Zpráva

Výsledky dotačního řízení programu Podpora vědy a výzkumu

Schválené žádosti

Pořadové číslo Název žadatele Právní forma žadatele IČ žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady Výše dotace celkem Procentuální podíl
1 Slezská univerzita v Opavě Veřejná vysoká škola 47813059 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě 2 221 380 Kč 1 999 200 Kč 90,00%
2 Ostravská univerzita Veřejná vysoká škola 61988987 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě 4 471 200 Kč 3 999 600 Kč 89,45%
3 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Veřejná vysoká škola 61989100 Podpora talentovaných studentů doktorského studia na VŠB-TUO 10 000 000 Kč 9 000 000 Kč 90,00%
16 692 580 Kč 14 998 800 Kč
frame-scrollup