Zpráva

Výstupy z jednání zastupitelstva

Z důvodu ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jsou zveřejněny upravené verze dokumentů.

Volební období 2020-2024

1. zasedání - 5. 11. 2020


frame-scrollup