Zpráva

Výsledky Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Výsledky dotačního Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017

schváleno zastupitelstvem kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/123

Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017
Pořadové č. Evidenční č. Jméno / Název žadatele / příjemce Právní forma IČ/datum narození Název projektu Veřejná podpora* Celkové uznatelné náklady (v Kč) Požadované prostředky (v Kč) Dotace (v Kč) Bodové hodnocení
1. 52/OKP17 Obec Morávka Obec 00296945 Restaurování památníku partyzánského hnutí Noční přechod - NKP NE 776 441 350 000 350 000 55
2. 64/OKP17 ********** fyzická osoba ********** Obnova zimní zahrady a vstupních dveří národní kulturní památky - Lískova vila NE 248 242 186 100 186 100 54
3. 32/OKP17 Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné Církevní organizace 48805203 Údržba a obnova nátěru střešní krytiny (šindele) a obvodových stěn kostela Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích NE 274 399 137 100 137 100 50
4. 50/OKP17 Město Bílovec Obec 00297755 Očištění a nátěr šindelové krytiny muzea, očištění a hydrofobizace hlavního vstupního schodiště zámku - Bílovec NE 143 298 71 000 71 000 47
5. 36/OKP17 Římskokatolická farnost Bolatice Církevní organizace 47810378 Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Stanislava v Bolaticích - I. Etapa NE 851 920 350 000 350 000 46
6. 47/OKP17 Město Kravaře Obec 00300292 Restaurování kamenosochařské výzdoby zámku v Kravařích NE 280 600 140 300 140 300 45,5
7. 40/OKP17 Římskokatolická farnost Dětmarovice Církevní organizace 48805211 Restaurování positivu historických varhan v Dětmarovicích NE 338 100 165 000 165 000 45
8. 58/OKP17 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Církevní organizace 00494453 Nová okna pro Marianum NE 750 669 350 000 350 000 44
9. 09/OKP17 Město Paskov Obec 00297062 Restaurování kamenných prvků balkónu východní fasády zámku v Paskově NE 720 705 350 000 350 000 43,8
10. 18/OKP17 Římskokatolická farnost Štramberk Církevní organizace 47998067 Obnova části fasády kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku NE 879 882 350 000 350 000 43,6
11. 20/OKP17 Římskokatolická farnost Raduň Církevní organizace 47812281 Obnova fasády kostela Nejsvětější Trojice v Raduni - jižní strana (III. etapa) NE 712 280 350 000 350 000 43,4
12. 33/OKP17 Římskokatolická farnost Ludgeřovice Církevní organizace 48003590 Oprava havarijního stavu hlavic opěrných pilířů a zvětralého spárování vnějšího zdiva kostela sv. Mikuláše NE 780 032 350 000 350 000 43,2
13. 46/OKP17 Město Janov Obec 00296066 Restaurování kaplí a hornického pomníku NE 520 000 260 000 260 000 43
14. 19/OKP17 Římskokatolická farnost Rybí Církevní organizace 47998075 Kostel Nalezení sv. Kříže, dominanta kraje ze 14. století NE 1 251 000 300 000 300 000 42,8
15. 12/OKP17 Obec Štítina Obec 00300764 Zachování kulturní památky kaple sv. Maří Magdalény ve Štítině NE 302 423 151 100 151 100 42,6
16. 61/OKP17 ********** Fyzická osoba ********** I. Etapa opravy pláště kulturní památky Rychta ANO 358 650 260 000 260 000 42,4
17. 04/OKP17 ********** fyzická osoba ********** Výměna střešní krytiny na krytém vjezdu k usedlosti Lipina č.e. 10 NE 351 512 263 600 263 600 42
18. 01/OKP17 Obec Hlinka Obec 00576107 Kostel sv. Valentina - střecha NE 611 382 305 000 305 000 41,6
19. 41/OKP17 Římskokatolická farnost Spálov Církevní organizace 48808768 Oprava dřevěného schodiště a podlah na kůru kostela a repasování oken v kostele sv. Jakuba Staršího ve Spálově NE 1 310 147 350 000 350 000 41,4
20. 55/OKP17 Obec Brantice Obec 00295884 Restaurování sochy Herkula v zámeckém parku v Branticích NE 230 000 115 000 115 000 41,2
21. 42/OKP17 Město Jablunkov Obec 00296759 Oprava části fasády budovy č. p. 150 s výměnou výplni NE 1 149 600 350 000 350 000 41
22. 26/OKP17 Římskokatolická farnost Holčovice Církevní organizace 69594384 Dokončení odvodnění kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích - II. etapa NE 427 042 200 000 200 000 40,8
23. 56/OKP17 Město Studénka Obec 00298441 Obnova Starého zámku ve Studénce - IV. Etapa NE 1 405 531 350 000 350 000 40,6
24. 54/OKP17 Město Nový Jičín Obec 00298212 Stavební úpravy domu č. p. 139/1 na ul. Divadelní NE 5 769 000 350 000 350 000 40,4
25. 17/OKP17 Římskokatolická farnost Velké Heraltice Církevní organizace 47813636 Obnova věže kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích NE 1 522 514 350 000 350 000 40,2
26. 10/OKP17 Město Vítkov Obec 00300870 Oprava hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova NE 991 315 350 000 350 000 40
27. 34/OKP17 Hnutí DUHA Jeseníky Zapsaný spolek 68911530 Rekonstrukce maleb presbytáře a interiéru kostela sv. Jiří - fáze II. NE 137 830 68 000 68 000 39,8
28. 21/OKP17 Římskokatolická farnost Ostrava-Polanka Církevní organizace 45210543 Dokončení záchrany věže kostela sv. Anny v Ostravě-Polance NE 750 000 350 000 350 000 39,6
29. 39/OKP17 Římskokatolická farnost Opava-Kateřinky Církevní organizace 47810475 Udržovací práce a stavební úpravy sakristie kostela sv. Kateřiny Opava, Kateřinky NE 654 776 325 000 325 000 39,4
30. 27/OKP17 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou Církevní organizace 44937741 Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou NE 844 960 350 000 350 000 39,2
31. 29/OKP17 Římskokatolická farnost Lubojaty Církevní organizace 64125670 Obnova fasády kostela sv. Jiří v Lubojatech - I. Etapa věž kostela NE 353 812 175 000 175 000 39
32. 28/OKP17 Římskokatolická farnost Jindřichov u Krnova Církevní organizace 66185076 Dokončení obnovy severní boční lodi kostela sv. Mikuláše v Jindřichově NE 588 928 250 000 250 000 38,9
33. 37/OKP17 Římskokatolická farnost Píšť Církevní organizace 47810416 Výměna břidlicové krytiny na faře v Píšti č.p. 151, včetně klempířských prvků NE 1 148 769 350 000 350 000 38,8
34. 43/OKP17 Obec Lhotka u Litultovic Obec 00635375 Rekostrukce stropu kaple Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic NE 274 136 137 000 137 000 38,7
35. 48/OKP17 Sanatorium Jablunkov, a. s. Akciová společnost 27835545 Výměna elektroinstalace v administrativním traktu NE 390 996 195 400 195 400 38,5
36. 16/OKP17 Římskokatolická farnost Vlčovice Církevní organizace 47863048 Dokončení obnovy báně věže a nátěr fasády věže kostela Všech svatých ve Vlčovicích NE 770 384 350 000 350 000 38,4
53. 31/OKP17 Římskokatolická farnost Mošnov Církevní organizace 64125858 Odvodnění kostela sv. Markéty v Mošnově NE 398 242 199 000 199 000 38,4
37. 57/OKP17 ********** Fyzická osoba ********** Restaurování sochy svaté Barbory Palkovice - Myslík NE 100 000 75 000 75 000 38,2
38. 06/OKP17 ********** Fyzická osoba ********** Oprava opěrné zdi mezi budovou Horního a Dolního zámku NE 512 040 350 000 71 400 38,1
                  10 000 000  

* Veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje nahradním žadatelům v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017
Pořadové č. Evidenční č. Jméno / Název žadatele / příjemce Právní forma IČ/datum narození Název projektu Veřejná podpora* Celkové uznatelné náklady (Kč) Požadované prostředky (Kč) Dotace (Kč) Bodové hodnocení
1. 62/OKP17 AQUAZORBING.CZ s. r. o. Společnost s ručením omezeným 28632508 Obnova kulturní památky v Městské památkové rezervaci Příbor - měšťanský dům na ulici Místecká, č. p. 38 Příbor ANO 803 744 350 000 350 000 38
2. 23/OKP17 Římskokatolická farnost Brumovice Církevní organizace 69987220 Obnova kopule věže kostela Narození Panny Marie v Brumovicích NE 599 983 290 000 290 000 37,8
3. 24/OKP17 Římskokatolická farnost Fryčovice Církevní organizace 63699559 Obnova oken a dveří na kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích NE 428 461 210 000 210 000 37,6
4. 15/OKP17 Obec Velké Albrechtice Obec 00600679 Sanace hřbitovní zdi v obci Velké Albrechtice NE 550 000 275 000 275 000 37,4
5. 51/OKP17 Město Fulnek Obec 00297861 Stavební úpravy objektu Knurrův dům Sborová č. p. 81 ve Fulneku NE 3 993 281 350 000 350 000 37,2
6. 11/OKP17 ********** Fyzická osoba ********** Vodní mlýn Wesselsky: Statické opravy objektů mlýna NE 285 643 214 200 214 200 37
7. 22/OKP17 Římskokatolická farnost Nové Těchanovice Obec 47814519 Záchrana kaple Povýšení sv. Kříže ve Lhotce u Vítkova NE 698 403 340 000 340 000 36,8
8. 30/OKP17 Římskokatolická farnost Mankovice Obec 64125742 Statické zajištění vítězného oblouku kostela Navštívení Panny Marie v Mankovicích NE 146 023 70 000 70 000 36,5
9. 45/OKP17 Dimitra Prusali Fyzická osoba podnikající 05520169 Restaurování vstupního portálu s erbem NE 94 000 70 500 70 500 36,2
10. 05/OKP17 Římskokatolická farnost Rychvald u Karviné Církevní organizace 48427187 Restaurování hlavního oltáře ve farním kostele sv. Anny v Rychvaldu III. Etapa NE 414 000 206 000 206 000 36
11. 25/OKP17 Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov-Město Církevní organizace 66182981 Obnova kopule věže kostela sv. Anny v Havířově NE 198 440 99 000 99 000 35,7
12. 07/OKP17 ORC group s. r. o. Společnost s ručením omezeným 25823582 Důl Oskar (Lidice) - Sanace budovy dílen I. Etapa NE 1 412 866 350 000 350 000 35,4
13. 49/OKP17 Město Bílovec Obec 00297755 Obnova zámecké zdi podél ulice Valová a Zahradní - Bílovec NE 780 120 350 000 350 000 35
14. 02/OKP17 Obec Hukvaldy Obec 00297194 Restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána na Hukvaldském podzámčí NE 426 650 213 300 213 300 34,7
15. 13/OKP17 ********** Fyzická osoba ********** Odstranění havarijního stavu domu Odry, Slunečná 172/1 NE 222 759 167 000 167 000 34
16. 38/OKP17 Římskokatolická farnost Háj ve Slezsku Církevní organizace 47810513 Záchrana věže kostela sv. Valentina v Háji ve Slezsku - I. Etapa NE 599 883 290 000 290 000 33,7
17. 63/OKP17 ********** Fyzická osoba ********** Obnova fasády Karlsderovy vily, č. p. 80, Příbor - I. Etapa NE 450 861 335 000 335 000 33,4
18. 14/OKP17 Unicont Opava s. r. o. Společnost s ručením omezeným 65142756 Rekonstrukce, revitalizace a dostavba vodárenské věže NE 826 663 350 000 350 000 33
19. 59/OKP17 ********** Fyzická osoba ********** Rekonstrukce střechy, Horní č. p. 25, Frenštát p. Radhoštěm NE 1 274 200 350 000 350 000 32
20. 53/OKP17 Statutární město Karviná Obec 00297534 Obnova kaple sv. Anny v Karviné-Ráji NE 138 212 69 100 69 100 29
21. 35/OKP17 Římskokatolická farnost Hněvošice Církevní organizace 47810432 Oprava oplocení hřbitova kolem kostela sv. Petra a Pavla NE 1 168 702 350 000 350 000 28

* Veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie

Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017
Pořadové č. Evidenční č. Jméno / Název žadatele / příjemce Právní forma IČ/datum narození Název projektu Celkové uznatelné náklady Požadované prostředky Bodové hodnocení celkem Odůvodnění nevyhovění žádosti
1. 03/OKP17 Obec Štítina obec 00300764 Opravy kaple sv. Maří Magdalény ve Štítině 541 801 270 800 0 žádost podaná v rozporu s čl. IV. Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017, tzn. přístupový chodník ke kapličce není dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znení pozdějších předpisů prohlášen za kulturní památku a není zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a z tohoto důvodu byla žádost žadatele vyřazena
2. 08/OKP17 Obec Neplachovice obec 00561193 Obnova zámeckého oplocení 150 000 75 000 0 žadatel dle čl. IX. odst. 7 Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 nedoložil na základě výzvy chybějící podklady a proto byla žádost žadatele vyřazena
3. 44/OKP17 Město Český Těšín obec 00297437 Obnova památkově významné historické, nemovitosti kina Central - 2. etapa 1 824 853 350 000 0 žadatel v rozporu s čl. IX. odst. 4 Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 podal žádost v řádně neoznačené obálce a z tohoto důvodu byla žádost žadatele vyřazena
4. 60/OKP17 SUNOTAP s. r. o. společnost s ručením omezeným 29389747 Generální oprava terasy Společenského domu v areálu Léčebny Darkov 1 202 605 350 000 0 žádost podaná v rozporu s čl. VII.Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017, tzn. z doložených podklad vyplývá skutečnost úhrady uznatelných nákladů po realizaci projektu a z tohoto důvodu byla žádost žadatele vyřazena
frame-scrollup