Zpráva

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/215 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Poskytnutí účelové dotace

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům:

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč)  Schválená výše dotace (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
1 Agentura SLUNCE, o.p.s. 26851598 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory Zlaté Slunce 1441727 domovy pro seniory 24 780 000 3 520 000 3 520 000 317 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03566/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
2 Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 087 000 2 137 520 1 326 000 120 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02822/2015/SOC ze dne 21. 10. 2015
3 AlFi, z.s. 02801426 spolek Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS 6431660 raná péče 1 015 000 614 000 614 000 56 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03253/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
4 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství 3324815 odborné sociální poradenství 2 266 000 410 040 346 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02982/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
5 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení - Klub Osa, Nízkoprahové zařízení - Klub Hlinka 5799165 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 8 418 000 1 013 040 1 013 000 92 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02982/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
6 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8842992 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 327 000 763 800 733 000 66 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02982/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
7 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava- sociální rehabilitace 5587445 sociální rehabilitace 0 2 530 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
8 ANIMA VIVA z.s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. 8840509 odborné sociální poradenství 1 572 000 780 000 604 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
9 ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Terénní programy ARKA 1109069 terénní programy 925 000 447 000 208 000 19 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
10 ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Adiktologická poradna ARKA 3561786 odborné sociální poradenství 930 000 512 000 250 000 23 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
11 ARKA CZ, o.s. 26673045 spolek Následná péče ARKA 8243517 služby následné péče 317 000 199 000 199 000 18 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03286/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
12 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům 1100631 azylové domy 0 6 215 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
13 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov 1201512 azylové domy 0 4 092 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
14 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům pro muže Samaritán Opava 1268368 azylové domy 0 3 095 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armada spásy, Azylový dům pro muže Ostrava 1411560 azylové domy 9 176 000 3 430 000 3 430 000 309 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
16 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Opava 1457315 noclehárny 1 288 000 622 000 570 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
17 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov 1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 074 000 920 000 632 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Samaritán Opava 1746734 terénní programy 694 000 374 000 301 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
19 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek - Místek 1946534 domovy se zvláštním režimem 11 264 000 4 600 000 3 394 000 306 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
20 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociální rehabilitace Samaritán Opava 1989131 sociální rehabilitace 0 513 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
21 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Samaritán Opava 2004679 nízkoprahová denní centra 0 1 058 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
22 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Samaritán Opava 2053217 noclehárny 2 448 000 1 260 000 1 175 000 106 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
23 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Kučičky 2347976 domovy se zvláštním režimem 29 920 000 9 500 000 9 500 000 855 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
24 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava 3553396 terénní programy 8 911 000 3 200 000 1 694 000 153 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
25 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armada spásy, Noclehárna pro muže Ostrava 3573576 noclehárny 3 370 000 2 135 000 2 135 000 193 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
26 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armada spásy, Nízkoprahové denní centrum Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 0 1 655 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
27 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopřivnice 3716757 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 196 000 1 300 000 599 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
28 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 806 000 1 602 000 1 195 000 108 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
29 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Havířov 3730898 terénní programy 1 850 000 1 080 000 657 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
30 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Krnov 3888548 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 426 000 1 152 000 753 000 68 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
31 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Vyhlídka Havířov 4023688 služby následné péče 2 184 000 1 300 000 1 300 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
32 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 992 000 650 000 293 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
33 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro muže Havířov 4502063 noclehárny 2 448 000 1 350 000 1 110 000 100 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
34 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům 4683797 azylové domy 9 176 000 4 300 000 4 300 000 387 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
35 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Azylový dům Krnov 4714749 azylové domy 11 100 000 6 180 000 6 122 000 551 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
36 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Ostrava 4862422 noclehárny 1 610 000 774 000 774 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
37 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov 4978534 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 485 000 760 000 646 000 59 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
38 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pod svahem Havířov 5069181 služby následné péče 4 186 000 3 700 000 3 431 000 309 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
39 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek 5180673 terénní programy 0 1 330 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
40 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Bohumín 5566615 terénní programy 1 683 000 1 290 000 703 000 64 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
41 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Krnov 5913318 terénní programy 1 908 000 966 000 735 000 67 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
42 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro dětí a mládež Ostrava - Přívoz 6317306 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 440 000 1 500 000 1 347 000 122 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
43 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Noclehárna Krnov 6695046 noclehárny 2 448 000 1 200 000 879 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
44 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava 6924546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 867 000 1 390 000 1 026 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
45 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Zukalova 8990475 domovy se zvláštním režimem 10 568 000 3 150 000 3 150 000 284 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
46 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Opava, azylový dům 9479139 azylové domy 0 3 965 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
47 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov 9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 911 000 1 021 000 996 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
48 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Terénní programy Havířov 9888745 terénní programy 521 000 260 000 208 000 19 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
49 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum Ostrava 3285774 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 075 000 1 867 867 949 000 86 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02833/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
50 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum Ostrava 9533187 sociálně terapeutické dílny 5 575 000 2 992 106 1 409 000 127 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02833/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
51 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Centrum denních služeb 2298502 centra denních služeb 1 256 000 903 000 623 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03088/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
52 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 692 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03088/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
53 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace v motivačním středisku 2759719 sociální rehabilitace 0 1 356 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03091/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
54 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Bydlíme! 2017 6905831 chráněné bydlení 4 104 000 991 000 991 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03091/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
55 BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 obecně prospěšná společnost BESKYD DZR, o.p.s. 7594614 domovy se zvláštním režimem 30 392 000 4 830 000 2 235 000 202 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03300/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
56 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 5038493 intervenční centra 1 318 000 1 117 000 996 000 90 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03277/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
57 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 spolek Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Ostrava 8258265 odborné sociální poradenství 900 000 538 000 151 000 14 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03277/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
58 Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5438350 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 792 000 1 582 000 1 466 000 132 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03307/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
59 Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek-Místek 6999964 domy na půl cesty 1 467 000 329 000 329 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03307/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
60 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 26834022 akciová společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. 8095815 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 5 712 000 1 238 000 1 210 000 109 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03063/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
61 Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 29390168 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Polárka 3032399 sociálně terapeutické dílny 3 262 000 1 700 000 820 000 74 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02940/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
62 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 135 000 1 076 400 987 000 89 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
63 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 135 000 1 100 200 805 000 73 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
64 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 983 000 423 000 391 000 36 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
65 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 135 000 1 009 300 870 000 79 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
66 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice 4049883 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 403 000 656 300 656 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
67 CENTROM z. s. 69610371 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 037 000 400 000 400 000 36 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
68 CENTROM z. s. 69610371 spolek Bydlení s doprovodným sociálním programem 8799032 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5 228 000 2 466 500 1 803 000 163 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02884/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
69 Centrum Anabell, z. ú. 26606518 ústav Odborné sociální poradenství v KCA Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství 1 084 000 467 080 467 000 43 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02971/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
70 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Občanská poradna 7114272 odborné sociální poradenství 1 046 000 574 928 546 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02873/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
71 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace pečovatelská služba 2512291 pečovatelská služba 25 553 000 2 380 000 2 005 000 181 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
72 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace sociálně právní poradna 4132501 odborné sociální poradenství 1 938 000 580 000 445 000 41 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
73 Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace 48772739 příspěvková organizace Centrum denních služeb Domovinka 9123287 centra denních služeb 3 724 000 630 000 322 000 29 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03064/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
74 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba OASA 3151466 osobní asistence 12 144 000 5 380 000 5 380 000 485 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
75 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba BRÁNA - integrační klub 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 417 000 595 000 551 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
76 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RODINNÝ PRŮVODCE 6458001 odborné sociální poradenství 1 030 000 465 000 465 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
77 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Projekt VÝZVA - služba RESPIT 9351981 odlehčovací služby 1 071 000 395 000 199 000 18 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
78 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. 26640601 spolek Služba následné péče "Pavučina" 8717410 služby následné péče 1 265 000 868 368 678 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03053/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
79 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Nový Jičín 1387326 odborné sociální poradenství 597 000 369 000 327 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
80 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Občanská poradna Nový Jičín 2783752 odborné sociální poradenství 1 802 000 657 000 622 000 56 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
81 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Frýdecko-Místecko 2824305 osobní asistence 1 179 000 513 000 415 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
82 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdrav. postižením 2824350 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 253 000 109 000 109 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
83 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 3091926 odborné sociální poradenství 597 000 335 000 335 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
84 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava 3155855 odborné sociální poradenství 705 000 385 000 329 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
85 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek 4014933 odborné sociální poradenství 488 000 321 000 277 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
86 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Ostravsko 5106561 osobní asistence 5 817 000 1 365 000 1 365 000 123 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
87 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Opavsko 6458830 osobní asistence 5 542 000 1 400 000 1 400 000 126 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
88 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Poradna pro osoby se zdravotním postižením Bruntál 8268769 odborné sociální poradenství 542 000 356 000 306 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
89 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Novojičínsko 8796301 osobní asistence 5 345 000 1 640 000 1 640 000 148 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
90 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Osobní asistence Bruntálsko 9697179 osobní asistence 1 690 000 572 000 572 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
91 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnická služba 1926246 tlumočnické služby 2 816 000 1 964 000 1 883 000 170 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02981/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
92 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář RADOST 2053358 denní stacionáře 5 676 000 950 000 834 000 76 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
93 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Denní stacionář PAPRSEK 3554195 denní stacionáře 7 018 000 1 640 000 1 563 000 141 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
94 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Azylový dům pro matky 5496529 azylové domy 0 1 500 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
95 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Dům na půl cesty 5987670 domy na půl cesty 0 900 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
96 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Osobní asistence 8640141 osobní asistence 1 690 000 550 000 550 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
97 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace sociálně terapeutické dílny 1422993 sociálně terapeutické dílny 0 2 807 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
98 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Domov pro seniory 3327193 domovy pro seniory 24 708 000 7 200 000 6 787 000 611 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
99 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace osobní asistence 6222819 osobní asistence 708 000 214 000 214 000 20 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
100 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace pečovatelská služba 8228127 pečovatelská služba 7 917 000 993 000 840 000 76 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
101 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace denní stacionář 9153369 denní stacionáře 1 755 000 800 000 695 000 63 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
102 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 3926757 osobní asistence 1 651 000 350 000 350 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03308/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
103 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 6248581 domovy pro seniory 30 672 000 3 560 000 3 560 000 321 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03308/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
104 Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 70985383 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace 9622449 pečovatelská služba 5 078 000 410 000 410 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03308/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
105 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2009812 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 258 000 1 230 000 1 119 000 101 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
106 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 4550261 pečovatelská služba 2 021 000 630 000 347 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
107 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty 5068586 domy na půl cesty 0 2 730 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
108 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Azylový dům pro matky s dětmi 6727529 azylové domy 5 046 000 1 993 000 1 462 000 132 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
109 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Azylový dům pro muže Palackého 6765886 azylové domy 3 654 000 1 697 000 1 382 000 125 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
110 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Rodinná poradna 7533402 odborné sociální poradenství 5 329 000 2 195 000 2 195 000 198 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
111 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Domov pro matky s dětmi 2700256 azylové domy 6 090 000 1 251 000 1 251 000 113 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
112 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Azylové zařízení 2989798 azylové domy 4 350 000 911 000 518 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
113 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6883993 pečovatelská služba 19 902 000 3 190 000 1 872 000 169 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
114 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Centrum denních služeb 7432877 centra denních služeb 1 083 000 109 000 109 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
115 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro seniory 1930786 domovy pro seniory 38 340 000 9 100 000 7 912 000 713 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
116 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Odlehčovací služby 5643707 odlehčovací služby 860 000 210 450 210 000 18 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
117 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9278400 pečovatelská služba 5 515 000 350 000 350 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
118 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace 71294970 příspěvková organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením 9611642 domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 290 000 4 300 000 3 128 000 282 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03297/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
119 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 00494453 církevní organizace Domov sv. Zdislavy 4812353 domovy pro seniory 9 372 000 1 650 000 1 650 000 148 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03289/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
120 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Martinovská 1487293 chráněné bydlení 2 745 000 643 000 643 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
121 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Hladnovská 3069053 domovy se zvláštním režimem 11 004 000 1 380 000 1 072 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
122 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Centrum pracovní činnosti 3759291 sociálně terapeutické dílny 0 5 040 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
123 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov na Liščině 3872819 domovy pro osoby se zdravotním postižením 33 180 000 5 946 000 3 712 000 335 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
124 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení 5158830 podpora samostatného bydlení 0 680 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
125 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Třebovice 5599837 domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 860 000 3 087 000 2 874 000 259 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
126 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Jandova 5809901 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 032 000 2 917 000 2 646 000 239 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
127 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Čtyřlístek 6234750 chráněné bydlení 7 485 000 2 703 000 2 703 000 244 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
128 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Domov Barevný svět 8337261 domovy pro osoby se zdravotním postižením 48 664 000 11 200 000 11 200 000 1 008 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
129 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Chráněné bydlení Třebovice 9580912 chráněné bydlení 2 739 000 506 000 506 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
130 Dětská rehabilitace 47811820 příspěvková organizace Dětská rehabilitace 4969710 denní stacionáře 2 529 000 495 000 495 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02764/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
131 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Domovinka pro seniory - týdenní stacionář 1024537 týdenní stacionáře 2 583 000 900 000 900 000 81 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
132 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Pečovatelská služba v rodinách 1435872 pečovatelská služba 11 630 000 2 200 000 2 025 000 183 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
133 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Domovinka pro seniory - denní stacionář 3342196 denní stacionáře 2 075 000 830 000 830 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
134 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi 4549275 azylové domy 2 610 000 1 540 000 1 297 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
135 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Pečovatelská služba Příbor 9602799 pečovatelská služba 2 994 000 790 000 731 000 66 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
136 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 1465556 osobní asistence 1 415 000 750 000 455 000 41 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
137 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 2660543 pečovatelská služba 7 317 000 1 300 000 826 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
138 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4050410 týdenní stacionáře 3 360 000 935 000 935 000 85 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
139 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 4407102 domovy pro seniory 9 798 000 2 100 000 2 100 000 189 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
140 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 5394957 domovy se zvláštním režimem 5 764 000 1 230 000 1 140 000 103 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
141 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 9122767 sociálně terapeutické dílny 0 2 125 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
142 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Horizont - středisko sociální aktivizace 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 931 000 2 202 000 1 927 000 174 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
143 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Šance domova - sociálně aktivzační služby pro rodiny s dětmi 3760840 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 733 000 1 360 000 1 360 000 123 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
144 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4004387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 327 000 1 812 000 1 114 000 101 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
145 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Sociální poradenství 4479264 odborné sociální poradenství 900 000 657 000 657 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
146 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 124 000 2 587 000 2 400 000 216 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
147 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Poradenské a informační centrum - odborné sociální poradenství 8251178 odborné sociální poradenství 1 511 000 1 044 000 983 000 89 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
148 DomA - domácí asistence 27031012 spolek pečovatelská služba 3043370 pečovatelská služba 2 021 000 390 000 261 000 24 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02876/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
149 DomA - domácí asistence 27031012 spolek osobní asistence 8094715 osobní asistence 944 000 137 000 125 000 12 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02876/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
150 DOMINO cz, o. p. s. 48472476 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivzační služby pro rodiny s dětmi 7359385 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 198 000 1 034 200 401 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03018/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
151 Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 1149753 domovy se zvláštním režimem 29 344 000 3 190 000 2 497 000 225 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02872/2015/SOC ze dne 2. 11. 2015
152 Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 70631875 příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 9572931 domovy pro seniory 83 300 000 10 890 000 9 184 000 827 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02872/2015/SOC ze dne 2. 11. 2015
153 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov se zvláštním režimem Domova Korýtko, příspěvkové organizace 3412464 domovy se zvláštním režimem 15 552 000 3 900 000 2 500 000 225 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
154 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace domov pro seniory Domova Korýtko, příspěvkové organizace 4859242 domovy pro seniory 76 500 000 13 550 000 11 623 000 1 047 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
155 Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 70631859 příspěvková organizace Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 2059516 domovy se zvláštním režimem 38 252 000 3 500 000 3 500 000 315 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03180/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
156 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou - DPS 4159818 domovy pro seniory 38 340 000 7 800 000 7 314 000 659 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03004/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
157 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 5811973 odlehčovací služby 430 000 26 000 26 000 3 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03004/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
158 Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 71295046 příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 9063927 domovy se zvláštním režimem 12 052 000 1 374 000 1 300 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03004/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
159 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 2836504 odlehčovací služby 860 000 53 000 53 000 5 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03147/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
160 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 9380866 domovy pro seniory 71 209 000 9 255 000 9 255 000 833 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03147/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
161 Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 70631824 příspěvková organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace 8175900 domovy pro seniory 35 903 000 4 955 000 4 948 000 446 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02980/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
162 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 9571983 domovy pro seniory 69 160 000 8 437 000 8 437 000 760 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02825/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
163 Domov pro seniory Klimkovice 70867844 příspěvková organizace Domov pro seniory Klimkovice 6296698 domovy pro seniory 11 076 000 1 400 000 1 164 000 105 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02889/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
164 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 2614647 pečovatelská služba 9 774 000 1 116 000 610 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
165 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 4325007 domovy se zvláštním režimem 17 010 000 3 579 000 2 756 000 249 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
166 Domov pro seniory Krnov 00846325 příspěvková organizace Domov pro seniory Krnov 7863507 domovy pro seniory 34 340 000 10 666 000 7 679 000 692 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
167 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace 71196978 příspěvková organizace domovy pro seniory 5971576 domovy pro seniory 28 116 000 8 206 000 5 699 000 513 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03281/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
168 Domov pro seniory Ondráš, příspěvková organizace 66933722 příspěvková organizace domov pro seniory 3090945 domovy pro seniory 24 708 000 4 630 000 3 251 000 293 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02985/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
169 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 4070775 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 774 000 1 150 866 1 150 000 104 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02791/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
170 Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 45234663 příspěvková organizace Domov pro seniory Osoblaha p. o. 4632045 domovy pro seniory 22 152 000 3 814 130 3 315 000 299 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02791/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
171 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov p. o. 7651821 domovy pro seniory 13 632 000 5 580 000 3 249 000 293 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03291/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
172 Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 47815868 příspěvková organizace Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace 2651592 domovy pro seniory 19 596 000 5 066 000 5 023 000 453 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03093/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
173 Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 70645710 příspěvková organizace Domov pro seniory Vrbno, p. o. 3654307 domovy pro seniory 30 672 000 7 600 000 4 968 000 448 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03061/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
174 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Helios DZR 2621319 domovy se zvláštním režimem 25 515 000 5 400 000 2 312 000 209 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
175 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Helios 4227258 domovy pro seniory 15 336 000 2 500 000 2 500 000 225 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
176 Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 75139243 příspěvková organizace Domov seniorů Havířov, p.o. - středisko Luna 9134461 domovy pro seniory 62 560 000 12 000 000 8 003 000 721 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03245/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
177 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 2328852 domovy se zvláštním režimem 43 254 000 2 241 000 1 828 000 165 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02816/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
178 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 70631883 příspěvková organizace Domovy pro seniory 5350391 domovy pro seniory 104 040 000 5 774 000 5 774 000 520 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02816/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
179 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 3119505 domovy se zvláštním režimem 51 516 000 6 079 000 4 103 000 370 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02823/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
180 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 70631832 příspěvková organizace Domov Sluníčko 7543337 domovy pro seniory 33 228 000 5 474 353 5 474 000 492 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02823/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
181 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 1031861 domovy pro seniory 28 968 000 5 584 000 4 409 000 397 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
182 Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 2575487 domovy se zvláštním režimem 16 768 000 2 476 000 2 065 000 186 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
183 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 3873395 domovy se zvláštním režimem 13 624 000 804 000 804 000 73 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
184 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Domov Vesna, příspěvková organizace 6273668 domovy pro seniory 62 560 000 9 500 000 7 579 000 683 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03074/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
185 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 3388167 domovy pro seniory 13 206 000 2 378 000 1 968 000 178 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03144/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
186 Ekipa, z.s. 22848614 spolek Chráněné bydlení Maják 4416238 chráněné bydlení 9 576 000 1 915 420 1 204 000 109 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03585/2015/SOC ze dne 23. 12. 2015
187 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost SAS Elim Opava 1767736 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 188 000 420 000 346 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
188 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Magnet 4400465 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 668 000 1 125 000 514 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
189 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Krizové centrum Elim Opava 6849499 krizová pomoc 833 000 430 000 237 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
190 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Na Hraně 9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 037 000 633 000 383 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
191 Ergon - sociální podnik, z.s. 26640899 spolek Poradna Ergon 2017525 odborné sociální poradenství 669 000 245 000 245 000 23 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03480/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
192 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava 1212495 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 139 000 1 279 700 1 243 000 112 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
193 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 159 000 406 000 254 000 23 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
194 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Terénní programy Eurotopia 1903454 terénní programy 521 000 108 000 108 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
195 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Modrá kočka 2514736 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 647 000 556 000 555 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
196 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost SPOLU – Pro rodiny s dětmi a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál 4321462 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 723 000 381 000 298 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
197 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA a Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov 6743224 odborné sociální poradenství 756 000 550 000 550 000 50 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
198 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Poradenské středisko EUROTOPIA Opava 6898771 odborné sociální poradenství 930 000 343 000 310 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
199 Fakultní nemocnice Ostrava 00843989 příspěvková organizace Lůžka sociální péče - LDN Klokočov 4831262 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 12 000 000 1 300 000 1 249 000 113 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03169/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
200 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Sociální rehabilitace Vítkov 2185596 sociální rehabilitace 1 505 000 856 000 632 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
201 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Sociální rehabilitace 4007706 sociální rehabilitace 0 3 085 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
202 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek podpora samostatného bydlení 6221065 podpora samostatného bydlení 882 000 413 000 413 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
203 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Služby následné péče 9340570 služby následné péče 475 000 381 000 336 000 31 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
204 Futra z. s. 67339018 spolek NZDM Futra 3838899 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 281 000 643 600 478 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03309/2015/SOC ze dne 3. 12. 2015
205 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav GALAXIE CENTRUM POMOCI 7322332 denní stacionáře 3 922 000 2 277 784 2 277 000 205 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02770/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
206 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 01854071 obecně prospěšná společnost Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 4414004 denní stacionáře 3 200 000 1 370 000 959 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02835/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
207 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Sociální poradna 2018841 odborné sociální poradenství 762 000 230 000 188 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
208 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 pečovatelská služba 7 644 000 1 200 000 1 080 000 98 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
209 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Rodinná asistence 7588833 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 376 000 890 000 890 000 81 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
210 Heřmánek, z.s. 67339034 spolek Dům na půli cesty Heřmánek 5295050 domy na půl cesty 3 912 000 2 025 000 2 025 000 183 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03312/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
211 Hope House, z. s. 02876434 spolek Hope House, z.s. 4975944 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 281 000 533 700 361 000 33 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03590/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
212 Hospic Frýdek - Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Odlehčovací služba 1639265 odlehčovací služby 3 440 000 1 804 186 735 000 67 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03146/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
213 Hospic Frýdek - Místek, p.o. 72046546 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče 7448443 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 4 284 000 2 056 521 1 648 000 149 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03146/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
214 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 1751857 domovy pro seniory 7 740 000 2 005 500 1 686 000 152 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
215 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 0 657 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
216 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 2127435 odlehčovací služby 860 000 200 000 143 000 13 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
217 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Noclehárna sv. Martina 4767754 noclehárny 2 641 000 1 080 000 1 038 000 94 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
218 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Občanská poradna v Bohumíně 8857480 odborné sociální poradenství 1 046 000 586 000 526 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
219 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko Kometa 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 196 000 939 000 779 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
220 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1449464 pečovatelská služba 7 863 000 1 163 000 1 018 000 92 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
221 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko sociální rehabilitace 1848801 sociální rehabilitace 1 203 000 355 000 323 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
222 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro seniory v Hnojníku 2315508 domovy pro seniory 21 300 000 3 032 000 2 397 000 216 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
223 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní centrum pro seniory 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 499 000 887 000 685 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
224 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní asistence 3710726 osobní asistence 4 245 000 885 000 857 000 78 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
225 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří 4666129 domovy pro seniory 10 224 000 1 511 000 1 229 000 111 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
226 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní poradna 8418036 odborné sociální poradenství 756 000 266 000 231 000 21 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
227 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 0 1 799 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
228 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1682441 pečovatelská služba 2 785 000 1 030 000 672 000 61 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
229 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3675911 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 664 000 947 000 270 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
230 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Charitní asistenční služba 8210455 osobní asistence 1 415 000 717 000 717 000 65 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03159/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
231 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Dům pokojného stáří 1668225 domovy pro seniory 36 210 000 11 389 000 9 897 000 891 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
232 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace ZOOM 3883231 sociální rehabilitace 1 385 000 607 000 607 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
233 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 3894727 pečovatelská služba 8 354 000 1 958 000 1 266 000 114 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
234 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Denní centrum Maják 4481980 centra denních služeb 1 646 000 813 000 614 000 56 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
235 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Terénní služba Rebel 5369461 terénní programy 2 139 000 906 000 577 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
236 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Centrum Pramínek 5623457 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 485 000 530 000 530 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
237 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Oáza pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem 26 200 000 6 505 000 6 175 000 556 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
238 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Charitní týdenní stacionář 6479518 týdenní stacionáře 861 000 367 000 248 000 23 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
239 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Klub Nezbeda 7635104 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 135 000 785 000 605 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
240 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Charitní odlehčovací služba 8409096 odlehčovací služby 5 160 000 1 175 000 735 000 67 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
241 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Poradenské centrum 9210617 odborné sociální poradenství 2 284 000 894 000 576 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
242 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní domov sv. Mikuláše - Ludgeřovice 5876950 domovy pro seniory 12 780 000 3 200 000 2 378 000 215 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
243 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Sociálně terapeutická dílna - Ludgeřovice 5958182 sociálně terapeutické dílny 2 076 000 825 000 825 000 75 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
244 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní pečovatelská služba v rodinách - Hlučín 8997579 pečovatelská služba 5 297 000 1 332 000 1 273 000 115 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
245 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Charitní asistenční služba v rodinách - Hlučín 9064308 osobní asistence 1 415 000 235 000 235 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
246 Charita Jablunkov 26520923 církevní organizace Denní stacionář sv. Josefa 4409186 denní stacionáře 2 168 000 1 276 951 917 000 83 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
247 Charita Jablunkov 26520923 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 4881535 pečovatelská služba 2 621 000 468 000 119 000 11 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
248 Charita Kopřivnice 44937342 církevní organizace Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice 2027074 pečovatelská služba 1 256 000 100 000 100 000 9 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02878/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
249 Charita Kopřivnice 44937342 církevní organizace Charitní dům pokojného stáří Mořkov 8262147 pečovatelská služba 1 584 000 160 000 139 000 13 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02878/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
250 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1540602 pečovatelská služba 3 222 000 615 000 615 000 56 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
251 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Dům dobré vůle Žáry 6416850 domovy se zvláštním režimem 15 196 000 1 700 000 821 000 74 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
252 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Zvídálek-středisko pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 7877713 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 525 000 450 000 316 000 29 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
253 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Denní stacionář Charity Krnov 8049254 denní stacionáře 1 330 000 370 000 370 000 34 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
254 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - NDC 3830743 nízkoprahová denní centra 1 302 000 682 000 505 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
255 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - noclehárna 9726424 noclehárny 3 349 000 1 579 000 1 432 000 129 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
256 Charita Odry 62351052 církevní organizace Denní stacionář pro seniory Odry 3688964 denní stacionáře 1 277 000 298 000 298 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 11. 2015
257 Charita Odry 62351052 církevní organizace Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku 7855872 odborné sociální poradenství 1 279 000 124 000 124 000 12 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 11. 2015
258 Charita Odry 62351052 církevní organizace Pečovatelská služba 9472138 pečovatelská služba 10 429 000 1 442 000 1 204 000 109 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 11. 2015
259 Charita Odry 62351052 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry 9732434 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 464 000 383 000 352 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02891/2015/SOC ze dne 4 11. 2015
260 Charita Opava 43964591 církevní organizace Radost sociálně terapeutická dílna 1478695 sociálně terapeutické dílny 5 753 000 2 510 000 2 219 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
261 Charita Opava 43964591 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 2646941 pečovatelská služba 9 228 000 2 408 000 2 163 000 195 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
262 Charita Opava 43964591 církevní organizace Občanská poradna - Opava 2959003 odborné sociální poradenství 2 499 000 1 150 000 915 000 83 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
263 Charita Opava 43964591 církevní organizace Mraveneček 5374830 denní stacionáře 5 367 000 1 900 000 1 478 000 134 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
264 Charita Opava 43964591 církevní organizace Naděje - středisko krizové pomoci 5991983 krizová pomoc 1 609 000 856 000 500 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
265 Charita Opava 43964591 církevní organizace Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 7235838 chráněné bydlení 3 762 000 1 260 000 1 177 000 106 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
266 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 chráněné bydlení 8 208 000 2 360 000 2 237 000 202 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
267 Charita Opava 43964591 církevní organizace Denní stacionář pro seniory 8521161 denní stacionáře 3 724 000 1 445 000 1 236 000 112 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
268 Charita Opava 43964591 církevní organizace Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 8549077 služby následné péče 2 530 000 1 119 000 1 119 000 101 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
269 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 0 1 207 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
270 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko sv. Anežky České-osobní asistence 1320893 osobní asistence 1 022 000 445 000 412 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
271 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum 2483900 centra denních služeb 1 516 000 795 000 458 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
272 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Václava-domov pokojného stáří 2640976 domovy pro seniory 25 134 000 5 139 000 4 706 000 424 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
273 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Františka-noclehárna 3646854 noclehárny 5 024 000 2 153 000 2 153 000 194 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
274 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Zdislavy-azylový dům pro matky s dětmi 4252755 azylové domy 4 176 000 2 056 000 1 614 000 146 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
275 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone-nizkoprahové zařízení pro děti a mládež 4358824 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 623 000 1 181 000 1 146 000 104 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
276 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Hrabyně 4788658 pečovatelská služba 1 584 000 563 000 430 000 39 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
277 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Františka-azylový dům 5060106 azylové domy 7 308 000 2 293 000 2 293 000 207 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
278 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone-krizová pomoc 5551309 krizová pomoc 2 205 000 850 000 273 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
279 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby 5951749 odlehčovací služby 15 480 000 3 800 000 3 130 000 282 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
280 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Alžběty-zařízení pro přechodný pobyt seniorů 6349785 domovy pro seniory 22 022 000 3 011 000 3 011 000 271 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
281 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní hospicová poradna 6353463 odborné sociální poradenství 1 279 000 180 000 118 000 11 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
282 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Matky Terezy-pečovatelská služba Ostrava 6668963 pečovatelská služba 10 593 000 1 980 000 1 267 000 115 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
283 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko Gabriel-komunitní centrum pro seniory 6754765 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 029 000 380 000 287 000 26 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
284 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Benedikta Labre-nízkoprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 0 2 378 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
285 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Poradna Charity Ostrava 8747321 odborné sociální poradenství 1 221 000 595 000 595 000 54 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
286 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko sv. Lucie-sociální rehabilitace 9046599 sociální rehabilitace 1 804 000 1 005 000 820 000 74 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
287 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami 9564778 domovy se zvláštním režimem 18 864 000 4 605 000 4 125 000 372 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
288 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Byt pro matky v tísni 2845276 azylové domy 696 000 160 000 110 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
289 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 6665663 pečovatelská služba 4 314 000 1 636 500 1 043 000 94 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
290 Charita Studénka 44937377 církevní organizace dům pokojného stáří - Domov sv. Anny 9054570 domovy pro seniory 7 740 000 2 410 000 1 803 000 163 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
291 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Poradna sv. Alexandra 7726666 odborné sociální poradenství 1 410 000 673 000 673 000 61 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02973/2015/SOC ze dne 11. 11. 2015
292 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace chráněné bydlení Charity sv. Alexandra 8696326 chráněné bydlení 3 078 000 1 425 000 1 425 000 128 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02973/2015/SOC ze dne 11. 11. 2015
293 Charita Sv. Martina 04872461 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 9532032 pečovatelská služba 1 966 000 700 000 188 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05757/2016/SOC ze dne 1. 1. 2017
294 Charita Třinec 49591215 církevní organizace Charitní asistenční služba 1760507 osobní asistence 10 022 000 1 400 000 1 398 000 125 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03092/2015/SOC ze dne 18. 11. 2015
295 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace 00847038 příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 032 000 4 128 000 3 464 000 312 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03150/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
296 ITY z.s. 01821351 spolek Terénní hlídání 5948525 odlehčovací služby 1 179 000 200 000 133 000 12 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 00560/2016/SOC ze dne 24. 10. 2016
297 JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Jinak 2025647 sociálně terapeutické dílny 2 432 000 1 497 000 1 269 000 115 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
298 JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení JINAK 7779303 podpora samostatného bydlení 5 880 000 2 142 000 2 142 000 193 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
299 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Frýdek-Místek-sociální rehabilitace 1440607 sociální rehabilitace 1 987 000 1 147 000 516 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
300 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Nový Jičín-sociální rehabilitace 3406829 sociální rehabilitace 1 867 000 1 155 000 604 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
301 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava-sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 3 311 000 1 859 000 1 289 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
302 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava-sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 0 1 557 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
303 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 církevní organizace Domov sv. Alžběty 7148787 domovy pro seniory 29 394 000 10 000 000 4 978 000 449 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03015/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
304 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. 47812052 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 6399348 kontaktní centra 2 827 000 520 000 520 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03057/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
305 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 spolek Krizové centrum Ostrava 9861220 krizová pomoc 6 076 000 4 217 000 3 702 000 334 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03013/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
306 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 752 000 406 000 327 000 30 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
307 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav SLUNCE- služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 0 1 000 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
308 Laskovská Nataša 47831758 fyzická osoba podnikající Domov pro seniory LADA 7184059 domovy pro seniory 13 632 000 1 335 000 1 085 000 98 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03450/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
309 Lexikona, z.s. 22717005 spolek občanská poradna Lexikona 2434458 odborné sociální poradenství 698 000 377 000 305 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02843/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
310 LIGA o.p.s. 00202380 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 5362169 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 050 000 816 060 746 000 68 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02886/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
311 LIGA o.p.s. 00202380 obecně prospěšná společnost Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7000036 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 733 000 739 680 718 000 65 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02886/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
312 Medela-péče o seniory o.p.s. 02141531 obecně prospěšná společnost Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem 19 388 000 1 200 000 1 040 000 94 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02985/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016
313 Město Bílovec 00297755 obec Sociální zařízení města Bílovce 5841754 domovy pro seniory 12 780 000 1 500 000 1 374 000 124 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03283/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
314 Město Bílovec 00297755 obec Město Bílovec 6659569 osobní asistence 2 162 000 300 000 300 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03283/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
315 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec NZDM Klub Kryt 3504866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 440 000 800 000 800 000 72 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
316 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec pečovatelská služba 5813515 pečovatelská služba 2 676 000 800 000 234 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
317 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec terénní sociální práce 9588284 terénní programy 0 570 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
318 Město Nový Jičín 00298212 obec pečovatelská služba 8570958 pečovatelská služba 6 662 000 1 591 000 786 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03474/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
319 Město Nový Jičín 00298212 obec Pohoda 9132305 odlehčovací služby 3 440 000 1 399 000 461 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03474/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
320 Město Nový Jičín 00298212 obec Domovinka 9167508 denní stacionáře 1 490 000 461 000 202 000 19 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03474/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
321 Město Petřvald 00297593 obec Město Petřvald 3304204 pečovatelská služba 3 222 000 280 000 212 000 20 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05641/2016/SOC ze dne 10. 10. 2016
322 Město Rychvald 00297615 obec pečovatelská služba 9947551 pečovatelská služba 2 075 000 300 000 91 000 8 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03081/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
323 Město Šenov 00297291 obec Město Šenov 9755408 pečovatelská služba 1 092 000 60 000 60 000 6 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03079/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
324 Město Vratimov 00297372 obec Pečovatelská služba města Vratimova 6305312 pečovatelská služba 1 529 000 246 000 81 000 8 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03472/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
325 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Linka důvěry 2070205 telefonická krizová pomoc 1 692 000 435 000 25 000 3 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03247/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
326 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 00635162 příspěvková organizace Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava 8032588 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 31 416 000 3 430 000 2 920 000 263 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03247/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
327 MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace MIKASA 2892829 sociální rehabilitace 0 900 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
328 MIKASA z.s. 22832386 spolek MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 9063554 denní stacionáře 3 303 000 1 105 000 1 065 000 96 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
329 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé 8949406 odborné sociální poradenství 1 627 000 830 000 435 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02970/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
330 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 2799492 odborné sociální poradenství 1 104 000 530 000 530 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
331 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Ostrava 3165144 služby následné péče 844 000 523 000 523 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
332 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Karviná 4322409 služby následné péče 896 000 632 000 632 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
333 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Český Těšín 4889012 služby následné péče 0 710 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
334 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 8008136 odborné sociální poradenství 756 000 294 000 294 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
335 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Následná péče Frýdek-Místek 9692583 služby následné péče 844 000 660 000 660 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
336 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradny Frýdek-Místek, Karviná 9773154 odborné sociální poradenství 1 976 000 886 000 886 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015
337 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Odborné sociální poradenství pro sluchově postižené 3822643 odborné sociální poradenství 651 000 407 000 407 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02761/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
338 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené 6403681 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 962 000 698 000 633 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02761/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
339 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek 22880011 spolek Tlumočnické služby pro sluchově postižené 8862536 tlumočnické služby 256 000 180 000 180 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02761/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
340 Na Výminku s.r.o. 28602684 společnost s ručením omezeným Na Výminku s.r.o. 7208410 domovy pro seniory 14 910 000 900 000 900 000 81 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02827/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
341 Nemocnice Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Sociální lůžka 2885056 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 2 380 000 666 000 457 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03008/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
342 Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 27778584 obecně prospěšná společnost Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. 7787458 centra denních služeb 2 642 000 1 784 000 1 539 000 139 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03475/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
343 Nová šance, z.s. 65497961 spolek Azylový dům Nová šance 6291831 azylové domy 3 480 000 1 885 000 1 885 000 170 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03456/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
344 Obec Bystřice 00296562 obec pečovatelská služba 1105153 pečovatelská služba 3 431 000 558 000 311 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03426/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
345 Obec Dětmarovice 00297445 obec Pečovatelská služba 9085116 pečovatelská služba 2 785 000 300 000 300 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03248/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
346 Obec Dolní Lutyně 00297461 obec Pečovatelská služba a Dům s pečovatelskou službou 5680601 pečovatelská služba 1 693 000 300 000 54 000 5 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03284/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
347 Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 1384145 odlehčovací služby 430 000 80 000 49 000 5 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03457/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
348 Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Gerontocentrum ČČK 2598581 domovy pro seniory 13 632 000 3 560 000 1 943 000 175 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03457/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
349 ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 00537675 spolek Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Mistek 2522171 odborné sociální poradenství 872 000 480 000 209 000 19 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03473/2015/SOC ze dne 16. 12. 2015
350 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 5144453 terénní programy 2 418 000 553 600 392 000 36 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
351 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 1 272 000 600 600 503 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
352 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost NZDM OPEN HOUSE 8846615 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4 047 000 1 072 300 418 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
353 o.s. Filadelfie 26548518 spolek Nízkoprahový klub U-kryt 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2 379 000 761 000 739 000 67 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02887/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
354 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 464 000 622 000 622 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03056/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015
355 Péče srdcem, z.ú. 04629531 ústav Péče srdcem 6137593 osobní asistence 4 284 000 646 000 646 000 59 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02987/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016
356 Pečovatelská služba Hrabyně příspěvková organizace 71190261 příspěvková organizace Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 4126010 pečovatelská služba 6 716 000 2 476 000 2 120 000 191 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03151/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
357 Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o.p.s. 26843986 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Nový Jičín 7993813 pečovatelská služba 2 239 000 280 000 243 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03252/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
358 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. 26839857 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba OASA Opava 3941485 pečovatelská služba 11 193 000 820 000 777 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03491/2015/SOC ze dne 15. 12. 2015
359 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 7655373 domovy pro seniory 6 020 000 385 000 385 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03172/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
360 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro seniory 8349501 pečovatelská služba 5 133 000 1 166 000 1 166 000 105 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03172/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
361 Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 63699401 příspěvková organizace Penzion pro senioy 8414443 odlehčovací služby 2 886 000 280 000 280 000 26 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03172/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
362 Podané ruce - osobní asistence 70632596 spolek Poskytování služeb osobní asistence 9781801 osobní asistence 34 231 000 11 400 000 11 399 000 1 026 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03580/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
363 Podhorská nemocnice a.s. 47668989 akciová společnost sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 6361336 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 5 712 000 1 324 995 890 000 81 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02879/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
364 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. 70100691 spolek Návrat do společnosti 8278408 terénní programy 2 890 000 1 541 382 1 181 000 107 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03451/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
365 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 70100691 spolek Návrat dítěte do rodiny 9826431 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 891 000 536 124 472 000 43 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03451/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
366 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek Podpora samostatného bydlení 6332017 podpora samostatného bydlení 0 268 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
367 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek KROKY 8014263 sociálně terapeutické dílny 0 1 260 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
368 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek START 8621793 centra denních služeb 2 295 000 500 000 500 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
369 REINTEGRA 68333552 spolek REINTEGRA CENTRUM 5023121 domy na půl cesty 1 141 000 284 000 284 000 26 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05655/2016/SOC ze dne 1. 1. 2017
370 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 2150312 terénní programy 1 677 000 400 000 354 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
371 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Frýdecko-Místecko 3770634 terénní programy 1 445 000 444 000 444 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
372 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 3953424 terénní programy 4 913 000 703 000 533 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
373 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Drogová poradna 4597810 odborné sociální poradenství 1 453 000 683 000 289 000 27 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
374 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 5758100 kontaktní centra 2 491 000 576 000 576 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
375 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 7590883 kontaktní centra 2 491 000 440 000 356 000 33 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
376 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy - Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy 2 255 000 2 137 000 1 008 000 91 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03171/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
377 SALUS o.p.s. 25851403 obecně prospěšná společnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6295220 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 297 000 140 000 140 000 12 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03316/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
378 SALUS o.p.s. 25851403 obecně prospěšná společnost Domov pro matky a děti v nouzi 7352759 azylové domy 3 132 000 1 585 000 1 070 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03316/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
379 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Denní stacionář 4039646 denní stacionáře 6 502 000 2 585 000 764 000 69 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
380 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Stacionář Lipová 5447282 denní stacionáře 3 612 000 1 850 000 819 000 74 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
381 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace Chráněné bydlení 9250237 chráněné bydlení 9 234 000 2 331 000 1 950 000 176 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
382 SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb 00847470 příspěvková organizace MIKADO 9876569 denní stacionáře 8 669 000 3 325 000 2 427 000 219 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03315/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
383 Sdružení sociálních asistentů, z.s. 26642638 spolek Poradenské a mediační centrum 5196788 odborné sociální poradenství 2 630 000 1 408 000 1 408 000 127 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
384 Sdružení sociálních asistentů, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 5716379 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4 040 000 1 809 000 1 684 000 152 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
385 Sdružení sociálních asistentů, z.s. 26642638 spolek Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 8730020 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 842 000 940 000 940 000 85 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
386 SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 24135160 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 4219200 domovy se zvláštním režimem 29 646 000 933 000 933 000 84 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 05563/2016/SOC ze dne 1. 1. 2017
387 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Domov pro seniory OASA Petřvald 3411698 domovy pro seniory 11 928 000 1 100 000 1 100 000 99 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03246/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
388 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 2212999 pečovatelská služba 4 368 000 440 000 317 000 29 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03310/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
389 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program 1014680 terénní programy 0 1 200 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
390 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství 1089020 odborné sociální poradenství 1 246 000 732 000 611 000 55 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
391 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Siloe, domov se zvláštním režimem 1271980 domovy se zvláštním režimem 5 832 000 1 468 000 1 026 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
392 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 terénní programy 1 503 000 1 200 000 1 200 000 108 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
393 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Karviná, podpora samostatného bydlení 1368826 podpora samostatného bydlení 1 647 000 1 020 000 635 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
394 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Nový Jičín, denní stacionář 1437997 denní stacionáře 4 748 000 2 652 000 2 216 000 200 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
395 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství 1443002 odborné sociální poradenství 485 000 340 000 241 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
396 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 pečovatelská služba 3 386 000 770 000 395 000 36 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
397 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 0 1 463 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
398 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení 1936933 podpora samostatného bydlení 882 000 460 000 460 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
399 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra 0 1 087 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
400 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory 2074423 domovy pro seniory 860 000 1 409 000 440 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Návrh dotace je stanoven na období od1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.  číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
401 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DORKAS Ostrava, tísňová péče 2097497 tísňová péče 588 000 1 700 000 319 000 29 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". Návrh dotace je stanoven na období od1. 1. 2017 do 31. 3. 2017.  číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
402 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 2132945 podpora samostatného bydlení 1 706 000 1 107 000 973 000 88 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
403 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek - Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2165295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 3 415 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
404 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení 2201990 podpora samostatného bydlení 0 336 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
405 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HANNAH Orlová, azýlový dům 2217381 azylové domy 6 960 000 3 095 000 2 623 000 237 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
406 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 430 000 3 056 000 2 281 000 206 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
407 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Třinec, sociální rehabilitace 2248240 sociální rehabilitace 843 000 490 000 433 000 39 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
408 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace CHANA Bruntál, azylový dům 2348043 azylové domy 5 568 000 1 885 000 1 789 000 162 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
409 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář 2434027 denní stacionáře 4 748 000 2 918 000 2 176 000 196 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
410 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KARMEL Tichá, denní stacionář 2460486 denní stacionáře 1 136 000 689 000 581 000 53 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
411 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením 2604518 domovy pro osoby se zdravotním postižením 14 118 000 3 389 000 2 435 000 220 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
412 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi 2617969 azylové domy 8 880 000 5 040 000 4 060 000 366 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
413 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Bruntál, Rýmařov; azylový dům pro muže 2793900 azylové domy 7 844 000 3 500 000 3 218 000 290 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
414 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení 2823001 podpora samostatného bydlení 5 351 000 3 343 000 2 770 000 250 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
415 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství 2897200 odborné sociální poradenství 762 000 375 000 344 000 31 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
416 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISITENCE Karviná, Orlová 2915748 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 079 000 1 840 000 1 767 000 160 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
417 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, azylový dům 2962056 azylové domy 0 5 278 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
418 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EUNIKA Karviná, denní stacionář 3017245 denní stacionáře 4 077 000 3 259 000 2 602 000 235 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
419 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory 3056248 domovy pro seniory 33 228 000 9 000 000 6 466 000 582 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
420 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Třinec, azylový dům 3091238 azylové domy 3 132 000 2 150 000 1 967 000 178 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
421 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace 3147379 sociální rehabilitace 964 000 707 000 707 000 63 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
422 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením 3320783 domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 860 000 2 875 000 2 454 000 221 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
423 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče EUNIKA 3398605 raná péče 695 000 504 000 475 000 43 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
424 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3422333 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 1 499 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
425 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 0 3 488 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
426 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Karviná 3713576 odborné sociální poradenství 1 453 000 1 188 000 747 000 68 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
427 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, noclehárna 3942701 noclehárny 2 512 000 1 144 000 961 000 87 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
428 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, terénní program 4136224 terénní programy 636 000 404 000 404 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
429 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 0 1 374 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
430 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace POHODA Karviná 4203571 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 708 000 1 520 000 1 195 000 108 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
431 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná noclehárna 4224635 noclehárny 2 061 000 1 453 000 1 150 000 104 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
432 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 653 000 4 618 000 4 618 000 416 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
433 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4382973 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 281 000 907 000 696 000 63 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
434 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba 4450032 odlehčovací služby 2 580 000 620 000 567 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
435 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 sociálně terapeutické dílny 3 203 000 1 992 000 1 635 000 148 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
436 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence 4534710 osobní asistence 1 887 000 778 000 628 000 57 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
437 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením 4734974 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 516 000 2 850 000 1 994 000 180 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
438 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 510 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
439 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, terénní program 4959896 terénní programy 0 730 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
440 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SALOME Bohumín, denní stacionář 5024458 denní stacionáře 3 974 000 2 140 000 2 140 000 193 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
441 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum 5278750 nízkoprahová denní centra 1 922 000 1 242 000 1 090 000 99 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
442 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, raná péče 5283141 raná péče 641 000 653 000 422 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
443 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, terénní program 5326488 terénní programy 810 000 508 000 467 000 43 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
444 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny 5406711 sociálně terapeutické dílny 2 372 000 1 710 000 1 413 000 128 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
445 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům 5423787 azylové domy 6 264 000 2 043 000 2 043 000 184 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
446 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 5482313 sociální rehabilitace 0 410 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
447 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče SALOME Bohumín 5586776 raná péče 855 000 530 000 530 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
448 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SILOE Ostrava, odlehčovací služby 5614569 odlehčovací služby 5 160 000 1 010 000 539 000 49 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
449 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 5724565 sociální rehabilitace 2 228 000 1 285 000 1 077 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
450 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství 5753309 odborné sociální poradenství 554 000 429 000 409 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
451 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5860050 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 030 000 1 980 000 1 895 000 171 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
452 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství 5875485 odborné sociální poradenství 831 000 533 000 511 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
453 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Havířov, oborné sociální poradenství 5881200 odborné sociální poradenství 969 000 770 000 668 000 61 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
454 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 2 469 000 1 657 000 1 141 000 103 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
455 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6107325 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 098 000 720 000 576 000 52 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
456 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KONTAKT Bohumín, terénní program 6143880 terénní programy 2 197 000 1 257 000 1 190 000 108 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
457 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 647 000 1 350 000 1 060 000 96 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
458 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy 6200763 noclehárny 902 000 451 000 413 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
459 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace LYDIE Český Těšín, denní stacionář 6283797 denní stacionáře 4 232 000 2 263 000 2 137 000 193 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
460 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KONTAKT Karviná 6309790 terénní programy 1 503 000 1 300 000 1 262 000 114 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
461 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Ostrava, pečovatelská služba 6314169 pečovatelská služba 2 949 000 710 000 640 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
462 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Třinec, odlehčovací služby 6475248 odlehčovací služby 429 000 160 000 160 000 14 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
463 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Ostrava, chráněné bydlení 6498762 chráněné bydlení 3 078 000 840 000 840 000 76 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
464 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 2 108 000 1 050 000 940 000 85 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
465 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 3 025 000 2 163 000 2 116 000 191 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
466 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Jablunkov, osobní asistence 6694270 osobní asistence 983 000 410 000 356 000 31 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
467 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení 6790253 chráněné bydlení 4 788 000 1 619 000 1 405 000 127 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
468 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace 7109698 sociální rehabilitace 1 385 000 791 000 523 000 48 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
469 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 chráněné bydlení 5 814 000 1 720 000 1 479 000 134 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
470 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra 7219229 intervenční centra 1 719 000 1 400 000 1 400 000 126 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
471 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Třinec, chráněné bydlení 7535215 chráněné bydlení 2 736 000 953 000 791 000 72 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
472 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SILOE Ostrava, centrum denních služeb 7672565 centra denních služeb 1 992 000 1 100 000 1 100 000 99 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
473 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 0 1 352 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
474 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením 8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 774 000 5 200 000 4 865 000 438 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
475 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna 8323743 noclehárny 1 675 000 1 205 000 947 000 86 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
476 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty 8324876 domy na půl cesty 2 282 000 1 700 000 1 636 000 148 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
477 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, sociální rehabilitace 8420462 sociální rehabilitace 4 409 000 1 803 000 1 741 000 157 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
478 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 3 071 000 2 147 000 2 080 000 188 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
479 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny 8571791 sociálně terapeutické dílny 2 017 000 1 313 000 1 268 000 115 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
480 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Jablunkov, odlehčovací služby 8581693 odlehčovací služby 429 000 175 000 153 000 14 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
481 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Třinec, osobní asistence 8729330 osobní asistence 983 000 375 000 375 000 34 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
482 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Poradna rané péče MATANA 8788535 raná péče 1 549 000 1 256 000 1 040 000 94 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
483 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 8809867 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 974 000 1 664 000 1 419 000 128 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
484 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy 8 700 000 4 662 000 3 448 000 311 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
485 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny 9115110 sociálně terapeutické dílny 0 850 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
486 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BENJAMÍN Krnov, denní stacionář 9243486 denní stacionáře 4 696 000 2 868 000 2 247 000 203 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
487 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná terénní program 9470693 terénní programy 925 000 705 000 659 000 60 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
488 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Třinec, sociální rehabilitace 9515602 sociální rehabilitace 869 000 586 000 556 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
489 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení 9674774 chráněné bydlení 4 104 000 1 000 000 756 000 69 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
490 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TABITA Český Těšín, odlehčovací služby 9697726 odlehčovací služby 679 000 145 000 145 000 12 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
491 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže 9698536 noclehárny 1 610 000 1 078 000 902 000 82 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
492 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář 9997343 denní stacionáře 7 328 000 4 025 000 4 020 000 362 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
493 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Horní Suchá 1023545 domovy pro seniory 12 780 000 3 635 000 2 329 000 210 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
494 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Karviná 2723929 domovy pro seniory 17 040 000 3 445 000 2 870 000 259 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
495 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Český Těšín 3690914 domovy pro seniory 12 780 000 3 375 000 2 592 000 234 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
496 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Sociální poradna a poradna pro pozůstalé Slezské Humanity, obecně prospěšné společnosti 8952608 odborné sociální poradenství 175 000 122 000 41 000 4 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
497 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, Orlová 9616345 domovy pro seniory 23 430 000 4 565 000 4 299 000 387 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
498 Slunce v dlani, o.p.s. 26877295 obecně prospěšná společnost osobní asistence 3512159 osobní asistence 8 175 000 2 000 000 1 491 000 135 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03578/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
499 Služby Dobrého Pastýře 66739373 církevní organizace azylový dům 3073645 azylové domy 4 524 000 930 000 930 000 84 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03156/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
500 Služby Dobrého Pastýře 66739373 církevní organizace sociální rehabilitace 4525093 sociální rehabilitace 1 136 000 200 000 171 000 16 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03156/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
501 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi 4625034 azylové domy 0 2 388 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
502 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 5270713 odborné sociální poradenství 291 000 80 000 80 000 8 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
503 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Denní stacionář 5502147 denní stacionáře 6 708 000 1 630 000 1 426 000 129 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
504 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Pečovatelská služba 6774354 pečovatelská služba 9 555 000 1 284 000 785 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
505 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Byt chráněného bydlení 7497274 chráněné bydlení 648 000 234 000 234 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
506 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 0 478 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
507 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Odlehčovací služba 8746674 odlehčovací služby 1 720 000 449 500 194 000 18 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
508 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Centrum denních služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením 8997193 centra denních služeb 1 213 000 390 000 198 000 18 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
509 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Asistenční služba 9628599 osobní asistence 3 066 000 820 000 820 000 74 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
510 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář 1180280 denní stacionáře 4 203 000 870 000 850 000 77 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
511 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1406016 odborné sociální poradenství 1 283 000 390 000 390 000 36 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
512 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 1676477 raná péče 374 000 110 000 110 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
513 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství pro seniory 3585560 odborné sociální poradenství 762 000 130 000 130 000 12 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
514 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Terénní programy 3645646 terénní programy 636 000 85 000 76 000 7 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
515 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 3721364 odborné sociální poradenství 1 523 000 460 000 460 000 42 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
516 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Denní a pobytové služby pro - Respitní péče 3982387 odlehčovací služby 9 460 000 1 550 000 1 293 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
517 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5218079 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 307 000 105 000 105 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
518 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Služby pro rodiny 5509869 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 367 000 235 000 235 000 22 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
519 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 6422385 nízkoprahová denní centra 2 046 000 720 000 720 000 65 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
520 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Centrum drogové pomoci 8008943 kontaktní centra 3 365 000 380 000 380 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
521 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Linka důvěry 8089658 telefonická krizová pomoc 564 000 250 000 250 000 23 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
522 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Odborné sociální poradenství 8199869 odborné sociální poradenství 349 000 75 000 75 000 6 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
523 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD" 9419566 odlehčovací služby 2 035 000 90 000 90 000 9 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
524 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Pečovatelská služba 9753468 pečovatelská služba 18 455 000 1 650 000 1 650 000 149 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03314/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
525 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Sociální asistence Orlová 1512162 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 377 000 270 000 270 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
526 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Kontaktní centrum 1898130 kontaktní centra 2 491 000 180 000 180 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
527 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2531906 odlehčovací služby 860 000 20 000 15 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
528 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Pečovatelská služba 3138317 pečovatelská služba 3 986 000 800 000 800 000 71 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
529 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Občanská poradna Orlová 6732664 odborné sociální poradenství 1 104 000 360 000 360 000 33 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
530 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Chráněné bydlení 7316487 chráněné bydlení 5 472 000 260 000 260 000 24 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
531 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Domovinka 7943636 denní stacionáře 1 916 000 30 000 30 000 3 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
532 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Terénní sociální práce 8102005 terénní programy 0 1 905 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
533 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1127458 domovy pro seniory 25 560 000 3 300 000 2 920 000 263 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
534 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro seniory 1839021 domovy pro seniory 22 152 000 3 200 000 2 587 000 233 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
535 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy se zvláštním režimem 5263370 domovy se zvláštním režimem 57 116 000 4 900 000 4 609 000 415 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
536 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace odlehčovací služby 7211474 odlehčovací služby 1 720 000 210 000 83 000 8 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
537 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace pečovatelská služba 7511732 pečovatelská služba 13 814 000 1 100 000 1 100 000 99 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
538 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace Jantar 9012556 denní stacionáře 1 703 000 542 000 542 000 49 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu"a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
539 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 00600954 příspěvková organizace domovy pro osoby se zdravotním postižením 9797734 domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 430 000 594 000 304 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
540 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost KLUB-KO 2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 020 000 946 000 636 000 58 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
541 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 3256866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 050 000 1 590 000 1 587 000 143 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
542 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 5344963 odborné sociální poradenství 1 511 000 942 000 775 000 70 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
543 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 9760673 terénní programy 2 255 000 1 192 000 1 159 000 105 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015
544 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 02474964 spolek Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava z.s. 2406866 centra denních služeb 1 862 000 826 000 260 000 24 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02831/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
545 Spolek Tulipán 70623589 spolek Poradna Spolku Tulipán 8057815 odborné sociální poradenství 485 000 160 000 91 000 9 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02967/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
546 Spolkový dům Mariany Berlové 26594731 spolek Dětské denní centrum Beruška 7454815 centra denních služeb 1 213 000 1 082 375 861 000 78 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02773/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
547 Statutární město Frýdek-Místek 00296643 obec nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kosťa 7676437 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 220 000 611 000 412 000 38 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03250/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
548 Statutární město Frýdek-Místek 00296643 obec nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Prostor 7694967 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 830 000 700 000 483 000 44 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03250/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
549 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odlehčovací služba 2398015 odlehčovací služby 4 300 000 500 000 500 000 45 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
550 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 2703738 pečovatelská služba 16 107 000 2 500 000 1 080 000 98 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
551 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba Slezská Ostrava 3297508 pečovatelská služba 5 733 000 353 000 353 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
552 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 4203117 pečovatelská služba 5 460 000 750 000 407 000 37 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
553 Statutární město Ostrava 00845451 obec Odborné sociální poradenství - Vstupní byty, Bohumínská 25, Ostrava-Muglinov 4818456 odborné sociální poradenství 692 000 205 000 205 000 19 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
554 Statutární město Ostrava 00845451 obec Zařízení denního pobytu pro seniory s nepřetržitým provozem 4861140 odlehčovací služby 6 020 000 700 000 114 000 11 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
555 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 6146782 pečovatelská služba 2 239 000 400 000 105 000 10 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
556 Statutární město Ostrava 00845451 obec Pečovatelská služba 7462625 pečovatelská služba 10 647 000 1 500 000 304 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
557 Statutární město Ostrava 00845451 obec Azylový dům pro rodiny s dětmi, Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov 7813933 azylové domy 7 696 000 521 000 521 000 47 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
558 Statutární město Ostrava 00845451 obec Nízkoprahové a poradenské centrum Ostrava - Kunčičky, Holvekova 204/44 8349954 odborné sociální poradenství 698 000 353 000 275 000 25 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
559 Statutární město Ostrava 00845451 obec odlehčovací pobytová služba 9985153 odlehčovací služby 6 020 000 894 000 558 000 51 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03455/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
560 Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. 01816675 obecně prospěšná společnost Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s. 4369453 denní stacionáře 4 541 000 1 620 000 1 620 000 146 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02829/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
561 Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava 75095017 spolek Středisko rané péče SPRP Ostrava 4287928 raná péče 3 845 000 2 502 000 2 502 000 226 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03313/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
562 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem 6969901 domovy se zvláštním režimem 13 608 000 2 800 000 2 649 000 239 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
563 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Domov pro seniory 7110344 domovy pro seniory 28 542 000 6 850 000 4 845 000 437 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
564 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Pečovatelská služba 7380363 pečovatelská služba 3 331 000 400 000 354 000 32 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
565 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 00847020 příspěvková organizace Odlehčovací služby 9826791 odlehčovací služby 860 000 48 000 48 000 5 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015
566 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Noclehárna 1614994 noclehárny 1 353 000 302 759 215 000 20 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
567 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Azylový dům 1671610 azylové domy 0 1 746 958 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
568 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Odlehčovací služba 2012478 odlehčovací služby 6 020 000 1 628 797 467 000 43 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
569 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Denní stacionář 3502677 denní stacionáře 3 406 000 1 519 610 1 226 000 111 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
570 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Pečovatelská služba 8930336 pečovatelská služba 6 398 000 469 210 442 000 40 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
571 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace SASRD Tunnel 2231574 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 400 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence". číslo smlouvy 03183/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
572 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel Vítkov 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 159 000 576 000 536 000 49 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03183/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
573 Škola života o.p.s. 01791664 obecně prospěšná společnost Škola života o.p.s. 2383738 denní stacionáře 2 168 000 880 000 686 000 62 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03014/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
574 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace 6472829 sociální rehabilitace 3 673 000 1 300 000 884 000 80 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03471/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
575 UnikaCentrum, z.ú. 25902148 ústav sociální rehabilitace 5721362 sociální rehabilitace 3 071 000 1 585 000 1 585 000 143 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03579/2015/SOC ze dne 23. 12. 2015
576 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Vila Vančurova o.p.s. 3834335 domovy pro seniory 17 040 000 2 058 000 2 058 000 186 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
577 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Odlehčovací služba 5569421 odlehčovací služby 860 000 328 000 116 000 11 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
578 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova 7847664 domovy se zvláštním režimem 3 888 000 1 163 000 616 000 56 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015
579 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Hrušov 1827220 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 233 000 1 787 000 1 777 000 160 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
580 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Terénní programy organizační jednotky Helpale 3687518 terénní programy 3 815 000 1 747 000 1 747 000 158 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
581 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Sociálně právní poradna 4221164 odborné sociální poradenství 1 976 000 1 332 000 1 332 000 120 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
582 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Pomocná ruka 4358396 terénní programy 2 370 000 1 123 000 1 123 000 102 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
583 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Zárubek 6857051 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 641 000 1 377 000 0 0 Ukončeno poskytování sociální služby. číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
584 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež-Komunitní centrum Liščina 8803706 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 3 233 000 1 726 000 1 716 000 155 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
585 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Hnízdo-Čiriklano Kher 9029716 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 356 000 2 124 000 2 062 000 186 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015
586 Židovská obec v Ostravě 00562602 církevní organizace ADP Tikvah při ŽO Ostrava 3267857 pečovatelská služba 3 604 000 752 480 180 000 17 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 02845/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015
587 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6064624 odlehčovací služby 1 826 000 175 000 167 000 16 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
588 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6626068 denní stacionáře 11 217 000 2 133 000 2 133 000 192 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
589 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 00847011 příspěvková organizace ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 9121957 chráněné bydlení 2 736 000 384 000 384 000 35 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015
Celkem   980 402 740 735 151 000 66 400 000    

Neposkytnutí účelové dotace

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017  v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům:

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
Celkem Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
1 Česká unie neslyšících 00675547 spolek CSS ČUN Ostrava SAS 1281600 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0 184 204 0 0 Sociální služba není součástí Krajské základní sítě sociálních služeb a nemá uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".
2 Česká unie neslyšících 00675547 spolek Tlumočnická služba ČUN 4358523 tlumočnické služby 0 151 198 0 0 Sociální služba není součástí Krajské základní sítě sociálních služeb a nemá uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".
3 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 0 605 500 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence".
4 MENS SANA, z. ú. 65469003 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace MENS SANA, o.p.s. 7876721 sociální rehabilitace 0 3 839 500 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence".
5 MENS SANA, z. ú. 65469003 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení MENS SANA, o.p.s. 8616711 podpora samostatného bydlení 0 2 687 400 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence".
6 Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 25910558 obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. 7703777 domovy pro seniory 0 2 577 000 0 0 Sociální služba není součástí Krajské základní sítě sociálních služeb a nemá uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".
7 SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 03041573 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 2847539 domovy se zvláštním režimem 0 1 020 000 0 0 Sociální služba není součástí Krajské základní sítě sociálních služeb a nemá uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".
8 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Kafárna a Klub Kafe Ostrava 4298794 sociální rehabilitace 0 2 575 000 0 0 Sociální služba je navržena k podpoře v programu "Podpora služeb sociální prevence".
9 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek TP SRNM Rýmařov 3129753 terénní programy 0 728 000 0 0 Sociální služba není součástí Krajské základní sítě sociálních služeb a nemá uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".
10 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek NZDM SRNM Rýmařov 9303971 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 753 000 0 0 Sociální služba není součástí Krajské základní sítě sociálních služeb a nemá uzavřenu "Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".
Celkem 15 120 802 0 0

Zvýšení závazného ukazatele v oblasti sociálních věcí

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům:

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč)  Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
1 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 44 272 000 19 653 000 18 790 000 1 692 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
2 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 6 429 000 3 500 000 3 436 000 310 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
3 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Karviná 6137009 odborné sociální poradenství 11 072 000 6 950 000 4 104 000 370 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
4 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 41 748 000 12 847 000 10 550 000 950 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
5 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 8488761 domovy se zvláštním režimem 15 552 000 3 600 000 3 600 000 324 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
6 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 48 114 000 12 108 000 9 873 000 889 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
7 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 24 282 000 6 072 000 4 376 000 394 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
8 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 59 500 000 14 250 000 13 099 000 1 179 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
9 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 9850701 domovy pro osoby se zdravotním postižením 24 885 000 4 750 000 4 163 000 375 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
10 Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 příspěvková organizace Domov Hortenzie 4573702 domovy pro seniory 37 914 000 8 200 000 8 200 000 738 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03539/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
11 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 9 600 000 2 652 000 1 628 000 147 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
12 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 3420735 chráněné bydlení 4 104 000 1 400 000 1 400 000 126 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
13 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 5792562 chráněné bydlení 3 420 000 1 864 800 1 584 000 143 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
14 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 7044692 domovy se zvláštním režimem 13 000 000 5 997 000 5 610 000 505 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
15 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9432347 chráněné bydlení 2 052 000 981 000 867 000 79 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
16 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9854026 chráněné bydlení 4 446 000 1 678 000 1 255 000 113 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
17 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace 5249411 domovy se zvláštním režimem 21 870 000 3 700 000 3 700 000 333 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
18 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou 7912551 chráněné bydlení 5 814 000 1 725 000 1 725 000 156 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
19 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 27 248 000 8 933 590 5 301 000 478 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
20 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 8 600 000 2 702 900 1 684 000 152 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
21 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 4 104 000 1 404 000 1 404 000 127 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
22 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Kopřivnice 2807221 chráněné bydlení 3 650 000 1 888 000 1 790 000 162 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
23 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Studénka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 774 000 4 304 000 4 304 000 388 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
24 Domov NaNovo, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice 6207222 chráněné bydlení 3 670 000 1 564 000 1 481 000 134 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
25 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 5 346 000 991 000 794 000 72 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
26 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 28 116 000 7 771 000 6 682 000 602 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
27 Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace 1559512 domovy pro seniory 25 560 000 4 576 000 4 318 000 389 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03519/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
28 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 20 412 000 5 050 000 2 836 000 256 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
29 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 5658374 chráněné bydlení 4 104 000 1 360 000 1 271 000 115 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
30 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 16 614 000 4 926 000 4 926 000 444 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
31 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 49 770 000 14 065 000 11 065 000 996 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
32 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 10 260 000 3 406 000 3 152 000 284 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
33 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Chráněné bydlení 6519577 chráněné bydlení 27 360 000 9 280 000 9 280 000 836 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
34 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 6795010 domovy pro osoby se zdravotním postižením 32 627 000 12 193 000 12 169 000 1 096 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
35 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Deštné, Jakartovice 7006603 domovy pro osoby se zdravotním postižením 27 650 000 9 165 900 7 422 000 668 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
36 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 15 889 000 8 400 000 5 590 000 504 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
37 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 7754292 domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 430 000 2 730 000 1 361 000 123 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
38 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 55 853 000 15 120 000 13 291 000 1 197 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
39 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 9490817 chráněné bydlení 17 100 000 5 450 000 5 425 000 489 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
40 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 54 496 000 15 900 000 12 407 000 1 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
41 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 26 412 000 8 500 000 6 851 000 617 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
42 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo Chráněné bydlení 7164864 chráněné bydlení 10 563 000 6 877 000 5 089 000 459 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
43 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo DOZP 9580280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 35 945 000 17 666 000 15 871 000 1 429 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
44 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 51 429 000 19 521 000 17 263 000 1 554 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
45 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 9081749 chráněné bydlení 8 892 000 3 689 000 2 758 000 249 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
46 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 5852477 domovy pro osoby se zdravotním postižením 42 028 000 15 500 000 15 148 000 1 364 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
47 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Moravice 9007540 chráněné bydlení 4 104 000 1 280 000 1 280 000 115 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV. číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem 326 141 190 280 173 000 25 239 000

Zvýšení závazného ukazatele v oblasti zdravotnictví

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům:

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
1 Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 28 560 000 7 320 000 3 343 000 301 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03561/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
2 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 00534242 příspěvková organizace A/SS 1557033 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 996 000 1 928 291 1 143 000 103 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03566/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
3 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 00844641 příspěvková organizace Lůžka sociální péče 5175709 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 11 900 000 1 900 000 1 351 000 122 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" číslo smlouvy 03564/2014/ZDR ze dne 30. 12. 2014
Celkem 11 148 291 5 837 000 526 000
frame-scrollup