Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Schváleno zastupitelstvem dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2079.

Seznam projektů navržených na poskytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu     (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč  Druh dotace Počet bodů
109/16 KSS 1/16 Charita Opava 43964591 církevní organizace Zvednu tě a pojedeš také 5374830 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 782 954 63,86 500 000 investiční 27
06/16 KSS 1/16 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Schodišťová plošina pro bezbariérový vstup z 3.NP do 4.NP – Domov Nýdek 1839021 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 404 140 69,98 282 800 investiční 27
89/16 KSS 4/16 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Dostupnější osobní asistence na novojičínsku 8796301 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 285 000 70,00 199 500 investiční 26
27/16 KSS 1/16 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Pořízení elektricky ovládaného sprchovacího vozíku pro uživatele Domova pro seniory Frýdek-Místek 9380866 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03147/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 149 489 68,57 102 500 investiční 26
78/16 KSS 1/16 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Zvýšení kvality hygieny a mobility klientů v Domově Slunovrat 1031861 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015 290 000 68,97 200 000 investiční 26
105/16 KSS 4/16 Charita Krnov  48806510 církevní organizace Zajištění provozu Domu dobré vůle Žáry 6416850 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 220 000 68,18 150 000 investiční 26
24/16 KSS 1/16 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené 3459300 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015 143 000 69,93 100 000 investiční 26
13/16 KSS 4/16 MIKASA z.s. 22832386 spolek  Pořízení speciálně upraveného vozidla pro klienty MIKASA denního stacionáře 9063554 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 937 750 30,51 286 100 investiční 26
47/16 KSS 1/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Důstojné bydlení pro naše nejstarší 3056248 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 715 000 69,93 500 000 investiční 26
41/16 KSS 1/16 Armáda spásy v České republice, z.s. 40613411 spolek Domov Přístav se otevírá imobilním uživatelům 2347976 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 825 000 60,61 500 000 investiční 26
106/16 KSS 2/16 BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 obecně prospěšná společnost Bezpečí 7594614 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy  03300/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015 221 372 79,91 176 900 neinvestiční 25
90/16 KSS 2/16 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Kompenzační pomůcky - cesta k mobilitě 1387326 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 197 000 80,00 157 600 neinvestiční 25
91/16 KSS 1/16 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Zvýšení mobility uživatelů osobní asistence 8796301 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 217 000 70,00 151 900 investiční 25
21/16 KSS 3/16 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Základní a nástavbový kurz bazální stimulace 2053358 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 45 000 80,00 36 000 neinvestiční 25
12/16 KSS 4/16 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost  Pečovatelská služba s mobilitou 4550261 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 286 000 69,93 200 000 investiční 25
58/16 KSS 2/16 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Podpora mobility a zkvalitnění hygieny uživatelů  3873395 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 203 000 77,83 158 000 neinvestiční 25
60/16 KSS 4/16 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Pobyt venku největší potěšení 3873395 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 619 162 64,60 400 000 investiční 25
44/16 KSS 2/16 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Opravy v NZDM CARAVAN 1515547 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015 46 800 79,49 37 200 neinvestiční 25
107/16 KSS 1/16 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Evakuační výtah v domově pro seniory Charitního domu pokojného stáří sv. Františka 1751857 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 1 200 000 41,67 500 000 investiční 25
15/16 KSS 4/16 Charita Kopřivnice 44937342 církevní organizace Automobil pro Dům pokojného stáří Mořkov 8262147 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02878/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 270 000 68,52 185 000 investiční 25
101/16 KSS 4/16 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost PODPORA TERÉNNÍCH SLUŽEB OSOBÁM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 8616711 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02968/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 310 000 64,52 200 000 investiční 25
48/16 KSS 2/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Opravená podlaha uleví nohám a lahodí očím 6790253 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 136 500 80,00 109 200 neinvestiční 25
54/16 KSS 4/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Auto pomáhá rodinám a dětem s postižením 5586776 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 250 000 70,00 175 000 investiční 25
88/16 KSS 1/16 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Zvýšení kvality služby Denní stacionář 5502147 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 190 000 70,00 133 000 investiční 25
39/16 KSS 4/16 Armáda spásy v České republice,   z. s. 40613411 spolek Domov Přístav Frýdek - Místek - Mobilita i mimo domov 1946534 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 310 000 64,52 200 000 investiční 24
40/16 KSS 2/16 Armáda spásy v České republice,   z. s. 40613411 spolek Opravy a údržba tréninkového bytu 1268368 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 200 000 80,00 160 000 neinvestiční 24
16/16 KSS 3/16 Centrum Anabell, z. s. 26606518 spolek  Podpora v KC Anabell Ostrava 2175821 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02971/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 38 000 78,95 30 000 neinvestiční 24
38/16 KSS 3/16 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek  Vzdělávání pro pracovníky v přímé péči sociální služby Projekt VÝZVA - osobní asistence OASA 3151466 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 178 000 55,06 98 000 neinvestiční 24
37/16 KSS 3/16 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642  příspěvková organizace Vzdělávání pracovníků CSS Poruba 6883993 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015 124 800 79,65 99 400 neinvestiční 24
79/16 KSS 1/16 Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace Pořízení schodištní plošiny v domově pro seniory Ondráš 3090945 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02985/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015 253 000 70,00 177 100 investiční 24
30/16 KSS 1/16 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Pořízení schodišťové sedačky 7651821 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03291/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015 449 700 69,98 314 700 investiční 24
57/16 KSS 1/16 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Bezbariérovost pro uživatele Domova sv. Jana Křtitele 3873395 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 469 480 68,99 323 900 investiční 24
94/16 KSS 1/16 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Realizace požárně bezpečnostního řešení Domova sv. Anny 9054570 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 170 608 69,75 119 000 investiční 24
50/16 KSS 2/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Vaříme a připravujeme v novém 2217381 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 90 000 77,78 70 000 neinvestiční 24
56/16 KSS 4/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Aktivně a dostupně i ve stáří 3056248 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 286 000 69,93 200 000 investiční 24
10/16 KSS 4/16 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost  Mobilní tlumočnické služby 1926246 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02981/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 400 000 50,00 200 000 investiční 24
26/16 KSS 4/16 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Automobil - nezbytný pomocník 3459300 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015 300 000 66,67 200 000 investiční 24
98/16 KSS 4/16 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Pořízení osobního automobilu 4004387 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy  02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 320 000 59,38 190 000 investiční 24
100/16 KSS 2/16 Charita Hlučín  44941960 církevní organizace Hygienicky, esteticky a elektricky - malování pokojů a dokončení obměny polohovacích lůžek v Charitním domově sv. Mikuláše 5876950 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 121 000 79,34 96 000 neinvestiční 24
75/16 KSS 1/16 Charita Frýdek - Místek  45235201 církevní organizace  Rekonstrukce koupelen na Oáze pokoje 6230469 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 143 000 69,93 100 000 investiční 24
55/16 KSS 4/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Auto do sociální asistence 4316714 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 300 000 66,67 200 000 investiční 24
108/16 KSS 4/16 Středisko rané péče SPRP Ostrava 75095017 pobočný spolek Doplnění vozového parku 4287928 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03313/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 286 000 69,93 200 000 investiční 24
82/16 KSS 2/16 Charita Ostrava  44940998 církevní organizace  Nové dveře pro charitní domov Salvator – domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 143 500 56,59 81 200 neinvestiční 24
                    8 500 000     

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací

Poř. č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč  Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 62/16 KSS 3/16 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Vzděláním k mediacím 7981227 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02873/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 70 000 78,57 55 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 99/16 KSS 1/16 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Úprava prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 6583055 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy  02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 508 628 69,80 355 000 investiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 29/16 KSS 4/16 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Doplnění vozového parku 7463781 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015 285 750 69,99 200 000 investiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 110/16 KSS 3/16 Podané ruce - osobní asistence 70632596 pobočný spolek Zvýšení odbornosti osobních asistentů a kvality poskytované služby 9781801 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03580/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 143 200 69,83 100 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
5. 36/16 KSS 2/16 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Pořízení zařízení pro zabezpečení služeb domova pro seniory Vily Vančurovy 3834335 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 270 000 74,07 200 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6. 77/16 KSS 2/16 Charita Frýdek - Místek  45235201 církevní organizace  Malování interiéru Oázy pokoje pro psychicky nemocné 6230469 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 120 000 80,00 96 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
7. 104/16 KSS 3/16 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Podpora změny způsobu poskytování služby v Domově Slunovrat 2575487 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015 141 000 70,92 100 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8. 34/16 KSS 2/16 Nataša Laskovská 47831758 fyzická osoba Domov pro seniory LADA 7184059 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03450/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015 240 000 80,00 192 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
9. 63/16 KSS 3/16 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Zvyšování úrovně výkonu sociální práce supervizí v ANIMA VIVA 5587445 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015 40 000 80,00 32 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
10. 25/16 KSS 2/16 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace 3406829 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015 47 800 79,50 38 000 neinvestiční 23 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
11. 97/16 KSS 3/16 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Podpora profesního rozvoje pracovníků NZDM 6583055 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy  02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 76 800 79,43 61 000 neinvestiční 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
12. 92/16 KSS 3/16 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Rozvoj a vzdělávání týmu pečovatelské služby 6665663 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 72 800 79,67 58 000 neinvestiční 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
13. 17/16 KSS 3/16 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Krok za krokem k vyšší kvalitě v NZDM 3256866 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 104 800 70,42 73 800 neinvestiční 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
14. 28/16 KSS 3/16 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Podpora vzdělávacích potřeb pracovníků Domova pro seniory Frýdek-Místek 9380866 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03147/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 123 800 77,38 95 800 neinvestiční 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
15. 59/16 KSS 3/16 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Cíleným vzděláváním k větší kvalitě sociální služby 3873395 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 48 000 77,08 37 000 neinvestiční 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
16. 67/16 KSS 4/16 Charita Český Těšín  60337842 církevní organizace Mobilní domov pro seniory, klientům 2315508 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 250 000 70,00 175 000 investiční 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
17. 74/16 KSS 3/16 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Paliativní péčí blíže k seniorům 6273668 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03074/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 39 580 79,59 31 500 neinvestiční 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
18. 33/16 KSS 4/16 Dům seniorů "Pohoda", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Auto pro "pohodu" 3388167 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03144/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 580 000 34,48 200 000 investiční 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
19. 66/16 KSS 3/16 Charita Český Těšín  60337842 církevní organizace Bazální stimulace v sociálních službách 2315508 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 44 000 80,00 35 200 neinvestiční 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
20. 76/16 KSS 2/16 Charita Frýdek - Místek  45235201 církevní organizace  Pořízení vybavení pro klienty Domu pokojného stáří 1668225 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 96 200 79,52 76 500 neinvestiční 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
21. 35/16 KSS 1/16 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Navýšení kapacity v domově pro seniory Vila Vančurova a usnadnění mobility klientů 3834335 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 460 000 69,57 320 000 investiční 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
22. 31/16 KSS 2/16 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky  00494453 církevní organizace Výmalba objektu sociální služby 4812353 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03289/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 100 000 80,00 80 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
23. 32/16 KSS 1/16 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky  00494453 církevní organizace Rekonstrukce bezbariérové koupelny 4812353 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03289/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 203 111 68,93 140 000 investiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
24. 73/16 KSS 1/16 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Relaxační koupele pro seniory 6273668 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03074/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 467 824 69,98 327 400 investiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
25. 64/16 KSS 1/16 Charita Český Těšín  60337842 církevní organizace Důstojné prostředí v domově pro seniory 2315508 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 150 000 66,67 100 000 investiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
26. 93/16 KSS 2/16 Charita Studénka 44937377 církevní organizace I azylové bydlení může být pěkné 2845276 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 117 400 79,22 93 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
27. 20/16 KSS 2/16 Renarkon, o.p.s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek  5758100 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 440 171 45,44 200 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
28. 95/16 KSS 3/16 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů - Domov pro seniory 7110344 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015 89 430 79,73 71 300 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
29. 09/16 KSS 4/16 DomA - domácí asistence 27031012 spolek Automobil pro DomA 8094715 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02876/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 285 000 70,00 199 500 investiční 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
30. 07/16 KSS 3/16 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Hodnocení procesu sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb v Domově Nýdek 1839021 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 63 000 80,00 50 400 neinvestiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
31. 86/16 KSS 3/16 Futra z. s. 67339018 spolek Podpora zvyšování kvality poskytované služby NZDM Futra 3838899 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03309/2015/SOC ze dne 3. 12. 2015 44 500 80,00 35 600 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
32. 103/16 KSS 2/16 Na Výminku s.r.o. 28602684 společnost s ručením omezeným Polohovací lůžka 7208410 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02827/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015 92 500 69,19 64 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
33. 08/16 KSS 5/16 DomA - domácí asistence 27031012 spolek Zvýšení kvality pečovatelské služby DomA-domácí asistence 3043370 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02876/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 100 000 70,00 70 000 neinvestiční 15 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
34. 84/16 KSS 4/16 Charita Ostrava  44940998 církevní organizace  Pořízení vozidla pro Charitní středisko sv. Lucie - startovací byty 9046599 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 260 000 70,00 182 000 investiční 14 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
35. 22/16 KSS 4/16 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Doprava autem rychleji a efektivněji na jednání v rámci celého MSK 8696326 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02973/2015/SOC ze dne 11. 11. 2015 285 900 69,95 200 000 investiční 14 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.

Seznam projektů nenavržených na poskytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč  Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
18/16 KSS 1/16 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek  Pořízení a instalace výtahu včetně projektové dokumentace v rámci odstranění bariér 9533187
3285774
- 646 000 70,00 452 200 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost podána na více než 1 identifikátor
19/16 KSS 4/16 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek  Nákup vozidla pro potřeby přepravy handicapovaných osob 9533187
3285774
- 572 000 69,93 400 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost podána na více než 1 identifikátor
61/16 KSS 1/16 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 00499811 obecně prospěšná společnost  Domluvíme se ...  7118025 - 235 250 68,52 161 200 investiční i neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - organizace neměla ke dni vyhlášení dotačního programu v Krajské síti žádnou službu, požadavek na úhradu neuznatelných (neinvestičních) nákladů z dotace 
11/16 KSS 3/16 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost  Sebehodnocení služby Domov pro matky s dětmi 6727529 - 70 000 82,14 57 500 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - není dodržena % spoluúčast žadatele
42/16 KSS 3/16 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Supervizní podpora u pomáhajících profesí 5599837 - 100 000 100,00 100 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - není dodržena min. spoluúčast žadatele
43/16 KSS 1/16 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Podpora osob s poruchami komunikace 8337261 - 100 000 100,00 100 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - není dodržena min. spoluúčast žadatele
68/16 KSS 3/16 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově  48806749 církevní organizace  Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků 1465556
2660543
4050410
4407102
5394957
9122767
- 109 000 80,00 87 200 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
85/16 KSS 3/16 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Zvyšování kompetencí zaměstnanců v Domově Korýtko 4859242
3412464
- 215 000 46,51 100 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
01/16 KSS 1/16 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Úprava místností zemřelých 7543337
3119505
- 155 000 70,00 108 500 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost doručena mimo lhůtu pro podání žádosti a podána na více než 1 identifikátor
04/16 KSS 3/16 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, vč. dobrovolníků  7543337
3119505
- 86 000 80,00 68 800 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - nesprávně označená obálka, žádost podána na více než 1 identifikátor
05/16 KSS 1/16 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Úprava místností zemřelých 7543337
3119505
- 155 000 70,00 108 500 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost podána na více než 1 identifikátor
65/16 KSS 2/16 Charita Český Těšín  60337842 církevní organizace Výměna podlah v domově pro seniory 4666129 - 210 000 80,00 168 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - dotace požadována na nauznatelné (investiční) náklady 
102/16 KSS 4/16 Charita Odry 62351052 církevní organizace  Zabezpečení potřeb uživatelů a dostupnosti pečovatelské služby Charity Odry pořízením nových automobilů 9472138 - 693 000 69,70 483 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - není dodržena max. výše dotace
81/16 KSS 1/16 Charita Ostrava  44940998 církevní organizace  Vybudování nových koupelen pro uživatele služeb charitního domova sv. Václava-domova pokojného stáří 2640976 - 540 400 79,94 432 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - není dodržena % spoluúčast žadatele
83/16 KSS 3/16 Charita Ostrava  44940998 církevní organizace  Supervize a vzdělávání pracovníků Charity Ostrava 2016  8747321
1320893
6668963
2483900
5551309
6763192
4358824
3646854
6754765
9046599
5951749
6353463
6349785
2640976
9564778
5060106
4252755
4788658
- 133 700 79,28 106 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
23/16 KSS 1/16 ITY z.s. 01821351 spolek  Projektová dokumentace - Komunitní integrační centrum s odlehčovací službou 5948525 - 145 000 68,97 100 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - organizace nemá ke dni vyhlášení dotačního programu v Krajské síti žádnou službu 
112/16 KSS 3/16 JINAK, o . p. s.  01606085  obecně prospěšná společnost Práce v dílně JINAK 2025647 - 72 378 80,00 57 900 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost doručena bez správně označené obálky
14/16 KSS 3/16 MIKASA z.s. 22832386 spolek  Specializační vzdělávání pracovníků MIKASA ve vztahu k cílové skupině osob s PAS a poruchami chování a středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením 2016 9063554 - 146 036 68,48 100 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - aktivity projektu realizovány mimo území kraje
69/16 KSS 3/16 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 obecně prospěšná společnost Zvýšení kvality sociální služby v Mobilním hospici Ondrášek 8949406 - 143 726 79,60 114 400 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - není dodržena max. výše dotace
70/16 KSS 4/16 PRAPOS 27011283 spolek Přeprava uživatelů PRAPOS 8621793
8014263
- 290 000 68,97 200 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
71/16 KSS 2/16 PRAPOS 27011283 spolek Posilovna pro PRAPOS 8621793
8014263
- 95 000 63,16 60 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
72/16 KSS 3/16 PRAPOS 27011283 spolek Vzdělávání zaměstnanců PRAPOS 8621793
8014263
- 63 000 79,37 50 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
111/16 KSS 2/16 SALUS o.p.s. 25851403 obecně prospěšná společnost Barevný Domov 7352759 - 60 000 80,00 48 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost doručena v nesprávně označené obálce
45/16 KSS 1/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Stavební projektová dokumentace pro azylové domy v Bruntále 2793900 - 300 000 70,00 210 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost dle odůvodnění projektu podána na více než 1 identifikátor
46/16 KSS 1/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Zajištění bezpečného prostředí služby jako prevence rizik 2604518 - 180 000 70,00 126 000 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost dle odůvodnění projektu podána na více než 1 identifikátor
49/16 KSS 2/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Život v bezpečí a pohodlí 3056248 - 255 000 69,65 177 600 neinvestiční i investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - dotace požadována na neuznatelné (investiční) náklady
51/16 KSS 3/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Profesní podpora asistentek v práci s uživateli trpícími syndromem demence a jejich pečujícími osobami 4534710
8729330
6694270
9697726
6475248
8581693
- 54 000 79,63 43 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
52/16 KSS 3/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Bazální stimulace v denních stacionářích Slezské diakonie 9243486
6283797
9997343
2460486
1437997
5024458
3017245
2434027
- 120 000 80,00 96 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
53/16 KSS 3/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Vzdělávání pracovníků Slezské diakonie pracujících s cílovou skupinou - osoby s duševním onemocněním 6083685
8467500
2132945
1936933
2823001
8809867
7535215
5406711
2962056
4734974
3147379
5724565
- 126 864 78,82 100 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
87/16 KSS 3/16 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Podpora systematického vzdělávání v Sociálních službách Karviná 4625034
5270713
5502147
6774354
7497274
8205960
8746674
8997193
9628599
- 65 000 80,00 52 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
02/16 KSS 3/16 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Hodnocení procesu sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb v Domově Nýdek 1839021 - 63 000 80,00 50 400 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost doručena mimo lhůtu pro podání žádosti
03/16 KSS 1/16 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Schodišťová plošina pro bezbariérový vstup z 3.NP do 4.NP – Domov Nýdek 1839021 - 404 140 69,98 282 800 investiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost doručena mimo lhůtu pro podání žádosti
80/16 KSS 2/16 Statutární město Ostrava 00845451 obec Vzdělávání pracovníků sociálních služeb ÚMOb MoaP 2016 7462625
2398015
- 100 000 80,00 80 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - žádost na více než 1 identifikátor
96/16 KSS 3/16 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů - Domov se zvláštním režimem 6969901 - 26 300 79,47 20 900 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - nedodržení min. výše dotace, 2. žádost v dotačním titulu
frame-scrollup