Zpráva

Zvládání náročných situací ve veřejných institucích

Moravskoslezský kraj v roce 2013 ve spolupráci s Policií České republiky, krajským ředitelstvím, ŠVC střediskem Asklépios a Krizovým centrem Ostrava vydal doporučující materály ke zvládání náročných situací ve veřejných institucích

frame-scrollup