Zpráva

Výstupy z jednání zastupitelstva - volební období 2000-2004

Usnesení zastupitelstva kraje přijatá ve volebním období 2000–2004 jsou k dispozici na odboru právním a organizačním krajského úřadu. Kontaktní zaměstnanci Bc. Daniela Bártová, tel. č. 595 622 237, daniela.bartova@msk.cz, Žaneta Karbulová, tel. č. 595 622 254, zaneta.karbulova@msk.cz, sídlo úřadu: 28. října 117, Ostrava.

frame-scrollup