Zpráva

Výsledky dotačního řízení Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/673 rozhodlo o poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 1, o poskytnutí dotací náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 a neposkytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 3 v rámci vyhlášeného dotačního programu Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018.

Schválené dotace

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
1/18 NM 2/18 Górole-Folklorní soubor, spolek 64121038 spolek 40. MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA LIDOVÝCH KAPEL A FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 22
2/18 NM 2/18 Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. 05100569 spolek Den Dětí - Trung Thu - 200 000 40,00 80 000 neinvestiční 22
8/18 NM 3/18 ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z. s. - Řecká obec Karviná, pobočny spolek 65890779 pobočný spolek Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2018 - 198 934 40,21 80 000 neinvestiční 22
13/18 NM 2/18 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Havířově - Bludovicích z. s. 69624054 spolek "Dożynki Śląskie" - 127 000 62,99 80 000 neinvestiční 22
17/18 NM 2/18 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. 41030435 spolek Młode Zaolzie - Mladé Zaolzí - 80 000 50,00 40 000 neinvestiční 22
3/18 NM 3/18 Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. 05100569 spolek Vietnamský nový rok - Lunární rok - 250 000 32,00 80 000 neinvestiční 20
16/18 NM 3/18 Sdružení přátel polské knihy z.s. 69624186 spolek S knihou na cestách 2018 - 235 000 17,87 42 000 neinvestiční 20
30/18 NM 3/18 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Všichni máme šanci - 235 748 33,81 79 700 neinvestiční 20
9/18 NM 2/18 Asociace řeckých obcí v České republice, z.s. 65349334 spolek Oslavy 70. výročí příchodu prvních řeků do České republiky - 1 457 300 5,49 80 000 neinvestiční 19
14/18 NM 1/18 Ducatus Teschinensis o. s. 27059979 spolek Śpiywo Anna Chybidziurowa i jeji sómsiedzi - 456 000 17,54 80 000 neinvestiční 19
15/18 NM 3/18 Ducatus Teschinensis o. s. 27059979 spolek Československá a polská architektura na těšínském Slezsku - 329 000 24,32 80 000 neinvestiční 19
22/18 NM 1/18 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 00442771 spolek Publikace "Kalendarz Śląski 2019" - 175 000 45,71 80 000 neinvestiční 19
4/18 NM 3/18 ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z. s. - Řecká obec Krnov - Město, pobočny spolek 70928525 pobočný spolek Oslavy a připomenutí historických událostí spojených s řeckou menšinou - 100 000 40,00 40 000 neinvestiční 18
10/18 NM 2/18 Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy z.s. 69206414 spolek Mezinárodní den Romů - 109 000 69,72 76 000 neinvestiční 18
23/18 NM 3/18 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 00442771 spolek MELPOMENY 2018 - 200 000 40,00 80 000 neinvestiční 18
28/18 NM 3/18 Zaolzie Potrafi, z.s. 3605523 spolek Dvojjazyčná knižní publikace Poláci a Češi - jací jsme… Boření stereotypů (pracovní název), min. 200 str. - 205 000 39,02 80 000 neinvestiční 18
5/18 NM 2/18 Kongres Poláků v České republice, z.s. 00535613 spolek Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2018 - 425 800 18,79 80 000 neinvestiční 17
11/18 NM 3/18 Obec Slovákov v Karvinej 60784539 pobočný spolek Podpora činnosti - 99 000 69,90 69 200 neinvestiční 17
25/18 NM 2/18 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Třinci - Dolní Lištné, z.s. 70632553 spolek Přehlídka lidových kapel a souborů z Trojmezí - XII. Ročník - 45 000 66,67 30 000 neinvestiční 17
26/18 NM 2/18 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní právnická osoba Ukrajinský festival 2018 - 132 000 50,76 67 000 neinvestiční 17
33/18 NM 2/18 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Romfest Rýmařov 3. ročník - 108 600 69,98 76 000 neinvestiční 17
6/18 NM 2/17 Kongres Poláků v České republice, z.s. 00535613 spolek Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2018 - 393 000 20,36 80 000 neinvestiční 16
24/18 NM 2/18 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Bystřici z.s. 48772283 spolek Bystrzycki / Bystřický ZLOT 2018 - 101 500 78,82 80 000 neinvestiční 16
7/18 NM 3/18 Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s., Pobočný spolek Ostrava 05735751 pobočný spolek Kulturně-vzdělávací a výchovné aktivity - 268 000 29,48 10 100 neinvestiční 15
Celkem 1 650 000

Náhradní dotace

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018

Poř.č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 12/18 NM 3/18 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. 41030435 spolek Jazykové tábory 2018 - 135 000 14,81 20 000 neinvestiční 15 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 27/18 NM 3/18 Centrum inkluze o.p.s. 29461545 obecně prospěšná společnost Jinakost je fajn 2 - 116 092 68,57 79 600 neinvestiční 15 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 32/18 NM 1/18 EDUCA TV o.p.s 28658957 obecně prospěšná společnost Morava a Slezsko, Ostrava hranica. - 110 000 70,00 77 000 neinvestiční 13 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 20/18 NM 2/18 Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Třanovicích z.s. 70305382 spolek "Třanovické dožinky - Trzanowski dożynki" - 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.

Neschválené dotace

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Důvod neposkytnutí dotace
18/18 NM 3/18 Místní skupina Polského kulturně osvětového svazu ve Vendryni 70921598 spolek "Gimnaści" podpora a rozvoj gymnastického soubou 50 000 70,00 35 000 neinvestiční Vyřazeno. K žádosti nedoloženy příslušné doklady (prosté kopie dokladů o právní subjektivitě, prosté kopie dokladů o přidělení IČ, doklady o volbě či jmenování statutárního zástupce, doklady prokazující výkon činnosti ve prospěch příslušníků NM)
19/18 NM 2/18 Místní skupina Polského kulturně osvětového svazu ve Vendryni 70921598 spolek "Damska toaleta" - divadelní představení 86 000 70,00 60 200 neinvestiční Vyřazeno. K žádosti nedoloženy příslušné doklady (prosté kopie dokladů o právní subjektivitě, prosté kopie dokladů o přidělení IČ, doklady o volbě či jmenování statutárního zástupce, doklady prokazující výkon činnosti ve prospěch příslušníků NM)
21/18 NM 3/18 Obec Dolní Lomná 00535966 obec Dopravní tabule dvojjazyčné nápisy 100 000 70,00 70 000 investiční Vyřazeno. Vymezení okruhu příjemců - dotaci nelze posktynout městům obcím a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím
29/18 NM 3/18 Zaolzie Potrafi, z.s. 3605523 spolek Filmový dokument Mýty a (polo)pravdy o Polácích a Češích (cca 70 min.) 210 000 38,10 80 000 neinvestiční Vyřazeno. V nákladovém rozpočstu obsaženy neuznatelné náklady (nákup výpočetní techniky)
31/18 NM 3/18 SANCTUS ALBERTUS z.s. 26546302 spolek Celoroční činnost dětské a mládežnické farní scholy 65 000 66,15 43 000 neinvestiční Vyřazeno. Projekt nesplňuje priority dotačního programu.
34/18 NM 3/18 Nerudný Fest.cz, o.s. 26578824 spolek Mladí Ladí Dětem 55 900 48,30 27 000 neinvestiční Vyřazeno. Porušení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením.
frame-scrollup