Rohov obec 00635499 Dům služeb 15 150 000 74,00% 111 000 9 505 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ano
25 RRC/01/2016/DT1/14 Melč obec 00300420 Energetické úspory bytového domu č. p. 68 a 135 v Melči 15 313 003 74,76% 234 000 9 739 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ano
26 RRC/01/2016/DT1/34 Veřovice obec 00298531 Zpracování PD Vodovodního řadu pro dolní část obce Veřovice 15 397 700 74,93% 298 000 10 037 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
27 RRC/01/2016/DT1/45 Čeladná obec 00296571 Revitalizace a snížení energetické náročnosti Památníku J. Kaluse 15 163 000 74,85% 122 000 10 159 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
28 RRC/01/2016/DT1/30 Vítkov město 00300870 PD na stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově 15 364 000 75,00% 273 000 10 432 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ano
29 RRC/01/2016/DT1/11 Horní Domaslavice obec 00536008 Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení 14 223 124 74,85% 167 000 10 599 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
30 RRC/01/2016/DT1/9 Bruzovice obec 00296546 Chodník v obci Bruzovice 14 737 500 67,80% 500 000 11 099 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
31 RRC/01/2016/DT1/21 Razová obec 00296287 Obecní úřad a pobočka České pošty obce Razová - snížení energetické náročnosti objektu 14 72 600 74,38% 54 000 11 153 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
32 RRC/01/2016/DT1/40 Písek obec 00535982 Hospodaření se srážkovými vodami v obci Písek 14 600 000 75,00% 450 000 11 603 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
33 RRC/01/2016/DT1/23 Žermanice obec 00494259 Komunitní dům Žermanice 13 625 000 74,88% 468 000 12 071 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
34 RRC/01/2016/DT1/25 Morávka obec 00296945 Zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na projekt rozšíření rozvodných sítí pitné vody v obci Morávka 13 416 000 75,00% 312 000 12 383 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
35 RRC/01/2016/DT1/31 Komorní Lhotka obec 00494232 Odkanalizování části obce za školkou a u kostela 13 290 000 74,83% 217 000 12 600 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
36 RRC/01/2016/DT1/37 Bukovec obec 00535940 Výstavba vodojemu a vodovodu Na Kempě v obci Bukovec 13 715 000 69,93% 500 000 13 100 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
37 RRC/01/2016/DT1/35 Jeseník nad Odrou obec 00297976 Zateplení objektu tělocvičny Jeseník nad Odrou 235 spojenou se změnou vytápění 13 242 000 74,79% 181 000 13 281 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
38 RRC/01/2016/DT1/1 Bocanovice obec 00535931 Úpravy komunikačního profilu a zlepšení bezpečnosti chodců 13 540 000 75,00% 405 000 13 686 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
39 RRC/01/2016/DT1/32 Řeka obec 00576891 Řešení křižovatky a veřejných prostranství v obci Řeka 13 300 000 75,00% 225 000 13 911 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
40 RRC/01/2016/DT1/10 Tichá obec 00298476 Projektová dokumentace - Revitalizace budovy č. p. 261 v Tiché 13 275 000 74,91% 206 000 14 117 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ano
41 RRC/01/2016/DT1/27 Hodslavice obec 00297917 Hodslavice č. p. 161 - stavební úpravy, změna způsobu užívání a energetické úspory 13 250 000 74,80% 187 000 14 304 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
42 RRC/01/2016/DT1/22 Markvartovice obec 00300411 Energetické úspory ZŠ v Markvartovicích 13 340 000 75,00% 255 000 14 559 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
43 RRC/01/2016/DT1/36 Krmelín obec 00296848 Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín 13 660 000 74,85% 494 000 15 053 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
44 RRC/01/2016/DT1/28 Odry město 00298221 PD Odry, Radniční č. p. 93 a č. p. 95 - stavební úpravy 13 308 550 74,87% 231 000 15 284 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ano
45 RRC/01/2016/DT1/5 Velká Štáhle obec 00576018 Projektová dokumentace protipovodňových opatření Velká Štáhle 13 400 000 75,00% 300 000 15 584 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
46 RRC/01/2016/DT1/16 Hukvaldy obec 00297194 Chodník parkoviště Hukvaldy - Drážky 13 360 000 75,00% 270 000 15 854 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne
47 RRC/01/2016/DT1/4 Těrlicko obec 00297666 Prodloužení vodovodního řadu v k. ú. Dolní Těrlicko, ul. Stodolní a ul. Podélná 13 200 000 75,00% 150 000 16 004 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 ne

schválené žádosti DT2

Poskytnutí dotací - dotační titul 2
poř. číslo evidenční číslo projektu žadatel právní forma název projektu celkem bodů celkové uznatelné náklady projektu (Kč) podíl dotace na CUN (%) požadovaná dotace (Kč) kumulativní součet dotace (Kč) časová použitelnost dotace od - do invest./neinvest. dotace de minimis
1 RRC/01/2016/DT2/2 Národní dřevařský klastr, z. s. spolek 27003949 Zpracování projektové dokumentace do OPPIK - Kolektivní výzkum 11 200 000 50,00% 100 000 100 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 neinvestiční ano
2 RRC/01/2016/DT2/3 Národní dřevařský klastr, z. s. spolek 27003949 Zpracování projektové dokumentace do OPPIK - Internacionalizace klastru 11 200 000 50,00% 100 000 200 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 neinvestiční ano
3 RRC/01/2016/DT2/4 Národní dřevařský klastr, z. s. spolek 27003949 Zpracování projektové dokumentace do OPPIK - Rozvoj klastru 11 200 000 50,00% 100 000 300 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 neinvestiční ano
4 RRC/01/2016/DT2/5 Národní energetický klastr, z. s. spolek 26580845 Zpracování projektové dokumentace pro NEK - Rozvoj klastru 11 200 000 50,00% 100 000 400 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 neinvestiční ano
5 RRC/01/2016/DT2/6 Národní energetický klastr, z. s. spolek 26580845 Zpracování projektové dokumentace pro NEK - Sdílená infrastruktura 11 200 000 50,00% 100 000 500 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 neinvestiční ano
6 RRC/01/2016/DT2/7 Národní energetický klastr, z. s. spolek 26580845 Zpracování projektové dokumentace pro NEK - Kolektivní výzkum 11 200 000 50,00% 100 000 600 000 1. 1. 2016-30. 6. 2018 neinvestiční ano

náhradní žádosti DT1

Dotační titul 1 - náhradníci
pořadí evidenční číslo projektu žadatel právní forma název projektu celkem bodů celkové uznatelné náklady projektu (Kč) podíl dotace na CUN (%) požadovaná dotace (Kč) kumulativní součet dotace (Kč) časová použitelnost dotace od do de minimis
1 RRC/01/2016/DT1/41 Stonava obec 00297658 Zateplení polyfunkčního domu č. p. 49, Stonava 12 163 000 74,85% 122 000 122 000 1. 1. 2016 - 30. 6. 2018 ano
2 RRC/01/2016/DT1/33 Střítež obec 00576913 Projektová dokumetnace ČOV Střítež - západ 12 1 500 000 33,33% 500 000 622 000 1. 1. 2016 - 30. 6. 2018 ne
3 RRC/01/2016/DT1/17 Šenov město 00297291 Sběrný dvůr města Šenov 12 228 690 74,77% 171 000 793 000 1. 1. 2016 - 30. 6. 2018 ne
4 RRC/01/2016/DT1/29 Janovice obec 00493619 Bezpečnost dopravy v obci Janovice 11 600 550 74,93% 450 000 1 243 000 1. 1. 2016 - 30. 6. 2018 ne
5 RRC/01/2016/DT1/3 Frenštát pod Radhoštěm obec 00297852 Snížení energetické náročnosti přístavby radnice, Frenštát p. R. 11 173 840 74,78% 130 000 1 373 000 1. 1. 2016 - 30. 6. 2018 ne
6 RRC/01/2016/DT1/19 Kunčice pod Ondřejníkem obec 00296856 Projekt pro chodník k DPS v Kunčicích pod Ondřejníkem 11 313 400 74,98% 235 000 1 608 000 1. 1. 2016 - 30. 6. 2018 ne
7 RRC/01/2016/DT1/8 Horní Město obec 00296015 Mokřad Stříbrné Hory 9 234 000 69,66% 163 000 1 771 000 1. 1. 2016 - 30. 6. 2018 ne
8 RRC/01/2016/DT1/50 Vysoká obec 00296465 Oprava sportovních kabin Vysoká - Pitárné 7 135 800 74,37% 101 000 1 872 000 1. 1. 2016 - 30. 6. 2018 ne

neschválené žádosti

Dotační titul 2 - neposkytnutí dotací
evidenční číslo projektu žadatel právní forma název projektu celkové uznatelné náklady projektu (Kč) podíl dotace na CUN (%) požadovaná dotace (Kč) důvod vyřazení
RRC/01/2016/DT2/1 KLACR, z.s. spolek 22719822 Elektronický systém evidence poplatků z ubytovací kapacity a rekreačních poplatků a statistiky ubytovaných 280 190 35,69% 100 000 nesplnění podmínek programu
RRC/01/2016/DT2/8 KLACR, z.s. spolek 22719822 Pilotní CZ - SK produkt přeshraničního cestovního ruchu 200 000 50,00% 100 000 nesplnění podmínek programu
RRC/01/2016/DT2/9 KLACR, z.s. spolek 22719822 Pilotní CZ - Pl produkt přeshraničního cestovního ruchu s akcentem na propojení technických památek 200 000 50,00% 100 000 nesplnění podmínek programu
frame-scrollup