Zpráva

Ceny hejtmana umělcům s handicapem za rok 2019 jsou rozdány

Jak vypadá Svět podle nás? O tom se mohli přesvědčit hosté vernisáže prací, které získaly Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje 2019 umělcům s handicapem. V Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO) dnes ocenění předal moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo. Na vernisáži byla zastoupena i díla handicapovaných autorů, kteří se pravidelně v krajské galerii účastnili výtvarných dílen.

„Obdivuji ty, kteří svou uměleckou tvorbou zasáhnou srdce ostatních i přes svůj handicap. Že žijí naplno, roznášejí kolem sebe radost a inspirují ostatní, i když by mohli být naštvaní a naříkat na svůj osud, který se k nim nechoval zrovna fér. Tato cena má být poděkováním a také povzbuzením do dalších aktivit. Zvolit mezi přihlášenými umělci ty nejlepší je těžké, protože všichni si zaslouží úctu a poděkování. Poraženým v této soutěži není nikdo,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Mezi vítěze rozdělíme i finanční obnos. Myslím ale, že je pro tyto umělce mnohem cennější, že díky jejich tvorbě ostatní lépe pochopí život, problémy a vnímání světa handicapovaných. Jejich díla inspirují, jsou především připomenutím, že umění nezná žádné hranice a omezení a lidi spojuje,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo.

 „Problematika handicapu je pro Galerii výtvarného umění v Ostravě důležitá. Lidem s handicapem se s podporou Moravskoslezského kraje intenzivně a opakovaně věnujeme už mnoho let,“ dodal Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě. Upřesnil, že v rámci projektu Svět podle nás 2019 se v prostorách Domu umění po celý rok uskutečňovaly pravidelné výtvarné dílny pro dospělé s postižením zraku, nedoslýchavé a neslyšící a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Více než 50 dílen vycházelo vstříc potřebám členů jednotlivých skupin a využívaly různých pedagogických a speciálních postupů.

1. místo: Lubomír Pavelčák: fotografie tzv. brýlovka „Pocta Miloši Sýkorovi“

2. místo: Andrea Bromková: malba, olej na plátno „Lev“

3. místo: 6 autorů: kreativní technika „Anděl“

Čestné uznání:

Mgr. Et Bc. Milan Linhart: perokresba „Křehkost v dlani“

Tomáš Konvička: mozaika z keramických střepů „Jaro“


20. listopadu 2019
frame-scrollup