Zpráva

Žádost o poskytnutí rozhodnutí o uložených pokutách – regulace reklamy na doplňky stravy

Informace poskytla: 2. 4. 2019, Ing. Hana Juchová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 16. 4. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí rozhodnutí ve věci regulace reklamy na doplňky stravy (rozhodnutí o uložených pokutách) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), a to za období od 17. 5. 2015 do 26. 3. 2019.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 43976/2019 ze dne 2. 4. 2019, který je včetně příloh k nahlédnutí na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

frame-scrollup