Zpráva

Zákaz podomního prodeje v obcích Moravskoslezského kraje

Informace poskytla: 9. 5. 2017, Renáta Dračková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 16. 5. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje konkrétní data o zákazu tzv. podomního prodeje produktů a služeb resp. jména obcí a měst, ve kterých je v rámci kraje tento typ prodeje zakázán a kde není. Pokud možno požaduje informaci, kdy došlo k zákazu podomního prodeje.

Poskytnuté informace:
Žadateli byl přípisem č. j. MSK 56994/2017 ze dne 9. 5. 2017 zaslán Seznam obcí Moravskoslezského kraje, které krajskému úřadu zaslaly do evidence nařízení, ve kterých se mimo jiné stanovuje zákaz podomního prodeje, vč. konkrétních dat v požadovaném formátu Microsoft Excel. Seznam je uložen níže v příloze.

frame-scrollup