Zpráva

Výsledky dotačního řízení Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 MSK – 2. výzva

Poskytnutí dotací

Pořadí Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu 1. hodnotitel (počet bodů) 2. hodnotitel (počet bodů) Celkem body (průměr) Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Výše poskytnuté neinvestiční dotace (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do
1. Ostravská univerzita veřejná vysoká škola 61988987 Dvořákova 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava, 701 03 Příprava projektu na vývoj léčebného přípravku na základě NK buněk určeného pro léčbu hematologických nádorových onemocnění 50 50 50 484 660 15% 73 660 85% 411 000 1.1.2017 - 31.8.2018
2. Ostravská univerzita veřejná vysoká škola 61988987 Dvořákova 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava, 701 03 Vývoj pokročilých endoluminálních technologií v léčbě extrémní obezity 50 50 50 562 300 15% 84 400 85% 477 900 1.1.2017 - 30.11.2018
3. Ostravská univerzita veřejná vysoká škola 61988987 Dvořákova 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava, 701 03 Příprava projektu do výzvy OP VVV Předaplikační výzkum (Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku) 50 47 48,5 411 760 15% 62 760 85% 349 000 1.1.2017 - 31.12.2017
4. Ostravská univerzita veřejná vysoká škola 61988987 Dvořákova 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava, 701 03 Podpora dlouhodobé mezisektorové spolupráce v oblasti medicíny katastrof 40 42 41 586 600 15% 88 000 85% 498 600 1.1.2017 - 30.11.2018
5. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 33 Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových materiálů a technologií s využitím metod modelování 42 35 38,5 545 412 15% 81 812 85% 463 600 1.5.2017 - 31.10.2017
6. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 33 Inovativní a aditivní technologie výroby - nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 40 37 38,5 587 820 15% 88 320 85% 499 500 1.1.2017 - 30.11.2017
7. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 33 Chytrý systém pro řízení energie měst 47 27 37 546 772 15% 82 072 85% 464 700 1.4.2017 - 30.9.2017
8. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Studentská 1768, Ostrava-Poruba, 708 00 Účinky bezvýlomových trhacích prací na napěťové pole 35 34 34,5 557 668 15% 83 668 85% 474 000 1.5.2017 - 30.9.2017
9. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 33 Výzkum pokročilých stavebních technologií s potenciálem zvýšení kvality života v ostravské aglomeraci, které jsou založeny na netradiční aplikaci druhotných surovin 35 29 32 402 000 15% 60 300 85% 341 700 1.4.2017 - 30.6.2017
10. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 33 Predikce poškození konstrukčních materiálů 32 30 31 234 000 15% 35 100 85% 198 900 3.4.2017 - 31.8.2017
Celkem 4 178 900

Neposkytnutí dotací

Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Výše poskytnuté neinvestiční dotace (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do Důvod vyřazení
Ostravská univerzita veřejná vysoká škola 61988987 Dvořákova 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava, 701 03 Podpora přípravy projektu Předaplikačního výzkumu OP VVV 202 400 15% 30 600 85% 171 800 1.1.2017 - 31.12.2017 Odstoupení žadatele od realizace projektu
frame-scrollup