Zpráva

Britský den v Moravskoslezském kraji

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka se 18. ledna 2018 v prostorách krajského úřadu konal Britský den.

Jednalo se o celodenní přednáškovou a networkingovou akci pro představitele malých a středních podniků z Moravskoslezského kraje pořádanou Britskou obchodní komorou. Jejím cílem bylo představit trh Velké Británie coby přední evropské ekonomiky a rovněž i představit aktivity Britské obchodní komory v ČR a nabídnout účastníkům formou prezentací, diskuzí či ukázek realizovaných projektů v různém podnikatelském prostředí zajímavé náměty pro zlepšení a zefektivnění jejich podnikání. Akce byla dále podpořena Oddělením obchodu a investic Britského velvyslanectví, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Agenturou pro regionální rozvoj a Krajskou hospodářskou komorou.

frame-scrollup