Zpráva

Výsledky Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14. 6. 2018 usnesením č. 8/929 rozhodlo o poskytnutí dotací

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Druh sociální služby Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
96/18 KSS 1/18 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE 5344963 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03583/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 4 087 000 15,04 204 000 investiční 1. 4. 2018 - 30. 6. 2019 31
9760673 terénní programy 204 000
2355270 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 206 600
01/18 KSS 4/18 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby - Seniorcentrum OASA s.r.o. 3411698 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03246/2015 /SOC ze dne 26. 11. 2015 1 066 200 46,90 500 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 30
148/18 KSS 3/18 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Zajištění kontinuálního vzdělávání pracovníků a upevňování dosavadních znalostí v rámci individuálního plánování 9380866 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03147/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 79 451 69,85 55 500 neinvestiční 2. 1. 2018 - 31. 12. 2018 30
158/18 KSS 1/18 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace 68158025 příspěvková organizace Podpora schopností a naplňování potřeb uživatelů zkvalitňováním vybavení 9380866 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03147/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 241 647 69,11 167 000 investiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 29
28/18 KSS 1/18 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Přístavba nového výtahu - Domov pro seniory ve Slavkově 7651821 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03291/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015 1 012 127 69,99 708 400 investiční 1. 4. 2018 - 30. 6. 2019 29
47/18 KSS 1/18 SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 3041573 akciová společnost Bezbariérové úpravy venkovního prostředí sociální služby - SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 2847539 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02184/2017/SOC ze dne 11. 7. 2017 ve znění pozdějších dodatků 700 000 70,00 490 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 29
07/18 KSS 4/18 SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 24135160 akciová společnost Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby - SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 4219200 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 05563/2016/SOC ze dne 11. 10. 2016 298 000 69,80 208 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 28
48/18 KSS 4/18 SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 3041573 akciová společnost Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby - SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 2847539 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02184/2017/SOC ze dne 11. 7. 2017 ve znění pozdějších dodatků 354 100 69,90 247 500 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 28
04/18 KSS 1/18 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Pořízení nového vybavení v rámci bezbariérových úprav sociální služby - Seniorcentrum OASA s.r.o. 3411698 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03246/2015 /SOC ze dne 26. 11. 2015 160 100 79,95 128 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 27
116/18 KSS 1/18 Nová šance, z.s. 65497961 spolek Pořízení nového kotle na vytápění azylového domu 6291831 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03456/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015 178 340 79,96 142 600 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 27
149/18 KSS 2/18 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Podpora důstojného zázemí posilujícího možnost volby 3873395 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 239 925 69,73 167 300 neinvestiční 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018 27
36/18 KSS 1/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO "NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM" 6695046 noclehárny vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 550 000 80,00 220 000 investiční 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019 27
4411471 nízkoprahová denní centra 220 000
54/18 KSS 1/18 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Koupelny a pračka pro uživatele Charitního domova sv. Václava 2640976 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 737 250 78,81 581 000 investiční 1. 6. 2018 - 30. 6. 2019 27
84/18 KSS 1/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Teplo na chodbě i na těle 9243486 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 558 000 79,93 446 000 investiční 1. 5. 2018 - 30. 6. 2019 27
86/18 KSS 1/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EDEN - stvořen pro život 2434027 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 817 000 79,93 653 000 investiční 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019 27
05/18 KSS 4/18 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby - GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 4345020 odlehčovací služby vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02770/2015 SOC ze dne 19. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků 299 900 79,99 239 900 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 26
08/18 KSS 2/18 SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 24135160 akciová společnost Pořízení nového vybavení v rámci materiálně - technického zabezpečení sociální služby - SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 4219200 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 05563/2016/SOC ze dne 11. 10. 2016 316 700 69,94 221 500 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 26
09/18 KSS 3/18 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 600954 příspěvková organizace Nejsme v tom sami 5263370 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 100 000 80,00 80 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 26
101/18 KSS 4/18 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Automobil pro zajištění činnosti pečovatelské služby 2660543 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015 285 000 70,00 199 500 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 26
111/18 KSS 4/18 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav PODPORA TERÉNNÍ FORMY SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 7876721 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02968/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 380 000 78,95 300 000 investiční 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018 26
119/18 KSS 1/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Výtah pro imobilní uživatele Domova Přístav 2347976 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 1 330 000 59,77 795 000 investiční 1. 9. 2018 - 30. 6. 2019 26
140/18 KSS 1/18 ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 847011 příspěvková organizace Oprava zastřešení bezbariérového vstupu 6626068 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03060/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015 304 910 79,96 243 800 investiční 1. 1. 2018 -30. 6. 2019 26
37/18 KSS 1/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Nátěr fasády a tepelná izolace střechy Domu pod Svahem 5069181 služby následné péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 335 000 79,70 267 000 investiční 1. 1. 2018 -30. 6. 2019 26
45/18 KSS 2/18 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Účastním se, tedy jsem 5876950 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 138 600 69,99 97 000 neinvestiční 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018 26
46/18 KSS 4/18 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace Autem ke zvýšení kvality Osobní asistence 9064308 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03059/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 242 051 79,98 193 600 investiční 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018 26
60/18 KSS 4/18 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Automobil pro službu azylový dům sv. Františka 5060106 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 625 000 80,00 500 000 investiční 1. 8. 2018 - 31. 12. 2018 26
64/18 KSS 1/18 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Zvýšení kvality služby Denního stacionáře V Aleji 5502147 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03182/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 910 000 80,00 728 000 investiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 26
69/18 KSS 4/18 ANIMA VIVA z. s. 26591014 spolek Auto k podpoře terénní formy sociální rehabilitace v ANIMA VIVA z.s. 5587445 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03270/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015 650 000 76,92 500 000 investiční 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019 26
78/18 KSS 4/18 Medela-péče o seniory o.p.s. 2141531 obecně prospěšná společnost Pořízení vozidla pro kvalitnější zajištění sociální služby - Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02985/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016 359 300 79,99 287 400 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 26
136/18 KSS 2/18 Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava 75095017 pobočný spolek Podpora vývoje dětí se zrakovým postižením 4287928 raná péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03313/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 122 637 79,91 98 000 neinvestiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 25
161/18 KSS 3/18 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným I pracovníci potřebují podporu 3873395 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 46 054 69,70 32 100 neinvestiční 2. 1. 2018 - 31. 12. 2018 25
162/18 KSS 1/18 Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. 29386063 společnost s ručením omezeným Rekonstrukce hlavní koupelny 3873395 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02846/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 395 805 79,00 312 700 investiční 1. 6. 2018 -30. 6. 2019 25
163/18 KSS 2/18 z.s. Filadelfie 26548518 spolek Opravy a úpravy NZDM 7453469 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02887/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 87 000 78,16 68 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 25
21/18 KSS 4/18 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Auto pro uživatele Domova sv. Anny 9054570 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 280 000 80,00 224 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 25
34/18 KSS 1/18 Charita Opava 43964591 církevní organizace Bezbariérové koupelny 8272919 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 698 000 79,94 558 000 investiční 1. 2. 2018 - 30. 6. 2019 25
49/18 KSS 2/18 SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 3041573 akciová společnost Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s. 2847539 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02184/2017/SOC ze dne 11. 7. 2017 ve znění pozdějších dodatků 380 100 70,01 266 100 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 25
50/18 KSS 2/18 Péče srdcem, z.ú. 4629531 ústav Péče srdcem - financování MTZ 2018 6137593 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02987/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016 63 000 79,84 50 300 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 25
70/18 KSS 2/18 JINAK, o.p.s. 1606085 obecně prospěšná společnost Stále jinak v dílně JINAK 2025647 sociálně terapeutické dílny vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02859/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 63 000 80,00 50 400 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 25
75/18 KSS 3/18 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Supervize pracovníků a revize standardů Domova pro matky s dětmi 2700256 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015 41 600 79,81 33 200 neinvestiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 25
82/18 KSS 2/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Zvýšení kvality života uživatelů sociálních služeb Slezské diakonie - střediska BETHEL Český Těšín prostřednictvím opravy denní místnosti a koupelny služeb nízkoprahové denní centrum a noclehárna 1844995 nízkoprahová denní centra vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 171 000 79,94 89 000 neinvestiční 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018 25
3942701 noclehárny 47 700
02/18 KSS 3/18 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách - Seniorcentrum OASA s.r.o. 3411698 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03246/2015 /SOC ze dne 26. 11. 2015 117 200 79,35 93 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
105/18 KSS 4/18 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutická komunita Renarkon 3734845 terapeutické komunity Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. 1. 2018 650 000 76,92 500 000 investiční 1. 3. 2018 - 31. 1. 2019 24
11/18 KSS 1/18 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 600954 příspěvková organizace Klimatizace pro centrum volného času a rehabilitaci Domova Sosna 1127458 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 284 400 79,96 75 800 investiční 1. 4. 2018 - 30. 6. 2019 24
5263370 domovy se zvláštním režimem 151 600
12/18 KSS 3/18 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 obecně prospěšná společnost Vzdělávání, kampaň a rozvoj v Sociální poradně Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s. 8949406 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02970/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 354 968 28,17 100 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
121/18 KSS 4/18 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Nový automobil pro Pečovatelskou službu Příbor 9602799 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03078/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 375 000 80,00 300 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
150/18 KSS 4/18 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Auto klientům stále k dispozici 4666129 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 375 000 80,00 300 000 investiční 1. 8. 2018 - 30. 6. 2019 24
152/18 KSS 4/18 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Komfortnější přeprava klientů 2315508 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 630 000 79,37 500 000 investiční 1. 8. 2018 - 30. 6. 2019 24
165/18 KSS 3/18 BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 obecně prospěšná společnost Vzdělání 7594614 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03300/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015 85 916 78,68 67 600 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
166/18 KSS 3/18 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Podpora profesního rozvoje pracovníků NZDM 6583055 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků 77 360 78,85 61 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
53/18 KSS 2/18 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek PRAPOS - financování MTZ 2018 8014263 sociálně terapeutické dílny vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 66 400 79,97 53 100 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
59/18 KSS 4/18 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Automobil pro azylový dům pro matky s dětmi 4252755 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 375 000 80,00 300 000 investiční 1. 8. 2018 - 31. 12. 2018 24
67/18 KSS 3/18 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Podpora systematického vzdělávání a podpora týmů (pracovníků) poskytovatelů soc. služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných soc. službách 2012478 odlehčovací služby vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03153/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 184 000 54,35 25 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
8930336 pečovatelská služba 25 000
3502677 denní stacionáře 30 000
1614994 noclehárny 20 000
68/18 KSS 3/18 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Zvyšování kvalifikačních dovedností zaměstnanců Denního stacionáře RADOST 2053358 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03290/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 39 000 79,49 31 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
73/18 KSS 3/18 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 71216642 příspěvková organizace Vzdělávání pracovníků a revize standardů Pečovatelské služby 6883993 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03179/2015/SOC ze dne 24. 11. 2015 124 800 79,97 99 800 neinvestiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 24
85/18 KSS 1/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Bydlení bez bariér KARMEL Tichá 2225555 domovy pro osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 1 000 000 80,00 560 000 investiční 1. 6. 2018 - 30. 6. 2019 24
2460486 denní stacionáře 240 000
87/18 KSS 1/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KDYŽ RUCE A NOHY NESTAČÍ 3056248 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 390 000 80,00 312 000 investiční 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018 24
88/18 KSS 3/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Rozvoj odborného týmu terapeutické komunity EXIT Petřvald 2011550 terapeutické komunity Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 1. 2018 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
91/18 KSS 4/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Auto pro ranou péči 8788535 raná péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 300 000 80,00 240 000 investiční 1. 5. 2018 - 31. 3. 2019 24
97/18 KSS 3/18 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Zvyšování kvality poskytované sociální služby domova se zvláštním režimem v Domově Korýtko prostřednictvím vzdělávání pracovníků 3412464 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015 126 000 79,37 100 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 24
06/18 KSS 3/18 GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 68899327 ústav Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zvýšení kvality propagace sociálních služeb pro cílové skupiny - GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. 7322332 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02770/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků 70 100 79,89 56 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 23
109/18 KSS 3/18 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Vzdělávání a supervize pro pracovníky sociálních služeb Střediska VÝZVA 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 148 000 67,57 4 500 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 23
6458001 odborné sociální poradenství 8 000
9351981 odlehčovací služby 11 000
3151466 osobní asistence 76 500
113/18 KSS 3/18 Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 71196943 příspěvková organizace Podpora propagace a vzdělávání zaměstnanců sociální služby Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 2212999 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03310/2015/SOC ze dne 2. 12. 2015 105 900 78,19 82 800 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 23
122/18 KSS 2/18 Asociace TRIGON, o.p.s. 27027686 obecně prospěšná společnost Rozšíření služby chráněného bydlení Asociace TRIGON, o.p.s. 6905831 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03091/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015 375 000 80,00 300 000 neinvestiční 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018 23
123/18 KSS 3/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Vzdělávání zaměstnanců Charity Frýdek-Místek 1668225 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 128 000 78,13 48 300 neinvestiční 1. 6. 2018 - 31. 12. 2018 23
6230469 domovy se zvláštním režimem 35 000
4481980 centra denních služeb 3 000
3894727 pečovatelská služba 13 700
135/18 KSS 4/18 Charita Jablunkov 26520923 církevní organizace Automobil pro Charitní pečovatelskou službu 4881535 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03173/2015/SOC ze dne 1. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 450 000 66,67 300 000 investiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 23
156/18 KSS 4/18 Charita Opava 43964591 církevní organizace Jedeme k Vám! 2646941 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 285 000 80,00 228 000 investiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 23
169/18 KSS 1/18 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 847020 příspěvková organizace Zvyšování kvality poskytování sociálních služeb v oblasti hygieny klientů 7110344 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03254/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015 220 000 80,00 176 000 investiční 1. 2. 2018 - 30. 11. 2018 23
24/18 KSS 2/18 Agentura SLUNCE, o.p.s. 26851598 obecně prospěšná společnost Zlepšení prostředí uživatelů Domova pro seniory Zlaté Slunce 1441727 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03566/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 360 000 50,00 180 000 neinvestiční 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018 23
29/18 KSS 4/18 FOKUS - Opava, z.s. 26990881 spolek Hurá do terénu! 4007706 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02790/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 360 000 70,00 252 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 23
51/18 KSS 3/18 Péče srdcem, z.ú. 4629531 ústav Péče srdcem - podpora vzdělávání a rozvoje 2018 6137593 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02987/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016 99 000 80,00 79 200 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 23
52/18 KSS 3/18 PRAPOS, z.s. 27011283 spolek PRAPOS - podpora vzdělávání a rozvoje 2018 8621793 centra denních služeb vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02880/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 72 160 79,96 57 700 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 23
55/18 KSS 3/18 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Realizace certifikovaného kurzu Bazální stimulace pro pracovníky CHD sv. Alžběty 6349785 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 60 000 79,17 47 500 neinvestiční 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 23
56/18 KSS 3/18 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Realizace certifikovaného kurzu Bazální stimulace pro pracovníky CHD sv. Václava 2640976 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 60 000 79,17 47 500 neinvestiční 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 23
81/18 KSS 2/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace VSTŘÍC KE KVALITNÍMU POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY, pořízení softwaru 4512437 sociálně terapeutické dílny vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 100 000 80,00 80 000 neinvestiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 23
92/18 KSS 4/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace "V NOVÉM AUTĚ SÁRY TAM A ZASE ZPÁTKY" 2617969 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 325 000 80,00 260 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 23
10/18 KSS 3/18 Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 600954 příspěvková organizace Vzdělávání pracovníků v DOMOVĚ NÝDEK 1839021 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03152/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 96 000 80,00 76 800 neinvestiční 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018 22
103/18 KSS 4/18 DomA - domácí asistence 27031012 spolek Automobil pro DomA - domácí asistenci 8094715 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02876/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 250 000 80,00 200 000 investiční 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019 22
107/18 KSS 3/18 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů Terapeutického centra Renarkon 4597810 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 62 400 76,92 48 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
110/18 KSS 2/18 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Materiálně-technické zabezpečení sociálních služeb Střediska VÝZVA 4090546 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02777/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 150 000 80,00 72 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
6458001 odborné sociální poradenství 17 000
9351981 odlehčovací služby 29 000
3151466 osobní asistence 2 000
112/18 KSS 4/18 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Dostupnější osobní asistence na Opavsku 6458830 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03044/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 300 000 80,00 240 000 investiční 1. 6. 2018 -31. 12. 2018 22
115/18 KSS 2/18 Vila Vančurova o.p.s. 2250152 obecně prospěšná společnost Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby "domova se zvláštním režimem" - Vila Vančurova o.p.s. v Opavě 7847664 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků 355 500 78,28 278 300 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
118/18 KSS 1/18 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Zvýšení komfortu klientů v Domově Slunovrat 1031861 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015 200 000 77,50 155 000 investiční 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 22
120/18 KSS 2/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Bezpečné podlahy v Domově Přístav 2347976 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 375 000 80,00 300 000 neinvestiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 22
128/18 KSS 4/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Pořízení automobilu pro Oázu pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 330 000 80,00 264 000 investiční 1. 6. 2018 - 30. 6. 2019 22
130/18 KSS 4/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Pořízení automobilu pro Dům pokojného stáří 1668225 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 330 000 80,00 264 000 investiční 1. 6. 2018 - 30. 6. 2019 22
132/18 KSS 2/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Dovybavení Denního centra Maják 4481980 centra denních služeb vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 114 000 80,00 91 200 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
14/18 KSS 4/18 Sdružení sociálních asistentů, z.s. 26642638 spolek Efektivnější mobilita sociálních pracovníků 8730020 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03016/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 275 000 80,00 220 000 investiční 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019 22
154/18 KSS 4/18 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. 2474964 spolek Zajištění mobility 2406866 centra denních služeb vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02831/2015/SOC ze dne 26. 10. 2015 580 000 77,59 450 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
16/18 KSS 1/18 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Pořízení rotačního návinu prostěradla usnadňující hygienu a mobilitu 9571983 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02825/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 400 000 80,00 320 000 investiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 22
164/18 KSS 3/18 Podané ruce - osobní asistence 70632596 pobočný spolek Vzděláváním a supervizí k rozvoji kultury učící se organizace 9781801 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03580/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 120 900 79,98 96 700 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
168/18 KSS 4/18 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. 1854071 obecně prospěšná společnost Vícemístné auto Školy života 4414004 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02835/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 815 000 61,35 500 000 investiční 1. 9. 2018 - 30. 6. 2019 22
20/18 KSS 3/18 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Metodická podpora a supervize pečovatelské služby 6665663 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 38 000 80,00 30 400 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
23/18 KSS 1/18 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava 68308892 pobočný spolek Pořízení a instalace zdvižné plošiny včetně projektové dokumentace v rámci odstranění bariér 9533187 sociálně terapeutické dílny vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02833/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 695 750 79,91 278 000 investiční 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019 22
3285774 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 278 000
27/18 KSS 3/18 MIKASA z.s. 22832386 spolek Podpora vzdělávání pracovníků MIKASA denního stacionáře 2018 9063554 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02757/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků 180 000 51,67 93 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
30/18 KSS 2/18 Hepl - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Obnova/pořízení výpočetní techniky a příslušenství 7463781 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03181/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 97 500 80,00 78 000 neinvestiční 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 22
31/18 KSS 2/18 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Vybavení půjčovny pomůcek pro občany s vadami zraku z Opavy a okolí 4508339 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015 389 500 77,02 300 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
33/18 KSS 2/18 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Vybavení půjčovny pomůcek pro občany s vadami zraku z Frýdku - Místku a okolí 1440607 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03422/2015/SOC ze dne 10. 12. 2015 415 500 72,20 300 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
38/18 KSS 1/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Zkvalitnění dostupnosti hygienického zařízení azylového domu Havířov 1201512 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 210 000 80,00 168 000 investiční 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019 22
39/18 KSS 2/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Opravy a udržování v azylovém domě pro ženy Ostrava-Fifejdy 4683797 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 120 000 80,00 96 000 neinvestiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 22
40/18 KSS 2/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Obnova opotřebovaných prvků Dům pro ženy a matky s dětmi Opava 9479139 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 290 000 80,00 232 000 neinvestiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 22
44/18 KSS 3/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sebezkušenostní vzdělávání zaměstnanců Armády spásy v Havířově 5069181 služby následné péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 78 000 76,92 6 000 neinvestiční 1. 4. 2018 - 1. 12. 2018 22
4978534 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 000
9583580 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 6 000
9888745 terénní programy 6 000
4023688 služby následné péče 6 000
4502063 noclehárny 6 000
1100631 azylové domy 6 000
1201512 azylové domy 6 000
1461792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 000
3730898 terénní programy 6 000
57/18 KSS 2/18 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Výmalba azylového domu sv. Františka 5060106 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 91 000 80,00 72 800 neinvestiční 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018 22
61/18 KSS 4/18 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Nákup osobního automobilu pro sociální službu Charitní dům Matky Terezy - azylový dům 2810272 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02768/2015/SOC ze dne 19. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků 500 000 60,00 300 000 investiční 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019 22
76/18 KSS 3/18 Medela-péče o seniory o.p.s. 2141531 obecně prospěšná společnost Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách - Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02985/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016 139 500 71,68 100 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
77/18 KSS 2/18 Medela-péče o seniory o.p.s. 2141531 obecně prospěšná společnost Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - Medela-péče o seniory o.p.s. 4929112 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02985/2016/SOC ze dne 13. 7. 2016 378 300 79,30 300 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
139/18 KSS 3/18 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy - Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03171/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 38 900 69,67 27 100 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 22
    Celkem                 25 000 000      
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018
Poř. č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Identifikátor Druh sociální služby Veřejná podpora Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 90/18 KSS 3/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Jistota v podpoře a komunikaci - spokojený klient 8467500 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 84 000 73,81 62 000 neinvestiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 22 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2. 71/18 KSS 3/18 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace Podporou ke kvalitě 3327193 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02834/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3. 98/18 KSS 3/18 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Vzděláváním pracovníků ke zvýšení kvality života klientů Domova pro seniory 4859242 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03243/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015 142 000 70,42 100 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4. 79/18 KSS 3/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Bazální stimulace 9997343 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 150 000 66,67 40 000 neinvestiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8137644 domovy pro osoby se zdravotním postižením 50 000
4450032 odlehčovací služby 10 000
5. 18/18 KSS 2/18 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Obnova vybavení domova pro seniory 1751857 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02877/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 133 000 79,70 106 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6. 62/18 KSS 1/18 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Důstojné sociální zázemí 6273668 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03074/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 151 214 79,95 120 900 investiční 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
7. 155/18 KSS 1/18 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Pod jednou střechou 3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 689 000 79,83 550 000 investiční 1. 9. 2018 - 30. 6. 2019 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8. 83/18 KSS 2/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nová koupelna v chráněném bydlení ARCHA Široká Niva 6790253 chráněné bydlení vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 250 000 80,00 200 000 neinvestiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 21 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
9. 03/18 KSS 2/18 Seniorcentrum OASA s.r.o. 27857018 společnost s ručením omezeným Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby - Seniorcentrum OASA s.r.o. 3411698 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03246/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015 91 400 79,87 73 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
10. 114/18 KSS 2/18 Vila Vančurova o.p.s. 2250152 obecně prospěšná společnost Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby "domova pro seniory" - Vila Vančurova o.p.s. v Opavě 3834335 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02774/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků 346 100 72,23 250 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
11. 126/18 KSS 1/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Projektová dokumentace - přístavba Oázy pokoje 6230469 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 400 000 80,00 320 000 investiční 1. 6. 2018 -30. 6. 2019 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
12. 151/18 KSS 3/18 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Kvalitně v Charitě 1449464 pečovatelská služba vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 90 000 80,00 24 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4666129 domovy pro seniory 24 000
1848801 sociální rehabilitace 24 000
13. 157/18 KSS 4/18 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Cesta = kvalita 3388167 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03144/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 420 000 71,43 300 000 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
14. 17/18 KSS 3/18 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 70631816 příspěvková organizace Rozšíření vzdělávání pracovníků přímé péče v bazální stimulaci 9571983 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02825/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 126 000 79,37 100 000 neinvestiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
15. 172/18 KSS 4/18 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Auto pro Spirálu 4298794 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03170/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 500 000 70,00 350 000 investiční 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
16. 35/18 KSS 2/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Opravy a udržování v azylovém domě pro muže Adelante Ostrava 1411560 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 100 000 80,00 80 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
17. 41/18 KSS 3/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Vzdělávání a supervize pro pracovníky sociálních služeb v Opavě 1268368 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 110 000 80,00 26 000 neinvestiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
2004679 nízkoprahová denní centra 7 000
2053217 noclehárny 7 000
1989131 sociální rehabilitace 7 000
1746734 terénní programy 7 000
1457315 noclehárny 9 000
9479139 azylové domy 25 000
18. 42/18 KSS 3/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Supervize pro pracovníky Armády spásy v Krnově 4714749 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 78 000 79,87 23 500 neinvestiční 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4411471 nízkoprahová denní centra 14 600
5913318 terénní programy 14 400
6695046 noclehárny 9 800
19. 63/18 KSS 3/18 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Bazální stimulace - smyslová podpora seniorů 6273668 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03074/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 115 000 80,00 92 000 neinvestiční 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
20. 65/18 KSS 2/18 Charita Opava 43964591 církevní organizace Kvalitní vybavení seniorům 8521161 denní stacionáře vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02952/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 128 000 79,69 102 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
21. 80/18 KSS 2/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EXIT Petřvald, terapeutická komunita 2011550 terapeutické komunity Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 1. 2018 375 000 80,00 300 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
22. 93/18 KSS 4/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Pořízení vozidla pro středisko BETHEL Třinec, azylový dům 8994387 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 375 000 80,00 300 000 investiční 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
23. 108/18 KSS 2/18 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutická komunita Renarkon 3734845 terapeutické komunity Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. 1. 2018 66 000 75,76 50 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
24. 124/18 KSS 2/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Dovybavení pobytových služeb Charity Frýdek-Místek 6230469 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 80 400 79,98 23 200 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
1668225 domovy pro seniory 41 100
25. 131/18 KSS 1/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Pořízení klimatizace pro pobytové služby Charity Frýdek-Místek 8409096 odlehčovací služby vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02776/2015/SOC ze dne 20. 10. 2015 500 000 80,00 320 000 investiční 1. 6. 2018 - 30. 6. 2019 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
6479518 týdenní stacionáře 80 000
26. 142/18 KSS 2/18 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Pořízení vybavení pro Středisko sociální aktivizace 2280231 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02844/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků 66 000 78,79 52 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
27. 144/18 KSS 1/18 Heřmánek, z.s. 67339034 spolek Pořízení a instalace zařízení požární ochrany pro Dům na půli cesty Heřmánek 5295050 domy na půl cesty vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03312/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015 150 000 80,00 120 000 investiční 1. 7. 2018 -31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
28. 145/18 KSS 2/18 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Bezpečné, spokojené a zdravé žití pro uživatele služby 6416850 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02820/2015/SOC ze dne 27. 10. 2015 240 000 80,00 192 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
29. 153/18 KSS 2/18 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Efektivněji s PC programy 1304507 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02959/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 300 000 80,00 14 800 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
1449464 pečovatelská služba 76 700
1848801 sociální rehabilitace 14 800
2315508 domovy pro seniory 14 800
3415571 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 14 800
3710726 osobní asistence 59 700
4666129 domovy pro seniory 14 800
9413375 azylové domy 14 800
8418036 odborné sociální poradenství 14 800
30. 167/18 KSS 4/18 Heřmánek, z.s. 67339034 spolek Pořízení vozidla pro Dům na půli cesty Heřmánek 5295050 domy na půl cesty vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03312/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015 600 000 80,00 480 000 investiční 1. 7. 2018 - 30. 9. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
31. 19/18 KSS 3/18 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Cvičný audit 2845276 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02890/2015/SOC ze dne 4. 11. 2015 47 500 80,00 38 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
32. 22/18 KSS 4/18 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava 68308892 pobočný spolek Nákup vozidla pro potřeby přepravy handicapovaných osob v rámci sociálních služeb 9533187 sociálně terapeutické dílny vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02833/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 719 417 69,50 250 000 investiční 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
3285774 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 250 000
33. 32/18 KSS 1/18 Domov pro seniory Krnov 846325 příspěvková organizace Pořízení signalizačního zařízení pro poskytnutí kvalitní péče klientům s demencí 4325007 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03077/2015/SOC ze dne 16. 11. 2015 800 000 80,00 640 000 investiční 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
34. 43/18 KSS 3/18 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Supervize zaměstnanců, jejich další vzdělávání a propagace sociálních služeb Ostrava 4683797 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03573/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 50 000 80,00 33 200 neinvestiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
4862422 noclehárny 6 800
35. 66/18 KSS 2/18 Centrum Anabell, z. ú. 26606518 ústav Vybavení KC Anabell Ostrava 2175821 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02971/2015/SOC ze dne 9. 11. 2015 65 000 80,00 52 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
36. 72/18 KSS 2/18 Služby Dobrého Pastýře 66739373 církevní organizace Rozšíření a obnova úložných prostor ve startovacích bytech domu sv. Eufrasie 4525093 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03156/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 100 000 80,00 80 000 neinvestiční 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
37. 74/18 KSS 1/18 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 635162 příspěvková organizace Klimatizace pro Dům sociálních služeb MNO p.o. 8032588 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03247/2015/SOC ze dne 26. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 800 000 62,50 500 000 investiční 1. 7. 2018 -31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
38. 94/18 KSS 4/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Pořízení vozidla 4153096 azylové domy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 715 000 69,93 200 000 investiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
8078894 azylové domy 200 000
5482313 sociální rehabilitace 100 000
39. 106/18 KSS 2/18 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Materiálně-technické zabezpečení Terapeutického centra Renarkon 4597810 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02969/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 68 000 77,94 53 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
40. 58/18 KSS 2/18 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace IT technika pro službu sociální rehabilitace 9046599 sociální rehabilitace vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03075/2015/SOC ze dne 13. 11. 2015 132 000 80,00 105 600 neinvestiční 1. 3. 2018 - 31. 12. 2018 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
41. 95/18 KSS 1/18 Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace 847038 příspěvková organizace Stavební úpravy ISÚ 3512416 domovy pro osoby se zdravotním postižením vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03150/2015/SOC ze dne 19. 11. 2015 1 123 200 71,23 800 000 investiční 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
42. 117/18 KSS 1/18 Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 70631841 příspěvková organizace Zvýšení kvality mobility klientů v Domově Slunovrat 2575487 domovy se zvláštním režimem vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02983/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015 260 000 76,92 200 000 investiční 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
43. 138/18 KSS 4/18 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 42864917 obecně prospěšná společnost Pořízení auta 9616345 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03017/2015/SOC ze dne 5. 11. 2015 ve znění pozdějších dodatků 625 000 80,00 500 000 investiční 1. 6. 2018 - 31. 12. 2018 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
44. 143/18 KSS 2/18 Heřmánek, z.s. 67339034 spolek Oprava hygienických zařízení v Domě na půli cesty Heřmánek 5295050 domy na půl cesty vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03312/2015/SOC ze dne 27. 11. 2015 350 000 80,00 280 000 neinvestiční 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
45. 137/18 KSS 2/18 Slunce v dlani, o.p.s. 26877295 obecně prospěšná společnost Nákup vybavení ke zkvalitnění soc. služeb pro uživatele 3512159 osobní asistence vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03578/2015/SOC ze dne 28. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků 137 000 79,56 109 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
46. 99/18 KSS 2/18 Nataša Laskovská 47831758 podnikající fyzická osoba Domov pro seniory LADA 7184059 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03450/2015/SOC ze dne 8. 12. 2015 176 000 79,55 140 000 neinvestiční 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
47. 100/18 KSS 1/18 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Dveře, které zajistí soukromí 4407102 domovy pro seniory vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 02998/2015/SOC ze dne 12. 11. 2015 1 114 500 71,66 798 700 investiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 15 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
48. 160/18 KSS 2/18 Romodrom o.p.s. 26537036 obecně prospěšná společnost Terénní programy - Moravskoslezský kraj 6059705 terénní programy vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03171/2015/SOC ze dne 23. 11. 2015 75 609 79,88 60 400 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 15 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
49. 13/18 KSS 2/18 MEDICA Třinec, z.ú. 5115841 ústav Financování materiálně - technického zabezpečení sociální služby 8848934 odborné sociální poradenství vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07124/2016/SOC ze dne 23. 12. 2016 65 000 80,00 52 000 neinvestiční 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 14 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků.
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Důvod neposkytnutí dotace
15/18 KSS 4/18 Linie radosti z.s. 22893130 spolek Pořízení vozidla 637 900 78,38 500 000 investiční Nedodržení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením; sociální služba není zařazena do krajské sítě sociálních služeb
25/18 KSS 1/18 Město Nový Jičín 298212 obec Instalace požárních hlásičů v bytech pro seniory U Jičínky 25 598 427 79,99 478 700 investiční Nedodržení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána oprávněným žadatelem (žadatel není poskytovatelem sociální služby, jíž se projekt týká)
26/18 KSS 2/18 Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace 75041324 příspěvková organizace Oprava koupelny v Seniorcentru Slavkov 362 427 69,75 252 800 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána oprávněným žadatelem (u dotačního titulu KSS 2/18 dotaci nelze poskytnout příspěvkovým organizacím obcí)
89/18 KSS 3/18 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Mozaika sociálních služeb 113 500 78,85 89 500 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána na konkrétní identifikátor
102/18 KSS 2/18 DomA - domácí asistence 27031012 spolek Zkvalitnění a doplnění materiálně-technického zabezpečení DomA 76 800 69,30 53 200 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad hrazený z dotace (osobní náklady)
104/18 KSS 4/18 Renarkon, o.p.s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 308 700 79,69 246 000 investiční Nedodržení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána oprávněným žadatelem (u dotačního titulu KSS 4/18 dotaci nelze poskytnout na sociální službu poskytovanou dle ust. § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
125/18 KSS 3/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Zvýšení informovanosti o sociálních službách Charity Frýdek-Místek 125 000 80,00 100 000 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - v rámci jednoho dotačního titulu podány tři žádosti na tutéž sociální službu (identifikátor)
127/18 KSS 2/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Dovybavení zázemí pro terénní sociální služby 71 500 80,00 57 200 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad hrazený z dotace (mobilní telefony)
129/18 KSS 3/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Zajištění podpory pracovníků v Charitě Frýdek-Místek 125 200 79,87 100 000 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - v rámci jednoho dotačního titulu podány tři žádosti na tutéž sociální službu (identifikátor)
133/18 KSS 1/18 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Zvýšení bezpečnosti při poskytování sociální služby v Oáze pokoje 170 000 80,00 136 000 investiční Nedodržení podmínek dotačního programu - v rámci jednoho dotačního titulu podány dvě žádosti na tutéž sociální službu (identifikátor)
134/18 KSS 2/18 Nemocnice Český Těšín a.s. 25897551 akciová společnost Zkvalitnění péče o klienty sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče 111 800 79,96 89 400 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením
141/18 KSS 3/18 Žirafa-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace 847011 příspěvková organizace Kvalitní péče u uživatelů s autismem 36 700 79,84 29 300 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - nedodržena minimální výše požadované dotace
146/18 KSS 2/18 Podhorská nemocnice a.s. 47668989 akciová společnost Přiblížení domácího prostředí a zvýšení komfortu uživatelů Sociální služby Podhorská 62 700 79,90 50 100 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - žádost nebyla podána v obálce s předepsaným označením
147/18 KSS 2/18 Charita Odry 62351052 církevní organizace Dovybavení NZDM Manhattan Odry a Denního stacionáře 69 000 72,46 50 000 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad hrazený z dotace (audiovizuální technika)
159/18 KSS 2/18 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 494453 církevní organizace Ohřívací výdejní vozík 57 000 80,00 45 600 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - nedodržena minimální výše požadované dotace
170/18 KSS 3/18 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 847020 příspěvková organizace Vzdělávání a supervize ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí - Domov pro seniory (DPS) 33 300 79,88 26 600 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - nedodržena minimální výše požadované dotace
171/18 KSS 3/18 Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí 847020 příspěvková organizace Vzdělávání ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí - Domov se zvláštním režimem (DZR) 16 700 79,64 13 300 neinvestiční Nedodržení podmínek dotačního programu - nedodržena minimální výše požadované dotace
frame-scrollup