Zpráva

Žádost o informace, zda krajský úřad provádí personální audit a požadavek na jeho zaslání

Informace poskytla: 1. 6. 2020, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 2. 6. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o tom, zda krajský úřad provádí personální audit a případně, kdy naposledy byl proveden. V této souvislosti požaduje v elektronické podobě samotný dokument a závěry posledního personálního auditu.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 61621/2020 ze dne 1. 6. 2020, který je uložen níže.

frame-scrollup