Zpráva

Výsledky dotačního řízení v Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016

Seznam projektů navržených na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016"

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
21/16 PDČ 6/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dobrovolnictví = čas pro prospěšnou věc - - 143 000 69,93 100 000 neinvestiční 24
22/16 PDČ 6/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dobrovolnictví - příležitost pro jednotlivce a společnost 2016 - - 164 200 60,90 100 000 neinvestiční 24
01/16 PDČ 3/16 Centrum mladé rodiny - BOBEŠ 69624356 spolek "Už to umím, už to vím 2016" - - 143 500 69,69 100 000 neinvestiční 23
06/16 PDČ 3/16 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Podpůrné aktivity RODINNÉHO PRŮVODCE pro rodiče pečující o děti a mladé lidi se zdravotním postižením 6458001 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 54 600 69,60 38 000 neinvestiční 23
08/16 PDČ 4/16 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Rodinné mediace - cesta ke zdravým vztahům - - 373 200 45,55 170 000 neinvestiční 23
10/16 PDČ 3/16 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Maminkovský a dětský klub "Brouček" - - 585 000 17,09 100 000 neinvestiční 23
24/16 PDČ 5/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Zkus to sám už teď! - - 365 000 50,96 186 000 neinvestiční 23
28/16 PDČ 4/16 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost PET TÝM poradna - - 185 400 33,71 62 500 neinvestiční 23
05/16 PDČ 4/16 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Komplexní pomoc při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi - - 410 100 41,45 170 000 neinvestiční 22
26/16 PDČ 4/16 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. 26591537 spolek Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2016 - - 476 200 42,00 200 000 neinvestiční 22
27/16 PDČ 3/16 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. 26591537 spolek Sluníčko - sociální začleňování rodiny 2016 - - 583 800 17,13 100 000 neinvestiční 22
35/16 PDČ 3/16 Centrum inkluze o.p.s. 29461545 obecně prospěšná společnost Spolu to zvládneme - - 207 492 42,03 87 200 neinvestiční 22
12/16 PDČ 4/16 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Poskytování rodinné mediace - - 100 000 70,00 70 000 neinvestiční 21
03/16 PDČ 6/16 ADRA, o.p.s. 61388122 obecně prospěšná společnost Rozvoj a realizace dobrovolnictví v Ostravě a okolí - - 531 634 18,81 100 000 neinvestiční 20
11/16 PDČ 3/16 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Podporou k posilování kompetencí a vzdělávání dětí a rodičů 9029716 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03453/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015 268 000 37,31 100 000 neinvestiční 20
20/16 PDČ 3/16 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek KMOTR pomáhá 2016 - - 180 000 55,56 100 000 neinvestiční 20
30/16 PDČ 3/16 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Pomoc rodinám s dětmi - - 223 060 35,28 78 700 neinvestiční 19
04/16 PDČ 6/16 ADRA, o.p.s. 61388122 obecně prospěšná společnost Dobrovolníci ADRA v okrese Karviná 2016 - - 781 641 12,78 99 900 neinvestiční 18
18/16 PDČ 3/16 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek Asistence formou vzdělávání dětí a rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí 2016 - - 250 000 40,00 100 000 neinvestiční 18
19/16 PDČ 6/16 S.T.O.P., z.s. 26516594 spolek Dobrovolníci u poskytovatelů sociálních služeb 2016 - - 160 000 62,50 100 000 neinvestiční 18
23/16 PDČ 3/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nejsme na to sami - - 239 700 41,72 100 000 neinvestiční 17
31/16 PDČ 3/16 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Chaloupka- centrum aktivit a sociálního začleňování rodin v Moravskoslezském kraji - - 75 000 66,67 50 000 neinvestiční 17
32/16 PDČ 3/16 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Dejme dětem rodinu - aktivní účast RKC Chaloupka v kampani 2016 - - 120 000 66,67 80 000 neinvestiční 17
13/16 PDČ 6/16 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Dobrovolnictví veřejnosti - - 432 600 23,12 100 000 neinvestiční 16
16/16 PDČ 3/16 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Rozvoj a posílení rodičovských kompetencí u rodin s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě ve Frýdku-Místku 5623457 vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 814 656 7,91 64 400 neinvestiční 14
25/16 PDČ 2/16 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Kvalita má význam II - - 328 000 69,82 229 000 neinvestiční 13
17/16 PDČ 3/16 Rodinné centrum KAŠTÁNEK, z.s. 22726209 spolek Pomocná ruka - - 569 474 17,56 100 000 neinvestiční 13
07/16 PDČ 3/16 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Posilování rodičovských kompetencí - efektivní a pozitivní rodičovství - - 353 400 28,30 100 000 neinvestiční 12
34/16 PDČ 5/16 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Pilotní systematická práce s dítětem 16+ vyrůstajícím ve složitých podmínkách - - 180 000 69,44 125 000 neinvestiční 12
02/16 PDČ 3/16 Mateřské centrum OASA-klub pro matku a dítě, o.p.s. 26832755 obecně prospěšná společnost Mámo, táto, rozumíš mi - - 852 400 10,48 89 300 neinvestiční 12
Součet 3 200 000

Seznam projektů nenavržených na poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016"

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
29/16 PDČ 3/16 Charita Opava 43964591 církevní organizace Je nám spolu dobře - 120 300 69,99 84 200 neinvestiční 8 Cílová skupina, na kterou je projekt zaměřen, není v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu.
09/16 PDČ 3/16 DOTEK z.s. 27032116 spolek Podpora dítěte v institutu přechodné pěstounské péče - 49 021 99,96 49 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - není dodržena minimální spoluúčast žadatele.
14/16 PDČ 3/16 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Podpora péče o zdraví 2009812 143 000 69,93 100 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - nesprávně označená obálka.
15/16 PDČ 1/16 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Spokojené dětství - úspěšný vstup do života 7533402 1 129 539 7,79 88 000 neinvestiční - Nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - nesprávně označená obálka.
33/16 PDČ 3/16 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. 26678497 spolek Zajištění asistovaných styků rodičů s dětmi v RKC Chaloupka 2016 - 250 000 60,00 150 000 neinvestiční - Nnedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu - překročena max. možná výše dotace, třetí žádost v dotačním titulu.
frame-scrollup