Zpráva

Výsledky dotačního řízení v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

Poskytnutí dotací - DT1

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/177 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ uvedeným žadatelům:

Poř.číslo Evidenční číslo projektu Žadatel Právní forma Počet obyvatel/u DSO počet obcí ve svazku Název projektu Celkem bodů Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na CUN (%) Požadovaná dotace (Kč) Časová použitelnost dotace do De minimis
1 RRC/02/2017/DT1/32 Jablunkov město 5728 00296759 Rekonstrukce objektu č. p. 1 Jablunkov 23 666 600 74,99% 499 900 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
2 RRC/02/2017/DT1/24 Litultovice městys 768 00300381 Zpracování dokumentace projektu "Požární zbrojnice a centrum krizového řízení obce - Litultovice" 23 423 000 74,99% 317 200 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
3 RRC/02/2017/DT1/19 Třebom obec 227 00635481 Poldr v obci Třebom 23 680 000 73,53% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
4 RRC/02/2017/DT1/21 Dolní Lomná obec 869 00535966 Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ v Dolní Lomné 22 200 000 75,00% 150 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
5 RRC/02/2017/DT1/26 Řepiště obec 1714 00577031 Stavební úpravy ZŠ Řepiště - PD 22 680 000 73,53% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
6 RRC/02/2017/DT1/28 Krásná obec 657 00577022 Zhotovení PD k záměru - Vybudování chodníku v části obce Krásná 22 875 000 57,14% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
7 RRC/02/2017/DT1/15 Tichá obec 1712 00298476 Cyklostezka Frenštát - Tichá - Vlčovice 22 700 000 71,43% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
8 RRC/02/2017/DT1/17 Dolní Domaslavice obec 1162 00494241 Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice - část Dolní Domaslavice 21 700 000 71,43% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
9 RRC/02/2017/DT1/23 Slavkov obec 1941 00300667 Zpracování projektové dokumentace "Obecní úřad Slavkov a Komunitní centrum Slavkov" 21 430 900 74,98% 323 100 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
10 RRC/02/2017/DT1/31 Fulnek město 5798 00297861 Projektová dokumentace "Rekonstrukce a rozšíření chodníků v Jerlochovicích" 21 500 000 75,00% 375 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
11 RRC/02/2017/DT1/4 Vrbno pod Pradědem město 5529 00296457 Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice - Zpracování PD 20 650 000 75,00% 487 500 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
12 RRC/02/2017/DT1/30 Pazderna obec 267 00577073 Chodník v obci Pazderna 20 939 800 53,20% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
13 RRC/02/2017/DT1/10 Albrechtičky obec 696 00600814 Zhotovení PD k záměru Vybudování sběrného dvora Albrechtičky 20 180 680 74,99% 135 500 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
14 RRC/02/2017/DT1/7 Šenov město 6268 00297291 Kontejnerová stanoviště na separovaný odpad 19 82 300 74,97% 61 700 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
15 RRC/02/2017/DT1/25 Klimkovice město 4395 00298051 PD k akci "Odkanalizování Klimkovic - městské části Hýlov na ÚČOV Ostrava" 19 850 000 58,82% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
16 RRC/02/2017/DT1/29 Frýdlant nad Ostravicí město 9773 00296651 Zhotovení PD nástavba učeben a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí 19 970 420 51,52% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
17 RRC/02/2017/DT1/2 Horní Domaslavice obec 680 00536008 Rekonstrukce Mateřské školy Horní Domaslavice, p.o. 18 300 000 75,00% 225 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
18 RRC/02/2017/DT1/8 Třanovice obec 1040 00576921 Přístavba a stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Třanovice - projektová dokumentace 18 646 140 74,91% 484 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
19 RRC/02/2017/DT1/9 Bruntál město 17298 00295892 Projektová příprava pro zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní 18 470 000 74,89% 352 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
20 RRC/02/2017/DT1/14 Třemešná obec 934 00296414 ČOV Třemešná 18 420 000 75,00% 315 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
21 RRC/02/2017/DT1/13 Milíkov obec 1295 00492621 Přístavba a rekonstrukce Základní školy Milíkov - přírodovědná učebna 17 250 000 75,00% 187 500 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
22 RRC/02/2017/DT1/5 Technické služby Vrbno, s. r. o. s.r.o. 5529 25386344 Vodovod Mnichov, III.etapa - Zpracování PD 17 500 000 75,00% 375 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
23 RRC/02/2017/DT1/3 Hlinka obec 193 00576107 ČOV Hlinka 17 320 000 75,00% 240 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
24 RRC/02/2017/DT1/27 Darkovice obec 1280 00635456 Darkovice kanalizace a ČOV - PD 17 1 500 000 33,33% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
25 RRC/02/2017/DT1/11 Odry město 7332 00298221 PD - Zpřístupnění starých důlních děl v Odrách veřejnosti - podzemní část 16 197 000 74,97% 147 700 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
26 RRC/02/2017/DT1/16 Slezské Rudoltice obec 553 00296333 Vodní nádrž Víno - PD 16 175 000 74,97% 131 200 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
27 RRC/02/2017/DT1/12 Závada obec 590 00635553 Revitalizace vodní nádrže v obci Závada 16 150 000 75,00% 112 500 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
28 RRC/02/2017/DT1/1 Stěbořice obec 1373 00300691 Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice, Nový Dvůr a Březová 16 1 660 000 30,12% 500 000 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
29 RRC/02/2017/DT1/22 Šilheřovice obec 1589 00300730 Vypracování kompletní projektové dokumentace polyfunkčního domu v centru obce Šilheřovice 16 749 012 66,74% 499 900 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
30 RRC/02/2017/DT1/20 Ženklava obec 1075 00600831 Navýšení kapacity a rekonstrukce MŠ v Ženklavě 15 636 971 74,52% 474 700 1.1.2017 - 30.6.2019 ne
17 502 823 10 894 400

Poskytnutí dotací - DT2

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/177 rozhodlo poskytnout účelové dotace v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ uvedeným žadatelům:

Poř.číslo Evidenční číslo projektu Žadatel Právní forma Název projektu Celkem bodů Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na CUN (%) Požadovaná dotace (Kč) Kumulativní součet dotace (Kč) Časová použitelnost dotace do Charakter dotace De minimis
1 RRC/01/2017/DT2/4 Národní energetický klastr spolek 26580845 Zpracování projektové dokumentace pro NEK - Internacionalizace 11 200 000 50,00% 100 000 100 000 1. 1. 2017 - 30.6.2019 neinvestiční ano
2 RRC/01/2017/DT2/5 Národní energetický klastr spolek 26580845 Zpracování projektové dokumentace pro NEK - Kolektivní výzkum 11 200 000 50,00% 100 000 200 000 1. 1. 2017 - 30.6.2019 neinvestiční ano
3 RRC/01/2017/DT2/6 Národní energetický klastr spolek 26580845 Zpracování projektové dokumentace pro NEK - CORNET 11 200 000 50,00% 100 000 300 000 1. 1. 2017 - 30.6.2019 neinvestiční ano
4 RRC/01/2017/DT2/7 Národní dřevařský klastr spolek 27003949 Projektová dokumentace OPPIK - Sdílená infrastruktura 11 200 000 50,00% 100 000 400 000 1. 1. 2017 - 30.6.2019 neinvestiční ano
5 RRC/01/2017/DT2/8 Národní dřevařský klastr spolek 27003949 Projektová dokumentace OPPIK - Kolektivní výzkum 11 200 000 50,00% 100 000 500 000 1. 1. 2017 - 30.6.2019 neinvestiční ano
6 RRC/01/2017/DT2/9 Národní dřevařský klastr spolek 27003949 Projektová dokumentace OPPIK - CORNET 11 200 000 50,00% 100 000 600 000 1. 1. 2017 - 30.6.2019 neinvestiční ano
7 RRC/01/2017/DT2/1 Národní strojírenský klastr spolek 26629437 Posílení spolupráce mezi členy NSK 8 202 700 49,33% 100 000 700 000 1. 1. 2017 - 30.6.2019 neinvestiční ano
8 RRC/01/2017/DT2/2 Národní strojírenský klastr spolek 26629437 Autonomní systémy pro skladování v průmyslu a dopravě 8 209 400 47,76% 100 000 800 000 1. 1. 2017 - 30.6.2019 neinvestiční ano
9 RRC/01/2017/DT2/3 Národní strojírenský klastr spolek 26629437 Posílení mezinárodní spolupráce NSK 8 204 000 49,02% 100 000 900 000 1. 1. 2017 - 30.6.2019 neinvestiční ano

DT1 - vyřazení žadatelé

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/177 rozhodlo neposkytnout účelové dotace v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ uvedeným žadatelům:

Evidenční číslo projektu Žadatel Právní forma Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na CUN (%) Požadovaná dotace (Kč) Důvod vyřazení
RRC/02/2017/DT1/6 Vřesina obec 00635545 Tělocvična při ZŠ Vřesina 800 000 37,50% 300 000 Nesplnění oblasti podpory - tělocvičny v IROP nepodporovány
RRC/02/2017/DT1/18 Bukovec obec 00535940 Sportovní víceúčelové hřiště v Bukovci 250 000 75,00% 187 500 Nesplnění oblasti podpory
frame-scrollup