Zpráva

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč)  Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem
Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
1 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 41 113 000 23 200 000 18 112 000 1 993 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
2 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 7 148 000 4 855 000 2 025 000 223 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
3 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Bruntál 1551455 odborné sociální poradenství 665 000 421 000 415 000 46 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
4 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Opava 2788791 odborné sociální poradenství 1 806 000 1 120 000 606 000 67 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
5 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek 3740916 odborné sociální poradenství 1 557 000 1 013 000 880 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
6 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Nový Jičín 4208316 odborné sociální poradenství 1 502 000 923 000 850 000 94 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
7 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Poradna pro náhradní rodinnou péči Ostrava 5506268 odborné sociální poradenství 436 000 290 000 234 000 26 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
8 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Karviná 6137009 odborné sociální poradenství 1 733 000 1 060 000 1 000 000 110 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
9 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Linka důvěry Karviná 6601902 telefonická krizová pomoc 2 021 000 1 122 000 1 052 000 116 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
10 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 40 896 000 14 038 000 10 048 000 1 106 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
11 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 8488761 domovy se zvláštním režimem 15 552 000 3 972 000 3 355 000 370 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
12 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 48 114 000 12 905 000 9 142 000 1 006 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
13 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 24 282 000 6 135 000 4 052 000 446 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
14 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 59 500 000 14 250 000 12 476 000 1 373 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
15 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 9850701 domovy pro osoby se zdravotním postižením 24 885 000 4 750 000 3 855 000 425 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
16 Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 příspěvková organizace Domov Hortenzie 4573702 domovy pro seniory 37 914 000 9 000 000 8 200 000 902 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03539/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
17 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 9 068 000 3 308 000 1 508 000 166 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
18 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 3420735 chráněné bydlení 4 104 000 2 617 000 879 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
19 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 5792562 chráněné bydlení 3 420 000 1 768 000 1 509 000 166 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
20 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 7044692 domovy se zvláštním režimem 12 500 000 6 647 000 5 447 000 600 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
21 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9432347 chráněné bydlení 2 052 000 962 000 842 000 93 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
22 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9854026 chráněné bydlení 4 446 000 1 596 000 1 196 000 132 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
23 Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace 5249411 domovy se zvláštním režimem 21 870 000 3 800 000 3 500 000 385 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03537/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
24 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 20 994 000 8 083 770 4 909 000 540 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2015
25 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 8 600 000 2 736 640 1 604 000 177 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2015
26 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 5 346 000 960 000 709 000 78 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
27 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 28 116 000 7 578 000 6 364 000 701 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
28 Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace 1559512 domovy pro seniory 25 560 000 4 576 000 3 999 000 440 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03519/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
29 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 20 412 000 4 480 000 2 533 000 279 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
30 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 21 300 000 5 210 000 4 926 000 542 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
31 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 49 770 000 14 509 000 10 246 000 1 128 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
32 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 10 260 000 3 234 000 2 765 000 305 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
33 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Harmonie, p.o. 4259789 sociálně terapeutické dílny 4 033 000 2 300 000 1 688 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
34 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Chráněné bydlení 6519577 chráněné bydlení 28 044 000 9 512 000 9 512 000 1 047 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
35 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 6795010 domovy pro osoby se zdravotním postižením 33 180 000 12 400 000 12 400 000 1 364 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
36 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Čajkovského, Opava 1701825 domovy pro osoby se zdravotním postižením 8 145 000 3 407 300 1 363 000 150 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
37 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Švestkova, Opava 2146629 chráněné bydlení 2 052 000 611 900 611 000 68 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
38 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Pekliska, Velké Hoštice 3329708 chráněné bydlení 4 104 000 2 242 400 1 620 000 179 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
39 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Denisovo nám., Opava 3428825 domovy pro osoby se zdravotním postižením 8 145 000 3 396 500 2 365 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
40 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Dostojevského, Opava 3729197 chráněné bydlení 2 736 000 1 324 100 254 000 28 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
41 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Holasická, Opava 5933930 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 516 000 3 331 300 1 892 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
42 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace PSB Opava 6761356 podpora samostatného bydlení 2 385 000 1 283 200 733 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
43 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Deštné, Jakartovice 7006603 domovy pro osoby se zdravotním postižením 27 650 000 10 088 900 6 873 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
44 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Rooseveltova, Opava 7229648 domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 430 000 3 269 100 1 576 000 174 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
45 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Švestkova, Opava 9449820 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 516 000 2 602 300 1 170 000 129 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
46 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 13 624 000 8 000 000 5 822 000 641 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
47 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 3785984 sociálně terapeutické dílny 3 766 000 2 970 000 1 576 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
48 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 7754292 domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 430 000 2 600 000 1 512 000 167 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
49 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 55 853 000 14 400 000 12 307 000 1 354 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
50 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 9490817 chráněné bydlení 17 100 000 5 196 000 5 076 000 559 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu" a dále byly zohledněny specifické potřeby dle článku IV písm. a). číslo smlouvy 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015
51 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 54 496 000 15 700 000 11 817 000 1 300 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
52 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 26 412 000 9 000 000 6 525 000 718 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
53 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo PSB 4069698 podpora samostatného bydlení 1 090 000 406 000 389 000 43 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2015
54 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo CHB 7164864 chráněné bydlení 10 374 000 6 894 000 4 847 000 534 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2015
55 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo STD 8775991 sociálně terapeutické dílny 6 623 000 3 649 000 2 775 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2015
56 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo DOZP 9580280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 25 991 000 13 402 000 11 551 000 1 271 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03521/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2015
57 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 18 530 000 9 860 000 7 866 000 866 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
58 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou 3167946 chráněné bydlení 5 814 000 1 769 250 1 725 000 190 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
59 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Benešov 4589055 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 774 000 3 114 550 2 662 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
60 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Sociálně terapeutické dílny EMA 5569346 sociálně terapeutické dílny 3 203 000 2 376 000 1 339 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
61 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení 5676451 podpora samostatného bydlení 2 053 000 1 298 500 792 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. c) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
62 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 5852477 domovy pro osoby se zdravotním postižením 42 028 000 17 320 920 14 026 000 1 543 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
63 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Vítkov 8412964 chráněné bydlení 4 104 000 1 517 804 1 177 000 0 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. b) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
64 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Moravice 9007540 chráněné bydlení 4 104 000 1 737 530 878 000 97 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 1. 1. 2016
65 Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 4 104 000 1 507 400 954 000 105 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
66 Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Kopřivnice 2807221 chráněné bydlení 3 420 000 1 928 000 1 056 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
67 Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Nová Horka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 774 000 5 307 100 4 533 000 499 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
68 Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice 6207222 chráněné bydlení 3 420 000 1 595 000 777 000 86 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015
Celkem 1 026 965 000 358 437 464 273 277 000 27 361 000
frame-scrollup