Zpráva

Výsledky dotačního řízení Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016

Č. žádosti Kód dot. titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
01/16 NM 3/16 SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH 00196797 spolek Kulturně-vzdělávací a výchovné aktivity - 225 000 34,67 78 000 neinvestiční 22
02/16 NM 2/16 Městský dům kultury Karviná 00320463 příspěvková organizace Prolínání kultur 2016 - festival národnostních menšin - 192 300 41,60 80 000 neinvestiční 22
05/16 NM 3/16 Řecká obec Karviná 65890779 spolek Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2016 - 210 700 37,97 80 000 neinvestiční 22
06/16 NM 1/16 Kongres Poláků v České republice 00535613 spolek Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2016 - 393 800 20,31 80 000 neinvestiční 22
07/16 NM 1/16 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 00442771 spolek Kalendarz Śląski 2017 - 190 000 42,11 80 000 neinvestiční 22
08/16 NM 2/16 Kongres Poláků v České republice 00535613 spolek Takoví jsme/Tacy jesteśmy. Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2016. de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 493 800 16,20 80 000 neinvestiční 22
09/16 NM 2/16 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Havířově - Bludovicích 69624054 spolek "Dożynki Śląskie" - 190 000 42,11 80 000 neinvestiční 22
10/16 NM 2/16 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Mostech u Jablunkova 70632626 spolek 38. MEZINÁRODNÍ PŘEDHLÍDKA LIDOVÝCH KAPEL A FOLKLORNÍCH SOUBORŮ - 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 22
12/16 NM 3/16 Obec Slovákov v Karvinej 60784539 spolek Podpora činnosti - 104 700 69,91 73 200 neinvestiční 22
13/16 NM 3/16 Sdružení přátel polské knihy, z.s. 69624186 spolek S knihou na cestách 2016 - 234 000 17,09 40 000 neinvestiční 22
17/16 NM 1/16 Ducatus Teschinensis o. s. 27059979 spolek Těšín - Město mnoha jazyků a kultur - 669 000 11,96 80 000 neinvestiční 22
03/16 NM 2/16 Město Třinec 00297313 obec Přehlídka národnostních menšin v Třinci - 120 100 66,61 80 000 neinvestiční 21
04/16 NM 2/16 ŘECKÁ OBEC KRNOV-MĚSTO 70928525 spolek Řecké dny Krnov 2016 - 172 000 45,93 79 000 neinvestiční 21
20/16 NM 3/16 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Nýdku 70924392 spolek Teatr i poezja w Nydku - Divadlo a poezie v Nýdku. - 43 000 69,77 30 000 neinvestiční 21
11/16 NM 3/16 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Všichni máme šanci - 94 580 50,96 48 200 neinvestiční 20
15/16 NM 2/16 Sdružení polské mládeže v České republice 41030435 spolek Dny studentské kultury 2016 - 87 000 45,98 40 000 neinvestiční 20
18/16 NM 3/16 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Slova nejsou důležitá - multikulturní a integrační výchovně-vzdělávací aktivity v Chaloupce 2016 - 120 000 58,33 70 000 neinvestiční 20
19/16 NM 3/16 Sdružení polské mládeže v České republice 41030435 spolek MŁODE ZAOLZIE (Mladé Zaolzí) - 51 000 58,82 30 000 neinvestiční 20
21/16 NM 3/16 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Kulturní aktivity SRNM Rýmařov - 92 300 69,34 64 000 neinvestiční 20
16/16 NM 3/16 Centrum inkluze o.p.s. 29461545 obecně prospěšná společnost Jinakost je fajn! - 106 492 68,17 72 600 neinvestiční 18
14/16 NM 2/16 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě 70911983 spolek "GRÓM 2016" de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 550 000 14,55 80 000 neinvestiční 13
Celkem 1 425 000
frame-scrollup