Zpráva

Výsledky dotačního řízení v programu Podpora služeb sociální prevence na roky 2017–2019

Seznam projektů navržených na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017–2019

Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019
Číslo žádosti Název žadatele Právní forma žadatele Název sociální služby Registrační číslo služby Druh sociální služby Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon Počet podp. účastníků projektu Počet anonym. klientů Max. výše oprávněných provozních nákladů 2017-2019 (v Kč) Požadovaná výše dotace 2017-2019 (v Kč) Schválená výše dotace 2017-2019 (v Kč) Schválená výše dotace 2017 (v Kč) Schválená výše dotace 2018 (v Kč) Schválená výše dotace 2019 (v Kč) Komentář
PSSP 1/ 17 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení 5158830 podpora samostatného bydlení 02785/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 10 - 4 233 600 2 040 000 2 040 000 680 000 680 000 680 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Centrum pracovní činnosti 3759291 sociálně terapeutické dílny 65 - 32 199 900 15 120 000 15 120 000 5 040 000 5 040 000 5 040 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. + b. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 2/ 17 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 1422993 sociálně terapeutické dílny 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 26 - 12 630 900 8 217 000 7 653 000 2 551 000 2 551 000 2 551 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 3/ 17 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Azylový dům 1671610 azylové domy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 38 - 13 050 000 5 241 000 5 241 000 1 747 000 1 747 000 1 747 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 4/ 17 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Sociálně terapeutická dílna 9122767 sociálně terapeutické dílny 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015 30 - 15 655 200 6 375 000 6 375 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a.+ b. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 5/ 17 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty 5068586 domy na půl cesty 02974/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 32 - 10 269 000 8 190 000 8 190 000 2 730 000 2 730 000 2 730 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 6/ 17 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec Terénní práce 9588284 terénní programy 03481/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015 - 19 2 774 400 1 710 000 1 710 000 570 000 570 000 570 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 7/ 17 Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel Vítkov 2231574 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 03183/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 7 - 2 316 600 1 200 000 1 200 000 400 000 400 000 400 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. b. + c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 8/ 17 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi 4625034 azylové domy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 83 - 24 420 000 11 190 000 11 190 000 3 730 000 3 730 000 3 730 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy - 170 5 635 500 2 928 000 2 928 000 976 000 976 000 976 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 9/ 17 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům 2810272 azylové domy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 86 - 25 308 000 15 540 000 15 444 000 5 148 000 5 148 000 5 148 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 10/ 17 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace 72076674 příspěvková organizace Terénní prgramy 8102005 terénní programy 03055/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 - 105 14 045 400,0 5 715 000 5 715 000 1 905 000 1 905 000 1 905 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 11/ 17 MIKASA z.s. 22832386 spolek Sociální rehabilitace MIKASA 2892829 sociální rehabilitace 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 30 - 4 262 160 2 700 000 2 700 000 900 000 900 000 900 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. b. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 12/ 17 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Podpora samostatného bydlení MENS SANA o.p.s. 8616711 podpora samostatného bydlení 02968/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 55 - 8 996 400 8 062 200 7 059 000 2 353 000 2 353 000 2 353 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
MENS SANA, z.ú. Sociální rehabilitace MENS SANA o. p. s. 7876721 sociální rehabilitace 100 - 15 170 400 11 518 500 11 088 000 3 696 000 3 696 000 3 696 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 13/ 17 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 - 26 3 255 000 1 971 000 1 956 000 652 000 652 000 652 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 14/ 17 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Azylový dům pro matky (startovací - tréninkový byt) 5496529 azylové domy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 47 - 16 182 000 4 800 000 4 749 000 1 583 000 1 583 000 1 583 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Dům na půl cesty (startovací - tréninkový byt) 5987670 domy na půl cesty 11 - 3 423 000 2 900 000 2 796 000 932 000 932 000 932 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 15/ 17 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov, azylový dům 1100631 azylové domy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 90 - 26 640 000 19 592 788 19 575 000 6 525 000 6 525 000 6 525 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 15/ 17 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov 1201512 azylové domy 59 - 20 358 000 12 900 030 12 888 000 4 296 000 4 296 000 4 296 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 15/ 17 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Azylový dům pro muže Samaritán Opava 1268368 azylové domy 50 - 17 226 000 9 756 988 8 484 000 2 828 000 2 828 000 2 828 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 15/ 17 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Sociální rehabilitace Samaritán Opava 1989131 sociální rehabilitace 6 - 2 605 200 1 617 233 1 527 000 509 000 509 000 509 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 15/ 17 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Samaritán Opava 2004679 nízkoprahová denní centra - 30 5 208 000 3 335 345 3 117 000 1 039 000 1 039 000 1 039 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 15/ 17 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Nízkoprahové denní centrum Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra - 43 6 121 995 5 217 388 5 211 000 1 737 000 1 737 000 1 737 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 15/ 17 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek Místek 5180673 terénní programy - 51 6 675 900 5 241 031 5 070 000 1 690 000 1 690 000 1 690 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. b. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 15/ 17 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Opava, azylový dům 9479139 azylové domy 84 - 24 864 000 12 499 663 11 754 000 3 918 000 3 918 000 3 918 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 16/ 17 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 - 550 9 114 000 7 426 000 7 014 000 2 338 000 2 338 000 2 338 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 17/ 17 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava - Sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015 13 - 5 869 500 4 671 000 3 417 000 1 139 000 1 139 000 1 139 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 18/ 17 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 36 - 12 528 000 5 397 000 5 397 000 1 799 000 1 799 000 1 799 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 19/ 17 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Modrého kříže v ČR - Český Těšín 4889012 služby následné péče 03161/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015 15 - 2 466 360 2 130 000 2 130 000 710 000 710 000 710 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 20/ 17 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Kafárna a Klub Kafe Ostrava 4298794 sociální rehabilitace 03170/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 30 - 11 016 600 7 725 000 7 299 000 2 433 000 2 433 000 2 433 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 21/ 17 Krystal Help, z.ú. 26598086 ústav SLUNCE - služby nízkoprahového centra 7816835 kontaktní centra 03306/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 - 35 7 571 250 5 000 000 4 836 000 1 612 000 1 612 000 1 612 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 22/ 17 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Sociální rehabilitace 4007706 sociální rehabilitace 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 22 - 11 152 050 10 181 840 6 849 000 2 283 000 2 283 000 2 283 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 23/ 17 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek Podpora samostatného bydlení 6332017 podpora samostatného bydlení 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 6 - 2 116 800 1 254 000 1 182 000 394 000 394 000 394 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PRAPOS, z.s. PRAPOS STD KROKY 8014263 sociálně terapeutické dílny 18 - 7 116 000 3 780 000 3 780 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 24/ 17 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace 5587445 sociální rehabilitace 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015 28 - 14 448 000 7 590 000 7 590 000 2 530 000 2 530 000 2 530 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 25/ 17 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 12 - 5 923 680 3 974 000 2 904 000 968 000 968 000 968 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 26/ 17 "Máš čas?", z. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 02881/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 - 25 4 092 000 3 249 000 2 970 000 990 000 990 000 990 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 27/ 17 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace 2759719 sociální rehabilitace 03091/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015 15 - 6 248 760 4 068 000 3 447 000 1 149 000 1 149 000 1 149 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 28/ 17 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 9293287 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 03088/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 7 - 3 065 040 1 950 000 1 173 000 391 000 391 000 391 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program 1014680 terénní programy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 - 40 4 576 026 4 459 000 3 477 000 1 159 000 1 159 000 1 159 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. b. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra - 44 7 254 000 4 611 000 4 188 000 1 396 000 1 396 000 1 396 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra - 90 5 208 000 3 610 000 2 757 000 919 000 919 000 919 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek 2165295 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 40 , 9 872 280 9 481 000 7 200 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. b. + c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení 2201990 podpora samostatného bydlení 2 - 1 058 400 1 324 000 1 323 000 441 000 441 000 441 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie BETHEL Karviná, azylový dům 2962056 azylové domy 74 - 25 578 000 16 795 000 15 867 000 5 289 000 5 289 000 5 289 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec 3422333 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 17 - 6 005 340 4 627 000 4 626 000 1 542 000 1 542 000 1 542 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 41 - 14 943 600 11 016 000 10 860 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. c. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 20 - 5 742 000 4 674 000 3 738 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 8 - 1 799 820 1 792 000 1 401 000 467 000 467 000 467 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie BETHEL Frýdek-Místek, terénní program 4959896 terénní programy - 34 4 230 960 3 194 000 2 286 000 762 000 762 000 762 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 5482313 sociální rehabilitace 9 - 1 683 360 1 441 000 1 332 000 444 000 444 000 444 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 40 - 13 572 000 5 762 000 4 461 000 1 487 000 1 487 000 1 487 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
PSSP 29/ 17 Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, soc. ter. dílny 9115110 sociálně terapeutické dílny 30 - 4 394 130 3 500 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Návrh dotace stanoven dle článku XII. odst. 2. "Výpočet návrhu dotace" písm. a. podmínek dotačního programu Podpora služeb sociální prevence.
frame-scrollup