Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2016

Schváleno zastupitelstvem dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2108.

Dotační titul č. 1 – podpořené projekty

Poř. číslo Dotační titul Název žadatele (OR) Místo realizace Právní forma Název projektu Předpokládané celkové uznatelné náklady Požadovaná výše dotace Navrhovaná výše dotace Neinvestiční část dotace Investiční část dotace Navrhovaná výše dotace v % Počet dosažených bodů (z max. 14) dle hodnotících kritérií Odůvodnění Období realizace projektu
1 1 JK Vělopolí z.s. 02859823 Vělopolí spolek "Písková jízdárna - 2. fáze zpevňování ploch JK Vělopolí z.s." 750 000 Kč 499 900 Kč 499 900 Kč 0 Kč 499 900 Kč 66,65% 14 žadatel získal maximální počet bodů dle hodnotících kritérií uvedených v podmínkách dotačního programu 1.7.2016 - 31.10.2017
2 1 BESKYDY SPORT s.r.o. 26864207 Bílá společnost s ručením omezeným "Odpočívadlo Na faře" 735 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč 68,03% 14 žadatel získal maximální počet bodů dle hodnotících kritérií uvedených v podmínkách dotačního programu 1.7.2016 - 31.10.2017
3 1 Příroda kolem nás, o. p. s. 01869159 Studénka obecně prospěšná společnost "Za zvířaty a přírodou na Jarošův statek" 508 300 Kč 350 100 Kč 350 100 Kč 140 900 Kč 209 200 Kč 68,88% 14 žadatel získal maximální počet bodů dle hodnotících kritérií uvedených v podmínkách dotačního programu 1.7.2016 - 31.10.2017
4 1 JK BRANTICE z.s. 26578735 Brantice spolek "Podpora agroturistiky" 340 000 Kč 238 000 Kč 238 000 Kč 238 000 Kč 0 Kč 70,00% 13 hodnotící kritérium A.1 - 2 body; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.10.2017
5 1 JK Pohoda Albrechtice, z.s. 27057097 Albrechtice spolek "Společenská místnost a úvaziště koní" 860 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč 58,14% 12 hodnotící kritérium A.1 - 2 body; hodnotící kritérium A.3 - 4 body - subjekt doložil plakáty (resp. printscreeny) k 12 akcím pro veřejnost); v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.10.2017
6 1 Petr Staňo 88849651 Hrčava zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku "Modernizácia farmy Hrčavský grunt na Trojmedzí" 745 800 Kč 499 686 Kč 499 200 Kč 329 000 Kč 170 200 Kč 66,93% 12 hodnotící kritérium A.2 - 2 body - subjekt má web.stránky v českém a slovenském jazyce; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.10.2017
7 1 MVDr. Valerie Kučejová 73199222 Vraclávek (okr. Bruntál) Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku "Vybudování sociálního zařízení pro návštěvníky farmy, mobilní ohrady" 570 000 Kč 395 000 Kč 395 000 Kč 125 000 Kč 270 000 Kč 69,30% 11 hodnotící kritérium A.3 - 2 body - subjekt doložil fotografii plakátů 5 akcí pro veřejnost; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.10.2017
8 1 Anna Rychtárková 15408361 Hrádek Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku "Agro Hrádek" 218 600 Kč 152 800 Kč 152 800 Kč 25 400 Kč 127 400 Kč 69,90% 11 hodnotící kritérium A.2 - 2 body - subjekt má webové stránky funkční v českém a anglickém jazyce; hodnotící kritérium A.3 - 4 body - subjekt doložil 13 plakátů; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.10.2017
Celkem 3 135 486 Kč 3 135 000 Kč

Dotační titul č. 1 – náhradní projekty

Poř. číslo Dotační tutul Název žadatele (OR) Místo realizace Právní forma Název projektu Předpokládané celkové uznatelné náklady Požadovaná výše dotace Navrhovaná výše dotace Neinvestiční část dotace Investiční část dotace Navrhovaná výše dotace v % Počet dosažených bodů (z max. 14) Odůvodnění Období realizace projektu
1 1 IC Petrovice u Karviné 04696611 Petrovice u Karviné spolek "Petrovická náves" 264 500 Kč 185 100 Kč 185 100 Kč 132 600 Kč 52 500 Kč 69,98% 11 hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt má web. stránky jen v češtině (AJ, PJ, SJ nebyly funkční); v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 30.6.2017
2 1 Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek 14613271 Chlebovice pobočný spolek "Tajemný svět včel" 263 000 Kč 151 000 Kč 151 000 Kč 151 000 Kč 0 Kč 57,41% 10 hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt má web. stránky jen v češtině; hodnotící kritérium A.3 - 4 body - subjekt doložil plakáty k 15 akcím; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 30.4.2017
3 1 Hana Poledníková 61931012 Chotěbuz Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku "Přijďte za koníky - pro zdraví i radost" 275 000 Kč 187 000 Kč 187 000 Kč 37 400 Kč 149 600 Kč 68,00% 10 hodnotící kritérium A.2 - 2 body - subjekt má webové stránky funkční v českém a anglickém jazyce; hodnotící kritérium A.3 - 3 body; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.12.2016
4 1 Tomáš Kos 47193514 Oldřichovice Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku "Přivítejme Skotsko v Třinci" 309 000 Kč 211 300 Kč 211 300 Kč 211 300 Kč 0 Kč 68,38% 10 hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt měl v době hodnocení webové stránky funkční pouze v českém jazyce, ostatní jazykové mutace se míchaly; hodnotící kritérium A.3 - 4 body; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.10.2017
5 1 Ing. Jana Blažejová 76399184 okr. Bruntál Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku "Zřízení hipostanice u Slezské Harty" 349 300 Kč 243 400 Kč 243 400 Kč 5 400 Kč 238 000 Kč 69,68% 10 hodnotící kritérium A.1 - 2 body; hodnotící kritérium A.2 - 3 body - subjekt má web. stránky v češtině, angličtině a němčině; hodnotící kritérium A.3 - 3 body; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.12.2016
6 1 Radoslav Gomola 73062863 Dolní Lomná Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku "Včelí dům a apiterapie" 183 000 Kč 128 100 Kč 128 100 Kč 128 100 Kč 0 Kč 70,00% 10 hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt má web. stránky jen v češtině; hodnotící kritérium A.3 - 4 body; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 30.6.2017
7 1 Radomír Levý 73951757 Vysoká - Bartultovice Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku "Turistické zázemí" 446 700 Kč 312 600 Kč 312 600 Kč 92 800 Kč 219 800 Kč 69,98% 8 hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt má web. stránky jen v češtině; hodnotící kritérium A.3 - 2 body; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.10.2017
8 1 Spolek přátel Osoblažska 22768173 Vysoká - Bartultovice spolek "Sociální zázemí" 608 000 Kč 425 600 Kč 425 500 Kč 34 900 Kč 390 600 Kč 69,98% 7 hodnotící kritérium A.1 - 2 body; hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt má web. stránky jen v češtině; hodnotící kritérium A.3 - 2 body - subjekt doložil plakáty k 5 akcím pro veřejnost; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.9.2016 - 31.10.2017
9 1 infinity - progress z.s. 28551656 Dolní Lomná spolek "Babiččina kuchyň" 484 900 Kč 339 400 Kč 339 400 Kč 76 900 Kč 262 500 Kč 69,99% 7 hodnotící kritérium A.1 - 0 bodů - subjekt nepředložil žádnou partnerskou smlouvu; hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt má web. stránky jen v češtině, anglická a polská mutace nebyla v době hodnocení funkční; hodnotící kritérium A.3 - 4 body - subjekt předložil plakáty ke 14 akcím; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.8.2016 - 30.4.2017
10 1 STRÁNSKÉ 27007502 Stránské spolek "Kdybych já byl kovářem …." 468 000 Kč 327 600 Kč 327 600 Kč 18 900 Kč 308 700 Kč 70,00% 6 hodnotící kritérium A.1 - 1 bod; hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt má web. stránky jen v češtině; hodnotící kritérium A.3 - 3 body; hodnotící kritérium B.1 - 0 bodů - v nákladovém rozpočtu byly chybně určeny investice a neinvestice; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.8.2016 - 31.10.2017
11 1 Jiří Lindovský 02287447 Morávka Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku "Výletiště Morávka" 200 300 Kč 140 200 Kč 112 200 Kč 89 800 Kč 22 400 Kč 56,02% 4 hodnotící kritérium A.1 - 0 bodů - subjekt nepředložil žádnou partnerskou smlouvu; hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt má web. stránky jen v češtině; hodnotící kritérium A.3 - 2 body; hodnotící kritérium B.1 - 0 bodů - v nákladovém rozpočtu byly chyby; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.10.2016
12 1 Dětský ranč Hlučín z.s. 66144400 Hlučín spolek "Turistické zázemí a terasa hippo-vyhlídky na Dětském ranči Hlučín" 715 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 455 000 Kč 45 000 Kč 69,93% 4 hodnotící kritérium A.1 - 0 bodů - subjekt nepředložil žádnou partnerskou smlouvu; hodnotící kritérium A.2 - 1 bod - subjekt má web. stránky jen v češtině; hodnotící kritérium A.3 - 1 bod; v ostatních hodnotících kritériích bylo dosaženo maximálního počtu bodů 1.7.2016 - 31.10.2016
Celkem 4 566 700 Kč 3 151 300 Kč 3 123 200 Kč

Dotační titul č. 2 – podpořené projekty

Poř. číslo Dotační tutul Název žadatele (OR) Právní forma Název projektu Předpokládané celkové uznatelné náklady Požadovaná výše dotace Navrhovaná výše dotace Neinvestiční Investiční Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech v % Počet bodů dle hodnotících kritérií dotačního programu (max. 9) Období realizace projektu
1 2 KČT, odbor Moravská Ostrava 75014556 spolek Seriál sjezdů a akcí v MSK 2016 214 400 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 69,96% 8 2.1.2016 - 31.10.2016
2 2 ODRA, o.s. 22836276 spolek Vodácká turistika na Loděnici pod hradem 214 200 Kč 149 940 Kč 149 900 Kč 149 900 Kč 0 Kč 69,98% 6 1.1.2016 - 31.10.2016
3 2 POSEJDON, o.s. 26997479 spolek Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši 214 286 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 70,00% 6 1.1.2016 - 31.10.2016
Celkem 642 886 Kč 449 940 Kč 449 900 Kč

Dotační titul č. 3 – podpořené projekty

Poř. číslo Dotační tutul Název lázní Název žadatele (OR) Právní forma Název projektu Předpokládané celkové uznatelné náklady Požadovaná výše dotace Navrhovaná výše dotace Neinvestiční část dotace Investiční část dotace Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech v % Období realizace Počet bodů - hodnotící kritéria
1 3 Lázně Darkov Lázně Darkov, a.s. 61974935 a.s. Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 428 721 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 69,98% 1. 7. 2016 - 31. 10. 2017 6
2 3 Sanatoria Klimkovice AquaKlim, s.r.o. 27849562 s.r.o. Moravské lázně v každém ročním období 428 000 Kč 299 600 Kč 299 600 Kč 299 600 Kč 0 Kč 70,00% 31. 7. 2016 - 31. 10. 2017 6
3 3 Horské lázně Lázně Karlova Studánka Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 14450216 státní podnik Dotační titul č. 3 „podpora lázeňství“ 476 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 63,03% 1. 7. 2016 - 31. 10. 2017 5
Celkem 1 332 721 Kč 899 600 Kč 899 600 Kč
frame-scrollup