Zpráva

Bezpečnostní rada kraje

Bezpečnostní rada kraje je poradním orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje.

Na jednání bezpečnostní rady se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje. Na jednání bezpečnostní rady kraje mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

Jednání bezpečnostní rady kraje se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně. Bezpečnostní rada kraje má nejvýše 10 členů, složení bezpečnostní rady kraje a obsah její činnosti stanoví nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Jednání bezpečnostní rady je neveřejné a řídí se jednacím řádem. Členové bezpečnostní rady kraje se po vyhlášení krizového stavu stávají členy krizového štábu kraje, tajemník bezpečnostní rady je tajemníkem krizového štábu.

Složení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje

Jméno a příjmení funkce v bezpečnostní radě funkce
Ivo Vondrák předseda hejtman Moravskoslezského kraje
Lukáš Curylo zástupce předsedy 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Tomáš Kotyza člen ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Tomáš Kužel člen ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Jaroslav Medek člen ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava
Roman Gřegoř člen ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
Vladimír Vlček člen ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
Tomáš Zuber člen a tajemník vedoucí oddělení krizového řízení odboru kancelář hejtmana kraje

Jednání bezpečnostní rady kraje se pravidelně účastní:

Kamil Kaluža ředitel Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj
Bronislav Kadlubiec ředitel Finančního ředitelství v Ostravě
Jiří Tkáč ředitel Povodí Odry, státní podnik
Pavla Svrčinová ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
frame-scrollup