Zpráva

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách

Moravskoslezského kraje na rok 2016

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
11/16 KP 1/16 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Kunčičky - Osada Míru - - 464 932 15,03 69 900 neinvestiční 24
05/16 KP 2/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Návazná podpora v terénu 2793900 vyrovnávací platba dle pověření, č. smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 104 500 66,99 70 000 neinvestiční 22
06/16 KP 1/16 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Odpolední klub na Důlní - - 279 000 25,09 70 000 neinvestiční 22
07/16 KP 1/16 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Liščina, tady to žije! - - 135 000 51,85 70 000 neinvestiční 22
04/16 KP 2/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Terénní služba na dosah ruky 6309790 vyrovnávací platba dle pověření, č. smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 100 000 70,00 70 000 neinvestiční 21
10/16 KP 1/16 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Komunitní centrum Borek - - 596 620 11,28 67 300 neinvestiční 21
13/16 KP 2/16 Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav "Finanční a digitální gramotnost jako základní znalosti 21. století" 7799721 vyrovnávací platba dle pověření, č. smlouvy 02822/2015/SOC ze dne 21. 10. 2015 75 300 69,99 52 700 neinvestiční 21
15/16 KP 1/16 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Komunitní centrum SRNM Rýmařov - - 96 000 31,35 30 100 neinvestiční 20
Celkem 500 000

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016

Poř.č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 12/16 KP 2/16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Vzdělávání terénních sociálních pracovníků Prevence bezdomovectví 3553396 vyrovnávací platba dle pověření, č. smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 90 000 70,00 63 000 neinvestiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 02/16 KP 2/16 DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost Abeceda rodinných financí - - 83 000 69,88 58 000 neinvestiční 15 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 03/16 KP 2/16 DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost Budeme znát svá práva i povinnosti - - 98 500 69,54 68 500 neinvestiční 15 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
01/16 KP 2/16 Bc. Lucie Kopecká 70015473 OSVČ Vzdělávací program zaměřený na specifika terénní práce se zadluženým klientem ve vyloučených lokalitách - 115 900 59,53 69 000 neinvestiční - Jedná se o neoprávněného žadatele.
08/16 KP 2/16 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Vzdělávání terénních pracovníků Centra Pramínek 5623457 46 038 69,73 32 100 neinvestiční - Projekt realizován mimo území Moravskoslezského kraje (realizace vzdělávacích kurzů dvou terénních sociálních pracovníků v Brně).
09/16 KP 2/16 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Na cestě - 100 000 70,00 70 000 neinvestiční - Obálka neobsahuje předepsané náležitosti (chybí označení žadatele).
14/16 KP 2/16 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Zvýšení kvality služby Terénní programy 8205960 43 500 69,89 30 400 neinvestiční - Jedná se o neoprávněného žadatele.
16/16 KP 2/16 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Vzdělávání pracovníků a klientů SRNM Rýmařov - 96 000 69,79 67 000 neinvestiční - Nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad hrazený z dotace (potraviny pro účastníky v době trvání kurzu).
frame-scrollup