Zpráva

Zpracování osobních údajů - Interní auditoři

Účel zpracování Kategorie subjektů a kategorie osobních údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Provádění interních auditů zaměstnanci, klienti krajského úřadu - jméno, příjmení a další údaje v podkladech nezbytných pro provádění interních auditů nejsou podle archivačních lhůt, maximálně 10 let
frame-scrollup