Zpráva

Výsledky dotačního řízení Programu realizace specifických aktivit KPVP na rok 2016

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit KPVP na rok 2016

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
10/16 KPVP 3/16 Asociace TRIGON, o.p.s 27027686 obecně prospěšná společnost Podporované zaměstnávání v aktivačním a motivačním středisku - - 294 100 68,00 200 000 neinvestiční 25
13/16 KPVP 1/16 ANGELMAN CZ, spolek 27041204 spolek Život jde dál - - 80 000 70,00 56 000 neinvestiční 25
14/16 KPVP 4/16 ANIMA VIVA o. s. 26591014 spolek Podpora OZP-zaměstnanců ZAHRADNÍ A ÚKLIDOVÉ ČETY při KC Liptovská - - 274 000 48,80 133 700 neinvestiční 25
20/16 KPVP 1/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Modrý přístav 8788535 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 180 000 44,44 80 000 neinvestiční 25
22/16 KPVP 1/16 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Život ve tmě a v tichu 1440607 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015 131 000 61,07 80 000 neinvestiční 25
23/16 KPVP 5/16 UnikaCentrum, z.ú. 25902148 ústav Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí - - 448 900 33,42 150 000 neinvestiční 25
28/16 KPVP 3/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dobrá praxe II 8571791 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 285 900 69,95 200 000 neinvestiční 25
30/16 KPVP 4/16 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost PODPORA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM - - 1 051 000 28,54 300 000 neinvestiční 25
33/16 KPVP 4/16 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Pracujeme se Spirálou - Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách - - 2 224 968 4,49 100 000 neinvestiční 25
37/16 KPVP 1/16 AlFi, z.s. 02801426 spolek Osvětové a destigmatizační aktivity ve prospěch dětí s PAS a jejich rodin - - 111 500 62,78 70 000 neinvestiční 25
01/16 KPVP 1/16 ADAM - autistické děti a my, z.s. 22867368 spolek Rodičovské skupiny s odbornou podporou - - 117 000 59,83 70 000 neinvestiční 24
06/16 KPVP 3/16 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Target - podporované zaměstnávání - - 752 970 26,56 200 000 neinvestiční 23
21/16 KPVP 1/16 Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. 01417495 spolek Celoroční aktivity Klubu celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj na podporu a pomoc lidem (dětem i dospělým) s nesnášenlivostí lepku - - 100 000 70,00 70 000 neinvestiční 23
26/16 KPVP 2/16 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost PROLOMENÍ TICHA - - 260 000 30,77 80 000 neinvestiční 23
31/16 KPVP 4/16 Charita Opava 43964591 církevní organizace Pracoviště nově vytvořit, i ostatní profi mít - - 630 000 47,62 220 000 neinvestiční 23
80 000 investiční
25/16 KPVP 2/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ROZUMÍME SI? - - 114 800 69,69 80 000 neinvestiční 23
07/16 KPVP 4/16 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Udržitelnost a rozvoj výrobních programů umožňujících zaměstnanost OZP - - 600 000 38,38 42 200 neinvestiční 22
188 100 investiční
Celkem 2 400 000

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit KPVP na rok 2016

Poř. č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 19/16 KPVP 1/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Informovanost odborné a laické veřejnosti o službě rané péče 5283141 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 90 800 33,04 30 000 neinvestiční 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 24/16 KPVP 2/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Duševní nemoc není nálepka 7109698 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 117 500 68,09 80 000 neinvestiční 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 34/16 KPVP 2/16 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Setkání u Oblouku 4298794 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03170/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 78 850 38,05 30 000 neinvestiční 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 35/16 KPVP 1/16 ABC o.p.s. 22709941 obecně prospěšná společnost Volnočasové aktivity pro děti s autismem v centru ABC - - 50 000 60,00 30 000 neinvestiční 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
5. 36/16 KPVP 1/16 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Podpora informačních a vzdělávacích aktivit o způsobech komunikace osob se sluchovým postižením - - 63 600 47,17 30 000 neinvestiční 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6. 04/16 KPVP 1/16 Místo pro děti - spolek 68308655 spolek VNÍMAJÍ SVĚT JINAK? Aneb podpora zvýšení informovanosti o problematice postižení dětí předškolního věku - - 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
7. 32/16 KPVP 4/16 VIZ - CENTRUM 26658437 spolek Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst - udržitelnost služeb organizace VIZ - CENTRUM - - 600 000 50,00 300 000 neinvestiční 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8. 03/16 KPVP 5/16 Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Senior doprava ČČK - - 390 300 38,18 149 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
9. 05/16 KPVP 2/16 Místo pro děti - spolek 68308655 spolek PROJEKT VÝJIMEČNÉ DĚTI aneb podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním - - 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
10. 09/16 KPVP 5/16 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek 66933579 spolek ALDIO - alternativní doprava imobilních osob - - 827 000 10,28 85 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
11. 11/16 KPVP 4/16 Družstvo NAPROTI 28635574 družstvo Udržitelnost a rozšíření služeb Mléčného baru NAPROTI - - 600 000 50,00 300 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
12. 15/16 KPVP 2/16 ANIMA VIVA o. s. 26591014 spolek Přes MOST do ANIMY za PODPOROU a POROZUMĚNÍM 5587445 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015 59 300 54,97 32 600 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
13. 27/16 KPVP 3/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dejte nám práci a my ji zvládneme II 8467500 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 286 000 69,93 200 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
14. 12/16 KPVP 4/16 TRIANON, z.s. 26621908 spolek Vysokozdvižný vozík pro vyšší efektivitu práce OZP - - 440 000 50,00 220 000 investiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
15. 08/16 KPVP 1/16 ONKO-AMAZONKY, spolek 44941226 spolek Zlepšení kvality života onkologických pacientů a prevence rakoviny prsu - - 158 400 26,14 41 400 neinvestiční 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit KPVP na rok 2016

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
02/16 KPVP 1/16 MIKASA z.s. 22832386 spolek Modrá pro autismus 2016 - 159 024 47,16 75 000 neinvestiční - Dotace požadována na neuznatelný náklad - účetní služby zajišťované externě a nedoložen popis projektu.
16/16 KPVP 3/16 PRAPOS 27011283 spolek Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně - 4 189 100 4,77 200 000 neinvestiční - Žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením.
17/16 KPVP 4/16 PRAPOS 27011283 spolek ROŠÍŘENÍ A MODERNIZACE PROSTOR EXPEDICE A ŽEHLÍRNY - 763 800 39,28 300 000 neinvestiční - Žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením.
18/16 KPVP 5/16 PRAPOS 27011283 spolek Přeprava osob se zdravotním postižením - 573 886 26,14 150 000 neinvestiční - Žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením.
29/16 KPVP 3/16 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Na cestě k práci II. - oblast Opavska 4508339 386 000 40,93 158 000 neinvestiční - V rozporu s vyhlášeným programem, 2 žádosti v jedné obálce.
Na cestě k práci II. - oblast Frýdecko - Místecka 1440607 270 000 68,52 185 000 neinvestiční
frame-scrollup