Zpráva

Výsledky programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" pro rok 2019 v Kč
evid. číslo žadatel adresa právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení zahájení projektu/časová použitelnost od ukončení projektu/časová použitelnost do databáze MA21 bodové hodnocení (max. počet bodů = 50)
2 00298077 Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice obec Rozvoj MA21 aneb 15 let Zdravého města Kopřivnice neinvestiční 360 000 198 000 55,00 % 198 000 13. 1. 2019 13. 12. 2019 ano 42
1 00300535 Statutární město Opava Horní náměstí 382, 746 01 Opava obec Opava - osvětové kampaně 2019 neinvestiční 203 000 142 100 70,00 % 142 100 1. 2. 2019 15. 12. 2019 ano 37,5
5 00300063 Město Hlučín Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín obec Zlepšování kvality života v Hlučíně neinvestiční 208 000 145 000 69,71 % 145 000 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano 37,5
7 00299847 Obec Bolatice Hlučínská 95, 747 23 Bolatice obec Podpora aktivit MA21 v obci Bolatice pro rok 2019 neinvestiční 285 000 199 500 70,00 % 199 500 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano 37,5
11 00845451 Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava-Poruba městský obvod Poruba myslí na budoucnost neinvestiční 285 500 199 850 69,98 % 199 800 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano 36,5
3 00296562 Obec Bystřice Bystřice 334, 739 95 Bystřice obec "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice" neinvestiční 130 000 91 000 70,00 % 91 000 1. 1. 2019 30. 11. 2019 ano 34,5
13 00300161 Obec Chuchelná K. M. Lichnovského 10, 747 24 Chuchelná obec Den udržitelného rozvoje v obci Chuchelná neinvestiční 106 500 74 500 69,96 % 74 500 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano 32
6 00297313 Statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec obec Třinec - osvětová kampaň v rámci místní Agendy 21 v roce 2019 neinvestiční 240 500 168 000 69,85 % 168 000 1. 1. 2019 30. 11. 2019 ano 30,5
9 00535958 Obec Hrádek Hrádek 352, 739 97 Hrádek obec Hrádečané společně a aktivně v roce 2019 neinvestiční 257 000 179 800 69,96 % 179 800 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano 29
            Celkem 2 075 500 1 397 750   1 397 700        
Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" pro rok 2019 v Kč
evid. číslo žadatel adresa právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení zahájení projektu/časová použitelnost od ukončení projektu/časová použitelnost do databáze MA21 bodové hodnocení (max. počet bodů = 50)
8 00535974 Obec Horní Lomná Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná obec Lomňané společně a aktivně v roce 2019 neinvestiční 253 500 177 400 69,98 % 177 400 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano 24
  Celkem 253 500 177 400   177 400  
Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" pro rok 2019 v Kč
evid. číslo žadatel adresa právní forma název projektu - účelové určení druh dotace celkové uznatelné náklady požadovaná výše dotace maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení zahájení projektu/časová použitelnost od ukončení projektu/časová použitelnost do databáze MA21 poznámka - důvod návrhu na vyřazení
4 00296139 Město Krnov Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov obec Krnov město bez plastů neinvestiční 197 000 137 900 70,00 % 137 900 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano návrh na vyřazení, v elektronické žádosti chybí 3 přílohy dle Podmínek DP, čl. X. - Předkládání žádosti o dotace, bodu 4 písm. a) - nákladový rozpočet projektu, e) - seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci předkládaného projektu dotaci nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje a g) - podrobný popis projektu.
10 00296759 Město Jablunkov Dukelská 144, 739 91 Jablunkov obec Komunitně k udržitelnému rozvoji v Jablunkově neinvestiční 285 715 200 000 70,00 % 200 000 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano návrh na vyřazení - nedodržení podmínek DP, a to čl. VIII. - Uznatelné náklady projektu, bodu 2, písm. g) osobní náklady pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů v maximální výši 20 % z požadované výše dotace.
12 00300071 Obec Hněvošice Opavská 170, 747 35 Hněvošice obec Den udržitelného rozvoje v katastru obce Hněvošice neinvestiční 102 000 70 000 68,62 % 70 000 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano návrh na vyřazení, v elektronické žádosti chybí 3 přílohy dle Podmínek DP, čl. X. - Předkládání žádosti o dotace, bodu 4 písm. e) - seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci předkládaného projektu dotaci nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje, f) - kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu a g) - podrobný popis projektu.
14 70632430 Obec Písečná Písečná 42, 739 91 Písečná obec V Písečné žijeme spolu! - 2019 neinvestiční 179 900 125 800 69,93 % 125 800 1. 1. 2019 15. 12. 2019 ano návrh na vyřazení - v nákladovém rozpočtu jsou nárokovány neuznatelné náklady - náklady na pohoštění a občerstvení.
  Celkem 764 615 533 700   533 700  
frame-scrollup