Zpráva

Agentura pro regionální rozvoj mění svůj název

Agentura pro regionální rozvoj, která je akciovou společností Moravskoslezského kraje, mění svůj název na MS Investice a Development, a.s. (MSID). Také její činnost se přizpůsobí aktuálním potřebám kraje.

První část nového názvu agentury „MS“ představuje spojující prvek všech krajských specializovaných agentur (MSIC, MS Pakt). Zkratka „ID“ označuje funkční zaměření agentury - identifikaci investičních a rozvojových příležitostí v Moravskoslezském kraji a development rozvojových projektů.

„Vzniká jakýsi ‚triumvirát‘ specializovaných agentur, jejichž posláním je realizovat naši vizi podnikavějšího a zaměstnanějšího kraje. Posláním Moravskoslezského inovačního centra (MSIC), Moravskoslezského Paktu zaměstnanosti (MS Pakt) a MSID je tedy posunout náš region mezi tři nejlepší kraje v Česku v ekonomické výkonnosti a podnikavosti. Pomoci rozvíjet inovace, lidské zdroje a kompetence, investiční příležitosti a zajistit přípravu rozvojových projektů,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro regionální rozvoj, evropské fondy a cestovní ruch Jan Krkoška.

Dodal, že k nejvýznamnějším akcím, které MSID aktuálně připravuje, je pořádání konference pro starosty měst a obcí, na které se budou prezentovat „chytrá řešení“, dotační příležitosti, investice do dopravy, kotlíkové dotace, rozvoj cestovního ruchu, akční plán č. 2 RE:START a jeho přínos pro obce a další. V září se bude v Ostravě konat 4. ročník konference pro firmy Invest More, zaměřený na lidský kapitál, vzdělávání a přípravu na budoucnost. MSID letos mimo jiné organizuje soutěž zaměřenou na propagaci výjimečných žen v regionu Lady Business.

Agentura pro regionální rozvoj působí v Moravskoslezském kraji již 25 let a byla první rozvojovou agenturou v České republice. Byla iniciátorem i zpracovatelem strategických rozvojových plánů s hlavním zaměřením na dopravní infrastrukturu, cestovní ruch a rozvoj obcí a měst. Zaměřila se také na podporu inovací a podnikání. 

„Rok 2018 je pro nás nejen rokem oslav 25. výročí vzniku, ale i rokem změn a nového směřování naší organizace. Nový název Moravskoslezské Investice a Development odpovídá i novým aktivitám. Zaměřovat se budeme zejména na příliv investic s vysokou přidanou hodnotou, péči o stávající investory a na development rozvojových projektových záměrů Moravskoslezského kraje,“ řekl statutární ředitel společnosti Tomáš Kolárik.
---------------------------------------------------------------------------------------
Všechny informace o společnosti MS Investice a Development, a.s. naleznete na webových stránkách www.msid.cz.


10. dubna 2018
frame-scrollup