Zpráva

Výsledky dotačního řízení Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Schválená výše dotace (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 968 900   číslo smlouvy 02822/2015/SOC ze dne 21. 10. 2015
2 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Dům pro matky s dětmi 1100631 azylové domy 4 698 982   číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK č. 18/1867 ze dne 25. 2. 2016
3 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Azylový dům pro muže 1201512 azylové domy 2 986 168   číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK č. 18/1867 ze dne 25. 2. 2016
4 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 1268368 azylové domy 1 752 200   číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK č. 18/1867 ze dne 25. 2. 2016
5 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 561 600   číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK č. 18/1867 ze dne 25. 2. 2016
6 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 na základě vyhodnocení žádosti a výpočtu nevznikl nárok na podporu  
7 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 124 500   číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK č. 18/1867 ze dne 25. 2. 2016
8 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Dům pro ženy a matky s dětmi 9479139 azylové domy 2 405 700   číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK č. 18/1867 ze dne 25. 2. 2016
9 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum 3285774 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0 žádost vyřazena pro nesplnění podmínek dotačního programu  
10 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum 9533187 sociálně terapeutické dílny 182 250   číslo smlouvy 02833/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
11 Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek-Místek 6999964 domy na půl cesty 383 400   číslo smlouvy 03307/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015
12 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 239 400   číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
13 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 796 500   číslo smlouvy 03145/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
14 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Azylový dům pro matky 5496529 azylové domy 901 600   číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
15 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Dům na půl cesty 5987670 domy na půl cesty 581 800   číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
16 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace sociálně terapeutické dílny 1422993 sociálně terapeutické dílny 1 164 700   číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
17 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty 5068586 domy na půl cesty 2 332 000   číslo smlouvy 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
18 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Centrum pracovní činnosti 3759291 sociálně terapeutické dílny 1 848 150   číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
19 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení 5158830 podpora samostatného bydlení 272 700   číslo smlouvy 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
20 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Na hraně 9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 394 900   číslo smlouvy 03272/2015/SOC ze dne 29. 11. 2015
21 EUROTOPIA.CZ, o.p.s./td> 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 56 000   číslo smlouvy 03311/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
22 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 357 400   číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
23 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 954 502   číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2016
24 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům blahoslavené Matky Terezy - azylový dům 2810272 azylové domy 3 287 600   číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK č. 18/1867 ze dne 25. 2. 2016
25 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 1 012 500   číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 30. 11. 2015
26 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko sv. Lucie - startovací byty 9046599 sociální rehabilitace 640 000   číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 30. 11. 2015
27 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Byt pro matky v tísni 2845276 azylové domy 69 200   číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015
28 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava - Sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 748 700   číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
29 Krystal Help z.ú. 26598086 spolek Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 148 600   číslo smlouvy 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015
30 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 267 600   číslo smlouvy 02881/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015
31 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost sociální rehabilitace MENS SANA, o.p.s. 7876721 sociální rehabilitace 1 950 600   číslo smlouvy 02968/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
32 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení MENS SANA, o.p.s. 8616711 podpora samostatného bydlení 1 551 450   číslo smlouvy 02968/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015
33 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec NZDM Klub Kryt 3504866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 757 100   číslo smlouvy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
34 AVE, z.s. 65468431 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP 2825803 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 317 100   číslo smlouvy 02756/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015
35 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 86 800   číslo smlouvy 03007/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015
36 PRAPOS 27011283 spolek Podpora samostatného bydlení 6332017 podpora samostatného bydlení 0 žádost vyřazena pro nesplnění podmínek dotačního programu  
37 PRAPOS 27011283 spolek  KROKY 8014263 sociálně terapeutické dílny 815 550   číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015
38 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 823 518   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
39 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra 514 200   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
40 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení 2823001 podpora samostatného bydlení 0 na základě vyhodnocení žádosti a výpočtu nevznikl nárok na podporu  
41 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, azylový dům 2962056 azylové domy 3 649 900   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
42 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3422333 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 170 900   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
43 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 1 778 834   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
44 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 796 100   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
45 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov pro oblast Krnov 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 na základě vyhodnocení žádosti a výpočtu nevznikl nárok na podporu  
46 SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov pro oblast Město Albrechtice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0
47 SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov pro oblast Rýmařov a Osoblaha sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0
48 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 312 700   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
49 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ASISTENCE Krnov, Rýmařov pro oblast Rýmařov a Osoblaha 5423787 aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 802 200   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
50 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 824 900   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
51 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 782 000   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
52 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 0 na základě vyhodnocení žádosti a výpočtu nevznikl nárok na podporu  
53 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 879 800   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
54 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 0 na základě vyhodnocení žádosti a výpočtu nevznikl nárok na podporu  
55 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi 4625034 azylové domy 2 309 500   číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
56 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 291 250   číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2015
57 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Kafárna a Klub Kafe Ostrava 4298794 sociální rehabilitace 1 500 900   číslo smlouvy 03170/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015
58 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 558 000   číslo smlouvy 03183/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015
Součet 53 610 854
60 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Sociální rehabilitace Vítkov* 2185596 sociální rehabilitace 351 800   číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
61 JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Jinak* 2025647 sociálně terapeutické dílny 0 na základě vyhodnocení žádosti a výpočtu nevznikl nárok na podporu  
62 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny* 9115110 sociálně terapeutické dílny 210 000   číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 3. 2016
Součet 561 800

*služba, jejíž potřebnost vychází z plánování kraje či obce, ale její udržitelnost na rok 2016 nebyla deklarována na základě Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 žadatelům dotčeným případným uzavřením či neuzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby A B Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Schválená výše dotace,v případě neuzavření,Dodatkuč.1,(v Kč)* Schválená výše dotace,v případě uzavření,Dodatku č.1,(v Kč) **
1 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava 5587445 sociální rehabilitace 684 968 1 034 516 číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015
2 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 1989131 sociální rehabilitace 134 348 262 770 číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK č. 18/1867 ze dne 25. 2. 2016
3 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 2004679 nízkoprahová denní centra 265 650 514 886 číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného na základě usnesení ZK č. 18/1867 ze dne 25. 2. 2016
4 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Sociální rehabilitace 4007706 sociální rehabilitace 266 136 791 328 číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015
5 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava-sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 185 068 468 610 číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015
Součet 1 536 170 3 072 110

* Výše dotace uvedená ve sloupci A bude poskytnuta za podmínky neuzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji č. 01834/2012/SOC uzavřené se statutárním městem Opava

** Výše dotace uvedená ve sloupci B bude poskytnuta za podmínky uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji č. 01834/2012/SOC uzavřené se statutárním městem Opava

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
1 Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj 03632661 spolek Poradna pro pečující a pozůstalé strom života 8033161 odborné sociální poradenství 0 žádost vyřazena pro nesplnění podmínek dotačního programu
2 Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj 03632662 spolek Terénní odlehčovací služby Strom života 4397935 odlehčovací služby 0 žádost vyřazena pro nesplnění podmínek dotačního programu
3 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Sociálně terapeutická dílna "Buřinka" 9122767 sociálně terapeutické dílny 0 na základě vyhodnocení žádosti a výpočtu nevznikl nárok na podporu
Součet 0
frame-scrollup