Zpráva

Výsledky dotačního řízení Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017

Poskytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
20/17 NM 1/17 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 00442771 spolek Publikace "Kalendarz Śląski 2018" - 175 000 45,71 80 000 neinvestiční 21
21/17 NM 1/17 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 00442771 spolek Publikace „PZKO – 70 lat na straży dziedzictwa kulturowego Polaków w RC” - 186 000 43,01 80 000 neinvestiční 21
25/17 NM 3/17 Sdružení přátel polské knihy, z.s. 69624186 spolek S knihou na cestách 2017 - 230 000 17,39 40 000 neinvestiční 21
26/17 NM 1/17 Sdružení přátel polské knihy, z.s. 69624186 spolek Wiesław Adam Berger - knižní publikace - 90 000 27,78 25 000 neinvestiční 21
03/17 NM 3/17 Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s., Pobočný spolek Ostrava 05735751 spolek Kulturně-vzdělávací a výchovné aktivity - 266 000 29,70 79 000 neinvestiční 20
04/17 NM 2/17 Městský dům kultury Karviná 00320463 příspěvková organizace Prolínání kultur 2017 - festival národnostních menšin - 219 500 36,45 80 000 neinvestiční 20
24/17 NM 2/17 Město Třinec 00297313 obec Přehlídka národnostních menšin v Třinci - 130 000 61,54 80 000 neinvestiční 20
32/17 NM 1/17 Ducatus Teschinensis o. s. 27059979 spolek Folklórní fenomén z Těšínska - Anna Chybidziurová - 496 000 16,13 80 000 neinvestiční 20
05/17 NM 2/17 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě z.s. 70911983 spolek "Máj nad Olzou" - 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 19
06/17 NM 3/17 Obec Slovákov v Karvinej 60784539 spolek Podpora činnosti - 98 900 69,87 69 100 neinvestiční 19
07/17 NM 2/17 ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z. s. - Řecká obec Krnov - Město, pobočny spolek 70928525 spolek Řecké dny Krnov 2017 - 196 000 40,31 79 000 neinvestiční 19
10/17 NM 2/17 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Mostech u Jablunkova z.s. 70632626 spolek 39. MEZINÁRODNÍ PŘEDHLÍDKA LIDOVÝCH KAPEL A FOLKLORNÍCH SOUBORŮ de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 19
19/17 NM 3/17 ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z. s. - Řecká obec Karviná, pobočny spolek 65890779 spolek Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2017 - 213 985 37,39 80 000 neinvestiční 19
22/17 NM 1/17 Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s. 68334796 spolek Publikace „70 lat w służbie polskości, miastu i regionowi” - 130 000 61,54 80 000 neinvestiční 19
13/17 NM 3/17 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Všichni máme šanci - 154 048 51,74 79 700 neinvestiční 18
27/17 NM 1/17 Kongres Poláků v České republice, z.s. 00535613 spolek Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2017 - 393 800 20,31 80 000 neinvestiční 18
28/17 NM 2/17 Kongres Poláků v České republice, z.s. 00535613 spolek Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2017. - 493 800 16,20 80 000 neinvestiční 18
29/17 NM 2/17 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Havířově - Bludovicích z. s. 69624054 spolek "Dożynki Śląskie" - 126 100 63,44 80 000 neinvestiční 18
08/17 NM 2/17 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. 41030435 spolek Dny studentské kultury 2017 - 91 500 32,79 30 000 neinvestiční 18
18/17 NM 2/17 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Třanovicích z.s. 70305382 spolek "Třanovické dožinky - Trzanowski dożynki" - 100 000 70,00 70 000 neinvestiční 18
15/17 NM 2/17 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Romfest Rýmařov 2. ročník - 104 400 65,33 68 200 neinvestiční 17
Celkem 1 500 000

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací

Poř.č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 31/17 NM 3/17 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Střítěži z.s. 19015372 spolek Koncert 70-lat PZKO - 41 500 69,88 29 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 09/17 NM 3/17 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. 41030435 spolek MŁODE ZAOLZIE - Mladé Zaolzí - 153 000 26,14 40 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 11/17 NM 2/17 Folklórní Klub Fogáš z.s. 22905707 spolek Den česko - slovenské vzájemnosti - 296 500 26,98 80 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 14/17 NM 3/17 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Čirlatuňipen = minulost - 31 500 69,84 22 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
5. 16/17 NM 3/17 Centrum inkluze o.p.s. 29461545 obecně prospěšná společnost Jinakost je fajn 2 - 116 092 68,57 79 600 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6. 30/17 NM 3/17 ZAOLZIE POTRAFI, z.s. 03605523 spolek Talk show - 6. řada setkání s 4 osobnostmi z polské menšiny pocházející z MS kraje - 84 000 52,38 44 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
7. 12/17 NM 3/17 Slovenský klub, z.s. 04573129 spolek Dny slovenské kultury - 90 000 70,00 63 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8. 17/17 NM 3/17 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. 26678497 spolek Slova nejsou důležitá - multikulturní a integrační výchovně-vzdělávací aktivity v Chaloupce 2017 - 125 000 56,00 70 000 neinvestiční 13 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
9. 23/17 NM 2/17 Město Jablunkov 00296759 obec TUSTELA - Člověk, který ví, odkud přichází, zná cestu, kam má směřovat… - 50 000 70,00 35 000 neinvestiční 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.

Neposkytnutí účelových dotací

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Důvod neposkytnutí dotace
01/17 NM 2/17 "Svaz Vietnamců v České republice", o.s. 70942731 spolek "Vietnamský nový rok - Lunární rok" 200 000 40,00 80 000 neinvestiční Porušení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením (pouze sepnutá kancelářskou sponkou).
02/17 NM 2/17 "Svaz Vietnamců v České republice" o. s. 70942731 spolek Den dětí - Trung Thu 155 000 38,71 60 000 neinvestiční Porušení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením (pouze sepnutá kancelářskou sponkou).
33/17 NM 2/17 Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy z.s. 69206414 spolek 18. Karvinský Romský festival 2017 440 800 34,03 150 000 neinvestiční Porušení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením a zárověň byla překročena stanovená max. výše dotace 80.000 Kč
frame-scrollup