Zpráva

Výsledky dotačního řízení programu Podpora podnikání

Schválené žádosti DT1

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČ žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady Výše dotace celkem Procentuální podíl Bodové hodnocení - Hodnotitel 1 Bodové hodnocení - Hodnotitel 2 Celkový počet bodů (průměr)
7 Národní dřevařský klastr, z.s. Zapsaný spolek 27003949 Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru pro NDK 185 000 Kč 148 000 Kč 80,00% 28 28 28
11 Bezpečnostně technologický klastr, z.s. Zapsaný spolek 22873643 Dokumentace projektového záměru pro BTKlastr 225 000 Kč 180 000 Kč 80,00% 24 26 25
4 Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. Zapsaný spolek 27041867 COBOTY - vývoj periferií 310 500 Kč 248 400 Kč 80,00% 23 24 23,5
6 HUPL CZ, s.r.o. Společnost s ručením omezeným 28602706 Optimalizace toku energií mezi vysokokapacitními energetickým úložištěm napájené solárními články a distribuční sítí 305 808 Kč 244 500 Kč 79,95% 30 17 23,5
8 Národní energetický klastr, z.s. Zapsaný spolek 26580845 Zpracování dokumentace projektového záměru pro Národní energetický klastr 185 000 Kč 148 000 Kč 80,00% 23 21 22
12 Národní strojírenský klastr, z.s. Zapsaný spolek 26629437 Zvýšení efektivity čerpacích procesů 226 800 Kč 171 800 Kč 75,75% 14 26 20
9 Národní stavební klastr, z.s. Zapsaný spolek 06252745 Dokumentace projektového záměru - Nsklastr 180 000 Kč 144 000 Kč 80,00% 8 21 14,5
1 618 108 Kč 1 284 700 Kč

Schválené žádosti DT2

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČ žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady Výše dotace celkem Výše investiční dotace Výše neivestiční dotace Procentuální podíl Celkové pořadí dle Hodnotící komise
13 Elite Timber Construction s.r.o. Společnost s ručením omezeným 03815749 Výstavba prototypu MIRDESIGN 400 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 300 000 Kč 75,00% 1.
1 Tike, s.r.o. Společnost s ručením omezeným 06001963 Rozvoj projektu cyklostanu Tike 333 300 Kč 299 900 Kč 0 Kč 299 900 Kč 89,98% 2. - 3.
10 RenderWaves s.r.o. Společnost s ručením omezeným 05684579 Interaktivní demonstrace 3D modelu poháněna interním software (Quine Engine) 453 000 Kč 300 000 Kč 167 000 Kč 133 000 Kč 66,23% 2. - 3.
3 ACRIOS Systems s.r.o. Společnost s ručením omezeným 05082251 Wireless M-Bus/LoRaWan převodník (Wireless Mbus to LoRaWan converter) 333 100 Kč 299 800 Kč 0 Kč 299 800 Kč 90,00% 4.
2 BelleMED Innovations, s.r.o. Společnost s ručením omezeným 06162479 Inovativní zdravotnický prostředek pro zpracování tukové tkáně 333 000 Kč 299 600 Kč 118 100 Kč 181 500 Kč 89,97% 5.
1 852 400 Kč 1 499 300 Kč

Náhradní žádosti

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČ žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady Výše dotace celkem Výše investiční dotace Výše neivestiční dotace Procentuální podíl Celkové pořadí dle Hodnotící komise
5 MyAppIn, s.r.o. Společnost s ručením omezeným 04984871 ApuTime 650 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 300 000 Kč 46,15% 6.
650 000 Kč 300 000 Kč
frame-scrollup