Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2016

Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele / příjemce Právní statut IČ/datum narození Název projektu Veřejná podpora* Celkové uznatelné náklady (v Kč) Požadované prostředky (v Kč) Dotace (v Kč) celkem bodů
1 04/OKP16 Město Bruntál Obec 00295892 Podpora údržby lipové aleje na Uhlířský vrch v Bruntále v roce 2016 ne 225 600 90 200 90 200 52
2 16/OKP16 Obec Bartošovice Obec 00297721 Dekorativní nástěnná malba v zámku v Bartošovicích - restaurování dlle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 182 375 91 100 91 100 51
3 22/OKP16 Město Odry Obec 00298221 Restaurování dřevěného malovaného stropu kaple sv. Rodiny v Odrách ne 1 294 713 350 000 350 000 50
4 05/OKP16 Město Bílovec Obec 00297755 Termosanace konstrukce a dřevěné technologie větrného mlýna v Nových Dvorech - Bílovec ne 181 379 90 000 90 000 49,5
5 12/OKP16 Ing. Vladan Mácha fyzická osoba podnikající 49573268 Dokončení renovace původních mlynárenských strojů, zařízení a vybavení ne 372 000 279 000 279 000 49
6 41/OKP16 Obec Jezdkovice Obec 00849952 Oprava úžlabí krovu střechy zámku v Jezdkovicích ne 107 795 53 600 53 600 48
7 01/OKP16 Epanastatis Prusalis fyzická osoba podnikající 10630040 Výměna oken kulturní památky Zámku Poruba dlle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 470 000 350 000 350 000 47,5
8 32/OKP16 Římskokatolická farnost Raduň Církevní organizace 47812281 Obnova fasády kostela Nejsvětější Trojice v Raduni - severní strana ne 749 284 350 000 350 000 47
9 07/OKP16 Římskokatolická farnost Opava - Jaktař Církevní organizace 47810483 Restaurování původní gotické sakristie v kostele sv Petra a Pavla v Jaktaři ne 399 050 199 000 199 000 46
10 14/OKP16 Město Krnov Obec 00296139 Oprava a restaurování sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty - Krnov ne 344 400 172 200 172 200 45,5
11 42/OKP16 Obec Petrovice Obec 00576123 Oprava kaple v obci Petrovice ne 127 790 63 800 63 800 45
12 33/OKP16 Římskokatolická farnost Mošnov Církevní organizace 64125858 Obnova střechy kostela sv. Markéty v Mošnově - přesbytář, sanktusová věž ne 1 554 078 330 000 330 000 44,5
13 44/OKP16 Hnutí DUHA Jeseníky Pobočný spolek 68911530 Rekonstrukce interiéru a maleb presbytáře kostela sv. Jiří - fáze I. ne 102 105 51 000 51 000 44
14 06/OKP16 Město Janov Obec 00296066 Oprava a rekonstrukce ohradní zdi s kaplemi v areálu kostela Nejsvětější Trojice v Janově ne 340 000 170 000 170 000 43,7
15 21/OKP16 Město Studénka Obec 00298441 Obnova starého zámku ve Studénce - III. etapa ne 600 000 300 000 300 000 43,2
16 24/OKP16 Město Kravaře Obec 00300292 Výměna dveří a oken bývalého kláštera sester Božího srdce, dnes budovy Městského úřadu v Kravařích ne 322 539 161 200 161 200 43
17 31/OKP16 Římskokatolická farnost Rybí Církevní organizace 47998075 Obnova stropních konstrukcí v kostele Nalezení sv. Kříže v Rybí ne 593 588 280 000 280 000 42,7
18 35/OKP16 Římskokatolická farnost Kujavy Církevní organizace 64125696 Obnova krovů a střech kostela sv. Michala v Kujavách ne 814 573 320 000 320 000 42,5
19 43/OKP16 Obec Lhotka u Litultovic Obec 00635375 Rekonstrukce krovu kaple Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic ne 706 028 300 000 300 000 42,2
20 47/OKP16 Město Jablunkov Obec 00296759 Udržovací práce - oprava budovy č.p. 150 - sklad v zadní části objektu ne 1 296 800 350 000 350 000 42
21 17/OKP16 Unicont Opava s. r. o. Společnost s ručením omezeným 65142756 Rekonstrukce, revitalizace a dostavba vodárenské věže ne 709 500 350 000 350 000 41,7
22 26/OKP16 ********** ********** ********** Oprava ohradní zdi ne 1 072 825 350 000 350 000 41,5
23 48/OKP16 Obec Roudno Obec 00296295 Kaple na Velkém Roudném ne 293 700 146 800 146 800 41,2
24 20/OKP16 Obec Jiříkov Obec 00296082 Obnova kaple sv. Františka Xaverského v Křížově u Sovince ne 336 924 168 400 168 400 41
25 13/OKP16 Obec Hukvaldy Obec 00297194 Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech ne 1 027 000 350 000 350 000 40,7
26 10/OKP16 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obec 00845451 Oprava fasády MŠ Poděbradova ne 2 544 700 350 000 283 700 40,6
6 000 000
* Veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele / příjemce Právní statut IČ/datum narození Název projektu Veřejná podpora* Celkové uznatelné náklady (v Kč) Požadované prostředky (v Kč) celkem
1 23/OKP16 Římskokatolická farnost Spálov Církevní organizace 48808768 Sanace vlhkosti v kostele sv. Jakuba Staršího ve Spálově - venkovní drenáž ne 614 218 307 100 40,5
2 34/OKP16 Římskokatolická farnost Nové Těchanovice Církevní organizace 47814519 Záchrana kaple Povýšení sv. Kříže ve Lhotce u Vítkova ne 698 403 340 000 40
3 30/OKP16 Římskokatolická farnost Štramberk Církevní organizace 47998067 Oprava věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku ne 1 801 161 300 000 39,7
4 15/OKP16 Město Krnov Obec 00296139 Oprava Neptunovy kašny - Krnov ne 170 000 85 000 39,5
5 39/OKP16 HOTEL BRIONI, a. s. Akciová společnost 25872737 Oprava oplocení zámeckého parku Šilheřovice dlle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 581 797 290 400 39,4
6 49/OKP16 Obec Zátor Obec 00296473 Oprava kapličky na hřbitově v Zátoru ne 611 298 305 600 39,2
7 36/OKP16 Římskokatolická farnost Jindřichov u Krnova Církevní organizace 66185076 Obnova kostela sv. Mikuláše v Jindřichově - havárie střechy boční lodě ne 1 122 569 300 000 39
8 37/OKP16 Římskokatolická farnost Háj ve Slezsku Církevní organizace 47810513 Záchrana věže kostela sv. Valentina v Háji ve Slezsku ne 757 294 300 000 38,5
9 28/OKP16 Římskokatolická farnost Bílovec Církevní organizace 49590944 Odvodnění kostela sv. Mikuláše v Bílovci ne 513 997 250 000 38
10 38/OKP16 Římskokatolická farnost Holčovice Církevní organizace 69594384 Odvodnění kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích ne 404 140 200 000 37,5
11 29/OKP16 Římskokatolická farnost Břidličná Církevní organizace 66185173 Dokončení obnovy kamenné zdi pod kostelem Tří králů v Břidličné ne 684 143 250 000 37
12 03/OKP16 Obec Hlinka Obec 00576107 Kostel sv. Valentina - 1. etapa ne 581 247 290 500 36
13 02/OKP16 Obec Hošťálkovy Obec 00296031 Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy ne 800 000 300 000 35
14 25/OKP16 Obec Radkov Obec 00635383 Obnova fary v Radkově ne 853 310 350 000 34,5
15 19/OKP16 Město Bohumín Obec 00297569 Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny část E ne 922 310 350 000 34
16 08/OKP16 Obec Neplachovice Obec 00561193 Obnova oplocení zámeckého parku v Neplachovicích 1. etapa ne 800 000 344 000 33
17 46/OKP16 ********** ********** ********** Odstranění havarijního stavu obytného domu Odry, Slunečná 172/1 ne 340 000 244 800 32
18 11/OKP16 ********** ********** ********** Oprava pláště kulturní památky Rychta dlle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 360 985 270 000 31
* Veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Pořadové č. Evidenční č. Název žadatele / příjemce Právní statut IČ/datum narození Název projektu Celkové uznatelné náklady Požadované prostředky (v Kč) celkem Odůvodnění nevyhovění žádosti
1 09/OKP16 Obec Velké Heraltice Obec 00300837 Obnova ohradní zdi 116 006 58 003 0 žádost podána na starých formulářích
2 18/OKP16 Spolek Renesance, z. s. Zapsaný spolek 03808947 Záchrana zámku v Hošťálkovech - sanace a oprava podlah chodby 2. NP zápaního křídla 706 326 350 000 0 žádost podána v rozporu s dotačním programem
3 40/OKP16 Obec Mosty u Jablunkova Obec 00296953 Jablunkovské Šance - záchrana památky, údržba kamenných valů 693 000 346 000 0 žádost podána v rozporu s dotačním programem
4 45/OKP16 ********** ********** ********** Obnova ohradní zdi zámeckého areálu, Radkov - Dubová 448 600 332 000 0 žádost podána na starých formulářích
5 50/OKP16 Město Nový Jičín Obec 00298212 Stavební úpravy za účelem obnovy kulturní památky hotelu Praha 614 000 307 000 0 žádost podána v rozporu s dotačním programem
6 27/OKP16 ********** ********** ********** Restaurování sochy svaté Barbory Palkovice Myslík 100 000 75 000 0 žadatel nedoložil povinný doklad, tj. prostou kopii závazného stanoviska vydaného podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
frame-scrollup