Zpráva

Zastupitelstvo kraje

Nejbližší 10. zasedání zastupitelstva kraje, se uskuteční ve čtvrtek dne 13. prosince 2018 od 9 hodin v zasedací místnosti krajského úřadu č. C210.

 • Návrh programu nejbližšího jednání je zveřejněn na webových stránkách kraje 10 dnů před konáním zasedání zastupitelstva.
 • Materiály pro veřejnost jsou zveřejněny na webových stránkách kraje 3 dny před konáním zasedání zastupitelstva.
 • Zasedání je veřejné, jeho průběh bude možné sledovat na webových stránkách kraje také prostřednictvím přímého přenosu.
 • Veřejnost může vystoupit na zasedání zastupitelstva v diskusi k jednotlivým bodům programu, občané kraje pak i v rámci bodu programu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", za dodržení pravidel stanovených Jednacím řádem zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Zastupitelstvo kraje – samosprávný orgán kraje, volený občany kraje na 4leté funkční období, volí radu kraje (hejtmana kraje, náměstky a další členy rady), jako své poradní a kontrolní orgány zřizuje výbory a volí jejich předsedy a členy. Je mu ze zákona vyhrazeno stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o nabytí a převodu nemovitostí, předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územní plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná, přímý přenos (po technickém zpracování i videozáznam) jednání je možné sledovat na webových stránkách, podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

Termíny zasedání zastupitelstva kraje

 • 14. března 2018
 • 14. června 2018
 • 13. září 2018
 • 13. prosince 2018
 • 13. března 2019
 • 13. června 2019
 • 12. září 2019
 • 12. prosince 2019

Výstupy z jednání zastupitelstva kraje

Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva dle politických stran
politická strana počet mandátů
ANO 2011 22
Česká strana sociálně demokratická 14
Komunistická strana Čech a Moravy 9
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 8
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů 6
Občanská demokratická strana 6
frame-scrollup