Zpráva

Ceny hejtmana kraje

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Nebuďme lhostejní k vlastní budoucnosti. V dnešní zrychlené době často zapomínáme na lidskost a sounáležitost. Proto je důležité upozorňovat na ty subjekty, které se ve vztahu ke společnosti nezdráhají dělat více, než jim ukládá legislativa.

Hejtman Moravskoslezského kraje již pojedenácté ocenil firmy, obce a společnosti veřejného sektoru za spravedlivé a vyvážené chování. Pro oceněné je tato cena poděkováním, ale i motivací pro další činnost. Přihlásit svou firmu, společnost nebo obec bylo možné do 24. června 2020.

Vítězové ceny hejtmana za společenskou odpovědnost 2019

Osobnost Moravskoslezského kraje

Aktualizace: Návrhy bylo možné zaslat do 15. března 2020.
Hledáme osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2019! Znáte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží ocenit za vynikající občanské zásluhy o rozvoj Moravskoslezského kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy?
 

frame-scrollup