Zpráva

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč)  Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Celkem
Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
1 Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 28 560 000 6 829 000 3 096 000 341 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03561/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
2 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 00534242 příspěvková organizace A/SS 1557033 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 996 000 1 398 000 1 059 000 117 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03566/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
3 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 00844641 příspěvková organizace Lůžka sociální péče 5175709 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 11 900 000 1 650 000 1 207 000 133 000 Návrh dotace stanoven dle článku III písm. a) "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního Programu". číslo smlouvy 03564/2014/ZDR ze dne 30. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016
Celkem 50 456 000 9 877 000 5 362 000 591 000
frame-scrollup