Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016

Poskytnutí investičních dotací - dotační titul 1

Poř. číslo Název žadatele Název památky, v níž bude akce realizována Název projektu Právní forma Celkové uznatelné náklady projektu Požadovaná výše dotace Návrh dotace (max. 90 % z celkoých plánovaných nákladů) Návrh dotace - část A realizace akce FAJNEHO LÉTA Návrh dotace - část B infrastruktura a revitalizace objektu Návrh dotace neinvestiční Návrh dotace investiční Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech v % 1. splátka dotace v roce 2016 (50 % z dotace) 2. splátka dotace v roce 2016 (50 % z dotace) Bodové hodnocení část A* / část B** (max. 100 bodů) Období realizace projektu
1. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. Dolní oblast Vítkovice v Ostravě Fajne léto v Dolní oblasti Vítkovice zapsaný spolek 75125285 98 200 Kč 87 880 Kč 87 800 Kč 87 800 Kč 0 Kč 87 800 Kč 0 Kč 89,41 43 900 Kč 43 900 Kč 80 / 0 1. 6. - 30. 10. 2016
2. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hasičské muzeum města Ostravy FAJNE LÉTO 2016 v Hasičském muzeu města Ostravy organizační složka státu 70884561 108 800 Kč 97 920 Kč 97 900 Kč 97 900 Kč 0 Kč 97 900 Kč 0 Kč 90,00 48 950 Kč 48 950 Kč 80 / 0 1. 6. - 31. 10. 2016
3. Muzeum v Bruntále Kosárna v Karlovicích ve Slezsku Fajne léto v kosárně a modernizace její infrastruktury p.o. MSK 00095354 220 000 Kč 199 800 Kč 199 800 Kč 99 900 Kč 99 900 Kč 199 800 Kč 0 Kč 90,00 99 900 Kč 99 900 Kč 80 / 27 1. 6. - 31. 10. 2016
4. Národní památkový ústav Důl Michal v Ostravě FAJNE LÉTO a modernizace infrastruktury s.p.o. MK 75032333 176 200 Kč 158 580 Kč 158 500 Kč 100 000 Kč 58 500 Kč 158 500 Kč 0 Kč 90,00 79 250 Kč 79 250 Kč 80 / 25 1. 6. - 31. 10. 2016
5. SAK Studénka, příspěvková organizace Vagonářské muzeum ve Studénce FAJNE LÉTO_část č. 1, Revitalizace části expozice vagonářského muzea_část č. 2 p.o. 66183561 227 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 88,11 100 000 Kč 100 000 Kč 80 / 20 1. 6. - 31. 10. 2016
6. Slezské zemské dráhy, o.p.s. Úzkokolejná dráha Třemešná - Osoblaha Fajne léto na osoblažské úzkokolejce a zlepšení infrastruktury o.p.s. 26819856 220 000 Kč 197 200 Kč 197 200 Kč 97 200 Kč 100 000 Kč 197 200 Kč 0 Kč 89,64 98 600 Kč 98 600 Kč 80 / 30 1. 6. - 31. 10. 2016
7. VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder Fajne léto na vodním mlýně Wesselsky; část č. 1 - akce, část č. 2 - infrastruktura s.r.o. 25390953 217 123 Kč 194 419 Kč 194 300 Kč 98 500 Kč 95 800 Kč 99 100 Kč 95 200 Kč 89,49 97 150 Kč 97 150 Kč 80 / 40 1. 6. - 31. 10. 2016
8. Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Železniční muzeum moravskoslezské v Ostravě Fajne léto v železničním muzeu o.p.s. 29452228 110 000 Kč 99 000 Kč 99 000 Kč 99 000 Kč 0 Kč 99 000 Kč 0 Kč 90,00 49 500 Kč 49 500 Kč 80 / 0 1. 6. - 31. 10. 2016
Celkem 1 234 500 Kč 780 300 Kč 454 200 Kč 1 139 300 Kč 95 200 Kč 617 250 Kč 617 250 Kč

* část A - realizace akce FAJNEHO LÉTA (povinné)
** část B - infrastruktura a revitalzace objektu (nepovinné)

frame-scrollup